Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
EKONOMIKA_Mikroekonomika_1chastina.docx
Скачиваний:
22
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Тема 5. Підприємництво.

XIX ст. – 400 ярмарок

Яхненки, Симиренки,

Терещенки – 11 заводів, 150000 десятин землі.

Рішар Кантіллон - (1880-1734) «Нариси про природу торгівлі взагалі»

 • ризикує

 • організує

 • випускає

Адам Сміт - (1776) «Дослідження природи і багатства народів»

 • планує

 • організовує

 • реалізує вигоди

 • розпоряджається результатом

 • ризикує

Френсіс Уокер - (1876)

 • Прибуток завдяки організаторським здібностям (або капіталу)

Йозеф Шумпетер - (1934)

 • новатор - реформатор

Альберт Шапіро - (1975)

 • ініціативний

 • організатор

 • бере відповідальність на себе

приватна власність – ринкові відносини

Риси підприємця

(«Makber & company»)

 • ініціативність

 • наполегливість

 • почуття ризику

 • рішучість

 • цілеспрямованість

 • інформативність

 • комунікабельність

 • впевненість

 • точний розрахунок

 • завзятість

фізична – особа – юридична

5 – 7%

Конституція України (стаття 42)

«Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом»

! але, крім ! працівників СБУ, МВС, прокуратури, суду, військовослужбовців, державних службовців.

Принципи підприємництва:

 • вільний вибір діяльності

 • залучення майна і коштів

 • самостійне програмування

 • вільний найм робітників

 • залучення ресурсів

 • розпорядження прибутком

 • самостійна зовнішньоекономічна діяльність

5-1. ПІДПРИЄМСТВО І ВЛАСНІСТЬ.

Фірма (підприємство) – самостійний господарський статутний суб’єкт, що має статус юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку, комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку.

ЗК України «Про підприємництво».

риси

 1. Територіально – технологічне поєднання засобів виробництва.

 2. Певна спеціалізація.

 3. Економічна відокремленість.

 4. Соціальний осередок.

сировинна

ФІРМА

призначення

 • добувні

 • обробні

 • група «А»

 • група «Б»

обсяг виробництва

час

 • масові

 • серійні

 • унікальні

 • сезонні

 • безперервні

 • перервні

механізація

 • автоматизовані

 • комплексно-механізовані

 • ручні

 • частково-механізовані

 • горизонтальна структура

фірма

фірма 1 спеціалізація

фірма

 • вертикальна структура

заготовка

обробка

складання

 • конгломерат

різні товари

Функції підприємства

Q = ƒ ( L, К )

виробничо - технологічні

економічні

соціальні

зовнішньо - економічні

Розміри фірм

Великі

 • одична потужність (малі витрати)

 • висока спеціалізація

 • зниження матеріаломісткості

 • скорочення витрат на управління

 • вклад у науку

 • соціальне забезпечення

 • негнучкість

 • великі капіталовкладення

 • багато працівників

 • гігантизм

 • монополізм

 • зношення основних фондів

Середні 200 – 1000 чол.

Малі

 • промисловість – 200 чол.

 • наука - 100 чол.

 • невиробнича сфера – 25 чол.

 • торгівля - 15 чол.

 • гнучкість

 • малі транспортні витрати

 • раціональне використання робітників

 • не фінансують науку

 • не вивчають ринок

 • слабка реклама

 • підпадають під вплив коливання цін та %

Власність

Державна

Державне підприємство

Колективна

Кооператив

 • добровільне об’єднання громадян для спільного ведення господарської (іншої) діяльності на основі власного (пай) чи орендованого майна.

 • економічна самостійність

 • повна відповідальність

 • колективна власність

 • членство за пай

 • простота утворення, вступу, виходу

 • розподіл доходів по паю

 • обмеженість економічної свободи

Приватна

Одноосібне володіння

 • зацікавленість у ефективності

 • пільгове оподаткування

 • невеликі витрати

 • прямі контакти

 • простота організації і ліквідації

 • обмеженість капіталу

 • повне банкрутство

 • обмеженість ефективного управління

Партнерство ( товариство )

 1. Генеральне ( повне)

 2. З обмеженою відповідальністю ( ТОВ, ООО, Ltd. )

 3. З додатковою відповідальністю ( траст 1:5 )

 • ріст фінансових можливостей

 • удосконалене управління

 • пільгове оподаткування

 • непорозуміння між партнерами

 • елемент непередбачуваності партнера

 • необмежена відповідальність (повне )

Корпорація

 1. ВАТ

 2. ЗАТ

 3. ПРАТ

 • 3 джерела фінансування ( нерозподілений прибуток, кредити, дивіденди )

 • поділ прибутку на 2 ( нерозподілений прибуток, дивіденди )

 • обмежена від повільність

 • високий рівень кооперування і спеціалізації

 • досконалий менеджмент

 • досконалий маркетинг

 • стабільна форма бізнесу

 • високі податки

 • розмежування функції контролю і управління

Оренда

 • юридична угода між орендодавцем і орендарем (лізінг)

 • перекладання зношення на орендодавця

 • не потребує великих інвестицій

 • набування досвіду

 • не зацікавленність у поліпшенні майна

немає права на амортизацію

Спільне підприємство

Некомерційне підприємство

 • профспілки, соціальний захист, захист споживачів, релігійні організації, природоохоронні, благодійні, бюджетні організації.

5-2. ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ДОХІД. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА.

Економічна діяльність підприємстві – процес безперервний

Виручка, дохід

II Підприємство III товар

ресурси , праця

предмети I

праці

витрати

3 стадії колообігу фондів:

I – грошова – закупівля засобів виробництва, аванс

II – виробнича – споживання ресурсів і випуск товару

III – товарна – реалізація товару і отримання прибутку

Основні фонди – засоби праці, що приймають участь в процесі виробництва багаторазово, при цьому не змінюючи натуральної форми, а свою вартість поступово переносячи на вартість готової продукції.

Основні виробничі фонди

Основні невиробничі фонди

 • будинки

 • споруди

 • силові машини

 • робочі машини

 • транспорт

 • інструменти

 • фонди житлово – комунального і культурно – освітнього, рекреаційного призначення

фізичний -- ЗНОС -- моральний

Амортизація ( Аm )

 • відшкодування зносу, вираженого в грошовій формі

Амортизаційний фонд

 • сума перенесеної вартості основних фондів, призначених для наступного їх відшкодування

«прямолінійна амортизація»

«метод швидкої початкової амортизації» (метод залишку, що знижується)

 1. 10%

 2. 10%

 3. 10%

 4. 10%

 5. 10%

 6. 10%

 7. 10%

 8. 10%

 9. 10%

 10. 10%

 1. 15%

 2. 30%

 3. 20%

 4. 15%

 5. 10%

 6. 5%

 7. 5%

«компенсація щедрості» - зниження податків

Обігові фонди – частина виробничих фондів, що приймають участь в процесі виробництва одноразово, при цьому змінюючи свою натуральну форму, а свою вартість повністю переносячи на вартість готової продукції.

У виробничих запасах

В процесі виробництва

 • сировина

 • паливо

 • напівфабрикати

 • запчастини

 • допоміжні матеріали

 • тара

 • незавершене виробництво

 • освоєння нової техніки

 • власні напівфабрикати

Собівартість – грошова форма витрат на підприємстві на підготовку, виробництво і збут продукції.

Неявні (внутрішні – економічні ) витративитрати, пов’язані з використанням власних ресурсів фірми:

 • «втрачена» заробітна плата, яку міг би отримати підприємець, як найманий працівник;

 • «втрачена» орендна плата, якби він здавав в оренду приміщення;

 • «втрачений» %, від суми яку б він міг покласти в банк, замість інвестування;

 • «втрачена» нормальний прибуток, як дохід, достатній для того, щоб підприємець залишався в галузі.

Явні (зовнішні – бухгалтерські ) витратифактичні витрати підприємства на покупку ресурсі у зовнішніх власників.

Загальні витрати ( ТС ) – сума витрат на всі ресурси, що використовуються у виробництві.

ТС = FС + VС

Постійні витрати ( FС )витрати, що не залежать від зміни обсягу виробництва, існують навіть при нульовому випуску.

С

Q

! ТС0 = FС !

Змінні витрати ( VС )витрати, величина яких змінюється залежно від зміни обсягу виробництва ( сировина, зарплата, енергія…)

С непропорційно - прогресуючі

непропорційно деградуючі

Q

Середні витрати ( АТС )витрати на одиницю продукції.

Середні загальні:

АТС = = АFС + АVС

Середні постійні:

АFС =

Середні змінні:

АVС =

Маржинальні ( граничні ) витрати ( МС ) - додаткові витрати фірми при виробництві додаткової одиниці продукції.

МС = =

Задача 5- 1.

Звіт бухгалтера розмило водою під час дощу залишилось тільки:

Q

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ТС

200

250

270

286

300

318

370

450

536

550

620

Використовуючи формули заповніть звіт.

Q

ТС

АFС

АVС

АТС

МС

Виторг ( загальний, валовий дохід) ( ТR ) – сума грошей, що надходить від продажу певної кількості товару за певний час.

ТR = Р * Q

ТR = АR * Q

Середній виторг ( АR) – сума грошей, яку отримує продавець за продану одиницю продукції.

АR = Р

Р

крива виторгу

Q

Маржинальний ( граничний ) виторг ( МR ) – приріст загального виторгу, що походить від збільшення продажу на одну додаткову одиницю продукції.

МR =

Дохід – загальна виручка, яка поступає підприємству за певний період за вирахуванням податків і може бути використаний на споживання і інвестування.

Прибуток ( РR ) – частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність.

РR = ТR - ТС

Рентабельність

R = * 100%

С, Р МС

а

Р МR (D)

в

АТС

mіn с АVС

АFС

Q

а.

МR = МС

«Золоте правило бізнесу»

-точка максимального прибутку

а. => в.

Р > АТС

-фірма отримує прибуток

в.

МR = МС = Р = АТС

-фірма отримує нульовий прибуток

в. => с.

АVС < Р < АТС

-необхідність зниження збитків

с.

Р < mіn АVС

-точка закриття фірми

Ринок досконалої конкуренції

Р, С

МС

Рк МR (D)

Qк Q

! МR = МС !

Р = МR

Збільшення випуску, доти :

МR > МС

Монопольний ринок

Р. С МС

Рм

Рк

D

Qм МR Q

Р > МR

МС = ТС1

МR = ТR1

Задача 5-2 .

1.На ринку досконалої конкуренції встановилася ціна на рівні 13 грн. функція загальних витрат фірми: ТС = 0,5Q2 + 8Q + 6. Визначити оптимальний обсяг виробництва і максимальний дохід фірми (Q – в тис. шт.)

Задача 5-3 .

Відома залежність:

Випуск, шт

0

1

2

3

4

ТС, грн

4

8

10

14

20

Обрахувати: FС. VС, МС, АТС. АFС, АVС. При ціні на ринку Р+5грн. розрахувати ТR, М R, РR. Графічно показати точку збитковості і прибутковості для фірми. Який обсяг виробництва обере фірма?

Задача 5-4 .

Фірма, що працює в умовах досконалої конкуренції.

Випуск, шт

0

1

2

3

4

5

6

ТС, грн

6

10

14

16

20

26

36

Нижче якого рівня повинна опуститися ціна, щоб фірма припинила виробництво ?

Задача 5-5.

Бухгалтер попав під зливу і його звіт розмило водою. Спробуйте за залишками звіту відновити його.

Q

ТС

АТС

МС

Р

ТR

МR

РR

0

100

15

10

20

20

30

390

11

40

420

50

14

60

Задача 5-6.

Бухгалтер попав під зливу і його звіт розмило водою. Спробуйте за залишками звіту відновити його.

Q

ТС

АТС

МС

Р

ТR

МR

РR

0

150

200

0

1

110

110

175

2

330

300

3

336

135

4

250

480

5

445

105

6

360

90

5-3. БІЗНЕС - ПЛАН.

письмовий документ в якому викладено суть підприємницької ідеї, шляхи і засоби її реалізації і охарактеризовані ринкові, виробничі, організаційні і фінансові аспекти бізнесу, а також особливості його управління.

Структура бізнес – плану.

короткий, простий, функціональний, легкий, конфедеційний

1

Титульний лист

 1. Назва і адреса

 2. Імена і адреси засновників

2

Зміст бізнес - плану

 1. Розділи

 2. Таблиці, малюнки, схеми

3

Резюме

4

Галузь, фірма і її продукція

 1. Текуча інформація і тенденції розвитку галузі

 2. Концепція поведінки в галузі

 3. Опис продукції і призначення

 4. Ліцензії, патенти і інші права власності

 5. Ріст фірми (динаміка об’єму продаж, кількість нових фірм, нові товари галузі, товарний знак, ріст фірми)

5

Вивчення ринку

 1. Потенцій покупці

 2. Ємність і динаміка ринку

 3. Аналіз конкурентів

 4. Об’єм продаж

6

Маркетинг – план

 1. Маркетингова стратегія:

 • Стратегія закріплення на ринку (низька ціна)

 • Стратегія «зняття вершків» (вища ціна – унікальна продукція)

 • Стратегія цінових ліній

 • Стратегія географії ціни

 • Стратегія знижок (сезонні, малий опт…)

 • Стратегія «опортуністського ціноутворення» (коли мало товару на ринку, то можливо на короткий період підвищити ціну)

 1. Політика ціноутворення (собівартість, унікальні властивості, ціни конкурентів, ціни субститутів)

 2. Сервіс та гарантія

 3. Торгова політика (шляхи реалізації)

 4. Реклама і рух товару

 5. Нова продукція і шляхи удосконалення

7

Виробничий план

 1. Планування приміщень

 2. Виробничий процес – технологія

 3. Обладнання

 4. Постачальники

8

Організаційний план

 1. Форма організації

 2. Власники і керівники

 3. Організаційна схема і розподіл обов’язків

 4. Кількість персоналу

 5. Консультанти і радники

9

Оцінка ризиків

 1. Перелік ризиків і проблем

 2. Шляхи мінімізації ризиків

10

Фінансовий план

 1. Прибутки і збитки

 2. Рух грошової маси

 3. Проект балансу

 4. Розрахунок беззбитковості

11

Фінансові потреби і повернення інвестицій

 1. Потреба у фінансуванні

 2. Використання фондів

 3. Повернення коштів інвесторам

12

Додаток

 1. Технічні дані на продукцію

 2. Копії патентів, контрактів

 3. Схема виробничих потоків

 4. Організаційна схема

 5. Анкетні дані керівників

64

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]