Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_derzhavi_i_prava_zarubizhnih_krayin.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
03.11.2018
Размер:
575.49 Кб
Скачать

Тема 15. Держава і право Англії нового періоду

Передумови, головні етапи англійської буржуазної революції середини ХУІІ ст. та формування парламентської монархії в Англії. Політичні партії періоду буржуазної революції. Основні державно-правові зміни періоду революції. „Інструмент управління”. Реставрація монархії. “Славетна революція”. Державний устрій Великобританії у ХІХ ст. Соціальна структура англійського суспільства у новий період. “Habeas Corpus Act” та Білль про права як основні демократичні акти, що проголошували права підданих. Джерела та основні риси права Англії середини XVII – ХІХ ст.

Форма контролю: реферат.

 1. Основні державно-правові зміни періоду революції.

 2. Особливості державного устрою Великобританії у ХІХ ст.

 3. Соціальна структура англійського суспільства у новий період.

 4. Джерела права Англії середини XVII–ХІХ ст.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Законодательные акты английской буржуазной революции 1640–1664 гг. – М.; Л., 1946.

 3. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крашенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 4. Ливанцев К.Е. История буржуазного государства и права. – Л., 1988.

 5. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 6. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 7. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 8. Шевченко О.О. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн. – К., 1998.

 9. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2005.

 10. Юдовская А.Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (XVII–XIX вв.). – СПб., 1996.

 11. Англия в эпоху абсолютизма. – М., 1984.

Тема 16. Держава і право сша нового періоду

Причини війни за незалежність англійських колоній та її наслідки. “Декларація незалежності” 1776 р., “Статті конфедерації” 1781 р. Державний лад США за Конституцією 1787 р. Взаємовідносини між гілками державної влади у ХІХ – на початку ХХст. Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки. Демократизація американського суспільства. Правова система США у ХІХ – на початку ХХ ст.

Форма контролю: контрольна робота.

 1. Характеристика “Декларації незалежності” 1776 р.

 2. Державний лад США за Конституцією 1787 р.

 3. Громадянська війна у США у середині ХІХ ст. та її наслідки.

 4. Правова система США у ХІХ ст.

Література

 1. Аннерс Э. История европейского права. – М., 1996.

 2. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. – Л., 1982.

 3. История государства и права зарубежных стран. – М., 1991. – Ч. 2.

 4. История государства и права зарубежных стран / Под ред. О.А. Жидкова, Н.А. Крушенинниковой. – М., 1998. – Ч. 2.

 5. Конституции зарубежных государств: США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии, Канады. – М., 1996.

 6. Макарчук В.С. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2001.

 7. Мишин А.А., Языков Е.Ф. Конституция США: история и современность.– М., 1988.

 8. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків, 2003.

 9. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 1994.

 10. Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. – Л., 1978.

 11. Хрестоматія з історії держави і права зарубіжних країн /За ред. В.Д.Гончаренка. – К., 1998. – Т. 2.

 12. Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних кран. – К., 2005.

 13. Юдовская А.Я. Эволюция права в государствах Европы и Америки (XVII–XIX вв.). – СПб., 1996.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]