Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Delphi.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
3.35 Mб
Скачать

Лабораторна робота № 7 Розв’язання задачі з побудовою віконного інтерфейсу і підключенням форм Delphi

Розробити програму, за основу якої взяти завдання останньої лабораторної роботи про записи (файли). Програма повинна в діалоговому режимі дозволяти: а)створити файл, кожний запис якого містить дані, тип яких заданий в конкретній умові задачі; б)відкрити існуючий файл; в)закрити файл; г)переглянути містиме типізованого файла; д)добавити запис в файл; е)вийти з програми.

Для цього в пункті головного меню Файл створити таке підменю: Створити, Відкрити, Закрити, Переглянути, Добавити, Вихід.

Пункт меню Результати виконання повинен дозволяти відображати містиме текстових файлів з початковими даними і з результатами роботи, а також здійснювати пошук запису в типізованому файлі за певною ознакою або виконувати іншу прикладну задачу. Для реалізації цього створити, наприклад, таке підменю: Початові дані, Результати роботи, Пошук запису.

Варіанти завдань:

Інформація про книгу – це прізвище та ініціали автора, назва, рік видання, місце видання. У заданому списку книг визначити й роздрукувати інформацію про вказані книги. Якщо таких книг немає, то повідомити про це.

1. Визначити найстарішу та найновішу книги. Знайти книгу з найдовшою назвою.

2. Знайти всі книги, які видавалися протягом 1990-1993 р. у місці Києві.

3. Знайти всі книги, які видавалися протягом 1990-1993р. у місці Києві.

4. Встановити всі книги, в назві яких є деяке задане слово.

5. Визначити всі книги, у яких одні й ті ж автори та назви, але різні роки видання.

6. Знайти всі книги, назви яких складаються з трьох слів.

7. Надрукувати інформацію про книги вказаного автора за хронологічним порядком років видання.

8. Надрукувати список книг, які були видані в 1993 році в алфавітному порядку прізвищ авторів.

Відомість про результати зимової сесії містить інформацію: номер групи, прізвище та ініціали студента, оцінки з 3-х предметів (матем. аналіз, алгебра, програмування). Написати програму, яка вводить інформацію з відомості та обробляє її певним чином.

9. Надрукувати кількість одержаних оцінок 5,4,3,2, і середній бал з кожного предмета.

10. надрукувати в алфавітному порядку прізвища студентів, що навчаються на 4,5 та їх процент.

11. Надрукувати в алфавітному порядку прізвища студентів, що мають хоч би одну заборгованість. Підрахувати середній бал у групі з програмування.

12. Надрукувати прізвища студентів в порядку спадання середнього бала навчання.

13. Визначити студентів, які з трьох предметів мають три різні оцінки.

Інформація про автомобіль складається з номера, марки, року випуску, прізвища та ініціалів власника, адреси власника. В заданому списку автомобілів визначити й роздрукувати інформацію про вказані автомобілі. Якщо таких автомобілів немає, то повідомити про це.

14. Визначити автомобілі, номери яких складаються з чотирьох різних цифр.

15. Визначити всі автомобілі марки “ГАЗ”, номери яких починаються й закінчуються цифрою “3”.

16. Визначити автомобілі, номери яких складаються з таких же цифр, що й рік випуску.

17. Надрукувати в алфавітному порядку прізвища власників автомобілів, які мешкають на вулиці І.Франка.

18. Надрукувати список автомобілів, номери яких складаються лише з цифр “5”, “6” у хронологічному порядку років випуску.

У тривимірному просторі задана множина матеріальних пойменованих точок. У заданій множині точок визначити та роздрукувати інформацію про вказані точки. Для опису точки використати запис:

М=(А – ім’я, X,Y,Z – координати, m – маса).

Визначити пару точок з максимальною відстанню між ними.

20. Визначити центр мас множини точок і точку, яка найбільш віддалена від нього.

21. Впорядкувати множину точок за відстанню від початку координат, знайти середню відстань.

22. Визначити таку точку, що куля заданого радіуса R з центром в цій точці містить максимальну кількість точок із множини.

23. Визначити таку точку, для якої сума відстаней до інших точок мінімальна.

24. Визначити три точки, які утворюють трикутних найбільшої площі.

На множині задана множина пойменованих точок. У заданій множині визначити та роздрукувати інформацію про вказані точки. для опису точки використати запис: М=(А – ім’я, X,Y – координати).

25. Вибрати три різні точки , які утворюють трикутник найбільшого периметру.

26. Вибрати три різні точки, які лежать на колі, всередині якого лежить найбільша кількість точок множини. Якщо таких кіл декілька, то вибрати коло найменшого радіуса. Надрукувати координати центра та радіус кола, кількість точок.

27. Вибрати такі дві різні точки, щоб кількості точок, які лежать по різні сторони прямої, що проходить через ці дві точки, найменш відрізнялися.

28. Вибрати три різні точки так, щоб усередині утвореного ними трикутника містилась максимальна кількість точок множини. Якщо таких трикутників декілька, то вибрати трикутник найменшої площі.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]