Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Вьюник. Лекция № 15

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
621.65 Кб
Скачать

Умови протiкання реакцiй

Швидкiсть хiмiчної реакцiї

Хiмiчна рiвновага

Швидкiсть хiмiчної реакцiї

Ентропiя активацiї

Окрiм Eакт важливою умовою здiйснення хiмiчної реакцiї є орiєнтацiя молекул в момент їх зiткнення. Протiканню процесiв сприяє зiткнення молекул в положеннях, коли стикаються їх реакцiйно здатнi зв‘язки або нероздiленi ЕП i вiльнi орбiталi.

Ймовiрнiсть необхiдної орiєнтацiї молекул при зiткненi характеризують з допомогою ентропiї активацiї ( Sакт).

Sакт =

число сприятливих способiв орiєнтацiї

.

загальне число можливих способiв орiєнтацiї

 

 

Представимо передекспоненцiальний умножувальний фактор частоти як добуток A = P ·Z, де Z – загальне число зiткнень мiж молекулами в сек, P – ймовiрнiсть їх необхiдної орiєнтацiї в момент спiвударяння (стеричний фактор);

акт

P = e R .

31/33

Умови протiкання реакцiй

Швидкiсть хiмiчної реакцiї

Хiмiчна рiвновага

Швидкiсть хiмiчної реакцiї

Ентропiя активацiї

З урахуванням останього для константи швидкостi реакцiї

Eакт Sакт

запишемо: k = e− RT ·e R , де 1-ий спiвмножник описує ймовiрнiсть того, що при зiткненi молекули будуть мати достатню енергiю для взаємодiї.

32/33

Умови протiкання реакцiй Швидкiсть хiмiчної реакцiї Хiмiчна рiвновага

Хiмiчна рiвновага

Константа рiвноваги

Хiмiчна рiвновага. Умовою є: G0 = 0

v

= v

З моменту настання хiмiчної рiвноваги в реагуючiй системi

концентрацiя (Pi) речовин не змiнюються.

 

···

При PT= Const

 

 

 

 

 

 

 

 

··· −−−

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA + BB +

 

 

−−− CC + DD +

 

 

 

 

Cc

· Cd

 

 

 

 

 

 

Pc

 

· Pd

 

 

 

 

 

 

 

Kc

=

C D

; Kp =

C D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca

· Cb

 

 

 

 

 

 

Pa

· Pb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

A

 

 

B

P2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

+ CO

 

 

−2CO

 

 

Kp =

CO

 

 

 

 

 

 

2(г)

(г)

 

 

 

 

 

 

 

(гр)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2

· P2

 

CH4(г) + CO2(г)

 

= 2CO(г)

+ 2H2; Kp =

 

CO

 

H

2

 

PCO2

· PCH4

CACO

3(кр)

−CAO

(кр)

+ CO

2(г)

Kp

= PCO

2

 

 

 

Парцiальний тиск конденсованих фаз вносять (включають) в константу рiвноваги. Константа хiмiчної рiвноваги залежить вiд природи реагентiв, вiд температури, а вiд Pi, Ci вiд домiшок не залежить.

33/33