Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Вьюник. Лекция № 9

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
961.7 Кб
Скачать

Теорiї хiмiчного зв‘язку Характеристики зв‘язку Ковалентний зв‘язок Теорiя валентних зв‘язкiв Полярнiсть зв‘язку

Полярнiсть зв‘язку

Ступiнь або стан окиснення

В багатьох випадках значення ступеню окиснення елементiв не спiвпадає з числом зв‘язкiв, якi вони утворюють , тобто з валентнiстю

+2 +2 +2

F2 i N2. В неполярних молекулах приймають ступенi окиснення рiними 0, в той час як зв‘язкiв вони утворюють вiдповiдно 1 i 3.

Ступiнь окиснення поняття надто умовне, однак воно дуже корисне при складанi формул, рiвнянь i т. iнш.

41/43

Теорiї хiмiчного зв‘язку Характеристики зв‘язку Ковалентний зв‘язок Теорiя валентних зв‘язкiв Полярнiсть зв‘язку

Полярнiсть зв‘язку

Ступiнь або стан окиснення

Вищий ступiнь окиснення, за рiдким виключенням, вiдповiдає номеру групи: N = 5, Cl = 7, Mn = 7, Xe = 8 .

Виключення: F, O, He, Ar, Fe, Co, Ni, Br, а також Au + 3, Cu + 2, Cu + 3.

Не слiд ототожнювати ступiнь окиснення з валентнiстю, навiть якщо їх значення спiвпадають.

Валентнiсть це число хiмiчних зв‘язкiв, якими даний атом з‘єднаний з другими атомами. Вона не може дорiвнювати 0 та не може мати вiд‘ємне значення.

Для встановлення валентностi небхiдно знати хiмiчну будову, а ступiнь окиснення визначається формально.

42/43

Теорiї хiмiчного зв‘язку Характеристики зв‘язку Ковалентний зв‘язок Теорiя валентних зв‘язкiв Полярнiсть зв‘язку

Полярнiсть зв‘язку

Ступiнь або стан окиснення

Сполука

CH4

CH3OH

HCOH

HCOOH

CO2

Ступiнь окиснення

-4

-2

0

2

4

Валентнiсть

4

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

43/43