Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Delphi.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
3.35 Mб
Скачать

Лабораторна робота № 3 Множини

Мета роботи:

1. Засвоєння структурованих даних множинного типу і операцій над цими даними.

2. Отримання практичних навиків розробки специфічних алгоритмів і програм з використанням множин.

Завдання:

1. Задано два символьних масиви із малих латинських літер та розділових знаків , і , . Розробити програму, яка друкує в алфавітному порядку літери першого масиву, що не належать другому, та літери другого масиву, що не належать першому.

2. Задано цілих чисел з інтервалу , . Розробити програму, яка визначає, скільки серед них є чисел Фібоначчі і друкує їх за зростанням. (Числа Фібоначчі визначаються за формулою: ).

3. Задано символьний масив із малих латинських літер, цифр і круглих дужок , . Розробити програму, яка знаходить групи символів, взятих у круглі дужки, і друкує в лексикографічному порядку символи, що містяться у всіх групах, і символи, що не входять у жодну групу. Вважається, що вкладених дужок немає.

4. Задано символьний масив із малих латинських літер, цифр і знаків арифметичних операцій , . Розробити програму, яка визначає і друкує всі літери, які входять в цей масив, всі цифри, що входять по одному разу, і всі знаки арифметичних операцій, що не входять жодного разу.

5. Задана матриця , та множини номерів рядків  і стовпців . Розробити програму, яка знаходить максимальне значення та його розташування серед елементів матриці з індексами, що належать множинам та відповідно.

6. Задано два символьних масиви із малих латинських літер та цифр , і , . Розробити програму, яка знаходить і друкує: літери, які є в обох масивах; літери, яких немає в обох масивах і цифри, які є лише в першому і другому масивах окремо.

7. Задана матриця , та множини номерів рядків  і стовпчиків . Розробити програму, яка обчислює суму тих елементів матриці , номери рядків і стовпчиків яких належать відповідно множинам і .

8. Задано множину всіх цілих чисел з інтервалу . Розробити програму, яка на основі заданої множини будує і друкує за зростанням елементів множини:  парних чисел,  непарних чисел і  чисел що діляться на 3.

9. Задано натуральне число . Розробити програму, яка друкує в зростаючому порядку всі цифри, які не входять у це число, і всі цифри, які входять більше одного разу.

10. Задано символьний масив із малих латинських літер, цифр і круглих дужок , . Розробити програму, яка визначає і друкує всі літери, які є, і всі цифри, яких немає між першою круглою дужкою, що відкривається, і останньою круглою дужкою, що закривається.

11. Задана символьна матриця , . Розробити програму, яка підраховує і друкує окремо, скільки в кожному рядку міститься великих латинських літер і цифр.

12. Задано символьний масив , . Розробити програму, яка будує і друкує множину – знаків арифметичних операцій і операцій відношення, які входять у масив , і – множину знаків арифметичних операцій і операцій відношення, які не входять у заданий масив.

13. Задана матриця , . Розробити програму, яка будує і друкує множину із номерів рядків матриці, в яких знаходяться максимальні елементи матриці. (Максимальних елементів може бути декілька).

14. Задано символьний масив , . Розробити програму, яка будує і друкує: множину великих латинських літер, які є в масиві ; множину великих латинських літер, яких немає в масиві ; множину цифр, які є в масиві , і множину цифр, які повторюються.

15. Задано символьний масив , . Розробити програму, яка будує і друкує: множину цифр, які є в масиві ; множину цифр, які повторюються; множину знаків арифметичних операцій, які є в масиві і множину знаків арифметичних операцій, яких немає в масиві .

16. Задана символьна матриця , . Розробити програму, яка визначає і друкує окремо приголосні та голосні малі літери латинського алфавіту, які є в кожному рядку.

17. Задано символьний масив , . Розробити програму, яка вилучає з цього масиву всі повторні входження цифр і знаків арифметичних операцій.

18. Задано символьний масив , . Розробити програму, яка будує і друкує в алфавітному порядку множину малих, множину великих латинських літер, які містяться у заданому масиві, і множину цифр, яких немає у масиві.

19. Задано символьний масив , . Розробити програму, яка знаходить групи цифр, записаних підряд, і вилучає із них всі початкові нулі, крім останнього, якщо за ним знаходиться крапка. Друкує модифікований масив по сорок символів у рядку.

20. Задано два символьних масиви із малих і великих латинських літер та цифр , і , . Розробити програму, яка будує і друкує в алфавітному порядку множину літер, які є в обох масивах, і множини літер окремо першого і другого масивів.

21. Задано два символьних масиви із малих і великих латинських літер та цифр , і , . Розробити програму, яка друкує в алфавітному порядку літери першого набору, що не належать другому.

22. Задано натуральне число . Розробити програму, яка друкує в зростаючому порядку всі цифри, які входять в це число по одному разу, і всі цифри, які входять в це число більше одного разу.

23. Задано множину цілих чисел з інтервалу . Розробити програму, яка вилучає з цієї множини всі парні числа і числа, що діляться на 3. Множину чисел, що залишилася, надрукувати за зростанням по п’ять чисел у рядку.

24. Задано символьний масив , . Розробити програму, яка друкує в лексикографічному порядку всі символи, розміщені між першою і останньою двокрапкою. Якщо в наборі менше двох двокрапок, то надрукувати відповідне повідомлення.

25. Задано множину цілих чисел з інтервалу . Розробити програму, яка будує множину всіх дільників елементів заданої множини.

26. Задана матриця та множини номерів рядків  і стовпців . Розробити програму, яка знаходить максимальне значення скалярного добутку рядків з номерами, які належать множині , та стовпців з номерами, що належать множині .

27. Задано масив цілих чисел , і множина індексів елементів цього масиву. Розробити програму, яка друкує елементи масиву з індексами з множини за зростанням.

28. Задана матриця та множини номерів рядків  і стовпців . Розробити програму, яка знаходить мінімальне значення та його розташування серед елементів матриці з індексами, що належать множинам та відповідно.

29. Задано масив цілих чисел , . Розробити програму, яка будує множину індексів тих елементів масиву, які утворюють найдовшу зростаючу послідовність.

30. Задано символьний масив , . Розробити програму, яка будує і друкує множину – знаків арифметичних операцій і операцій відношення, які входять у масив , і – множину знаків арифметичних операцій і операцій відношення, які входять у заданий масив по одному разу.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]