Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій з віковой психології.doc
Скачиваний:
430
Добавлен:
02.10.2016
Размер:
1.32 Mб
Скачать

9. Основні новоутворення у підлітковому віці

Процес формування новоутворень, які відрізняють підлітка від дорослого, розтягнуті у часі і відбуваються нерівномірно, через що в підлітка одночасно існують «дитяче», і «доросле». Л. С. Виготський центральним і специфічним новоутворенням підліткового віку вважав почуття дорослості — уявлення про себе як уже не дитину. Підліток починає почувати себе дорослим, прагне ним бути. Своєрідність полягає й у тому, що підліток заперечує свою приналежність до дітей, але повноцінної дорослості ще немає, хоча з'являється потреба у визнанні її навколишніми.

Основою почуття дорослості є як усвідомлення фізіологічних зрушень у власному організмі, так і суб'єктивне переживання соціальних змін (зокрема, у відносинах з батьками). Почуття дорослості виражає нову життєву позицію підлітка стосовно себе, людей, світу й визначає зміст соціальної активності, внутрішнього життя підлітка. Специфічна соціальна активність підлітка полягає у великій сприйнятливості до засвоєння норм, цінностей і зразків поведінки дорослих, що визначає нові сфери його інтересів.

Виготський розглядав проблему інтересів у перехідному віці, вважаючи її „ключем до всієї проблеми психологічного розвитку підлітка”. Відповідно психологом визначено основні групи інтересів підлітків („домінантів”):

 • „егоцентрична домінанта” (інтерес підлітка до власної особистості);

 • „домінанта далечини” (установка підлітка на великі масштаби, які для нього більш суб’єктивно властиві, ніж близькі, сьогоднішні);

 • „домінанта зусиль” (тяга підлітка до супротиву, подоланню вольовим напруженням, що іноді вивляються у впертості, хуліганстві, боротьбі проти виховного авторитету, протесті тощо);

 • „домінанта романтики” (прагнення підлітка до невідомого, ризикованого, до пригод, до героїзму.

Узагальнимо основі новоутворення підліткового віку.

1. Почуття дорослості.

 • новий рівень самосвідомості , суб’єктивне уявлення про себе, як про дорослу людину.

 • не влаштовують правила , мораль, які існують для дітей і є джерелом їх несамостійності.

 • усіляко намагається реалізувати свою потребу в утвердженні опозиції до дорослої людини.

2. Потреба у самоствердженні , самореалізації.

3. Розвиток свідомості і самосвідомості

 • починає формуватися світогляд

 • самопізнання

 • новий образ фізичного Я,- формується статева ідентифікація

 • вищий рівень активності у самопізнанні, ніж у молодшого школяра.

4. Формування адекватної самооцінки.

5. Розвиток спонукальної сфери підлітка:

 • намагання подолати у своїй самореалізації межі школи та долучитися до життя і діяльності дорослих.

 • прагнення бути не гіршими від інших не втратити своє я, що свідчить про наявність у дітей почуття власної гідності

 • основою мотивації стають цінності

 • домінантні групи інтересів підлітка

 • інтерес до власної особистості

Питання для самоконтролю

1. Який вік прийнято в психології називати отрочним, або підлітковим?

2. Як відбувається процес формування новоутворень?

3. Що вважав Л. С. Виготський центральним і специфічним новоутворенням підліткового віку?

4. Які дві провідні діяльності є у підлітковому віці? Дайте їм характеристику.

5. Як перебудовується мотиваційна сфера підлітків?

6. Як формується «Я»-ідентичність у цьому віці?