Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
К.Р.(Медведев).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
3.03 Mб
Скачать

Висновки

В курсовому проекті наведені основні відомості про скіпову підйомну установку, її загальний вид та кінематична схема. На основі розрахункових і реальних даних по скіповому підйому, побудована тахограма технологічного процесу і діаграма навантаження.

Проаналізувавши переваги і недоліки системи ТП-Д порівняно з іншими системами, вибрано систему ТП-Д, як найбільш ефективну. На основі тахограми технологічного процесу і діаграми навантаження, методом еквівалентного моменту розраховано потужність та здійснений вибір двигуна. Елементи силової частини приводу обиралися на основі параметрів двигуна.

Проведено розрахунок розімкненої системи управління електроприводом. Складена схема заміщення, розраховані швидкісні і енергетичні характеристики. Проаналізувавши швидкісні характеристики розімкненої системи привода, визначаємо, що при номінальному навантаженні на валу двигуна та при номінальній швидкості обертання, статизм системи складає 16,5%. Отже система потребує оптимізації. В описі електричної принципової схеми електропривода СПУ надана оптимізована система, що буде собою уявляти базу для роботи по курсовому проектування з курсу СУЕП.

Список використаної літератури

  1. Правицкий Н.К. Рудничные подъемные установки. – М.: Госгортехиздат, 1963.

  2. Сінолиций А.П., Осадчук Ю.Г., Філіпп Ю.Б., Максимов М.М. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Системи керування електроприводами» – Кривий Ріг: КТУ, 2010. – 84с.

  3. Земин Е.Н., Яковлев В.И. Автоматическое управление электроприводами. – М.: Высш. школа, 1979. – 318 с.

  4. Соколов М.М. Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов. – М.: Энергия, 1976. – 488 с.

  5. Елисеев В.А., Шинянский А.В Справочник по автоматизированному электроприводу. – М: Энергоатомиздат, 1983. – 616с.

  6. Вольдек А.И. Электрические машины. – Л.: Энергия, 1978. – 832 с.

  7. Католиков В.Е., Динкель А.Д., Седунин А.М. Тиристорный электропривод с реверсом возбуждения двигателя рудничного подъема. – М.: Недра, 1990, – 380с.

  8. Перельмутер В.М., Сидоренко В.А. Системы управления тиристорным электроприводом постоянного тока. – М.: Энергоатомиздат, 1987.