Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка Судоустрій ч 1.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
409.6 Кб
Скачать

Контрольні запитання

1. Як ви розумієте поняття "принципи правосуддя".

2. Чому йдеться про систему принципів, а не про їх сукупність?

3. Які принципи правосуддя проголошені у міжнародно-правових документах і як вони реалізуються в чинному законодавстві України?

4. Що таке конституційні принципи, назвіть їх?

5. Які погляди щодо класифікації принципів існують в літературі?

6. Розкрийте зміст принципів, закріплених у ст. 129 Конституції України.

7. Які ви знаєте галузеві принципи правосуддя?

Основна література

Конституція України: Текст основного Закону з офіц. тлумаченнями Конституційного Суду України. Огляд і коментарі В.Ф. Погорілка та В.Л.Федоренка. – К.: Наукова Думка, 2006. – 212 с.

Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст.529.

Городовенко В.В. Реалізація принципів судової влади в КПК України 2012 р. : концептуальний аналіз / В. В. Городовенко // Адвокат. – 2012. – № 7. – С. 9-14.

Коротун В.М. Інституціональні принципи судової влади / В. Коротун// Юридична Україна. – 2012. – № 4. – С.80-83.

Коротун В. Класифікація принципів судової влади/ В. Коротун// Юридична Україна. – 2012. – № 3. – С.98-101.

Тема 4. Система судів загальної юрисдикції Методичні рекомендації

Даною темою передбачено 2 години лекції, 2 години семінарського заняття. На семінарських (практичних) заняттях студенти закріплюють одержані на лекції та в часи самопідготовки теоретичні знання.

Слід мати на увазі, що вагомим внеском у розбудову судової системи України можна вважати прийняття 07 липня 2010 року Закону України „ Про судоустрій і статус суддів ”. Згідно з законом судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України, який є єдиним органом конституційної юрисдикції. Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів, яка складається із загальних і спеціалізованих судів.

Студентам слід з’ясувати, що вважається судовою системою України, які суди відносяться до загальних судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів цієї юрисдикції. Необхідно звернути увагу на такі питання як "судова ланка", "судова інстанція", а також встановити, чим вони відрізняються одне від одного. Потрібно усвідомити, що Верховний Суд України є найвищим судовим органом в системі судів загальної юрисдикції.

Глибокому вивченню питань семінару буде сприяти ознайомлення з Законом України: «Про судоустрій і статус суддів», Указами Президента України щодо утворення відповідних судів, Концепцією судової реформи, а також іншими нормативними актами.

Відповіді на питання семінару повинні бути аргументованими, з посиланням на конкретні правові норми, що регулюють організацію та діяльність тих чи інших видів судів загальної юрисдикції.

Питання семінару

1. Дайте визначення поняття судової системи України.

2. Визначте систему судів загальної юрисдикції.

3. Охарактеризуйте основні ознаки системи судів загальної юрисдикції.

4. Дайте визначення ланки судової системи та судової інстанції.

5. Які існують судові інстанції за чинним законодавством?

6. Охарактеризуйте місцеві суди України.

7. Проаналізуйте діяльність апеляційних судів України.

8. Як утворюються місцеві, апеляційні та вищі спеціалізовані суди?

9. Які повноваження має Верховний Суд України?

10. Назвіть повноваження Вищого господарського суду України.

11. Яка компетенція Вищого адміністративного суду України.

12. Назвіть повноваження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.