Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
230
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
473.09 Кб
Скачать

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття

Навчальна дисципліна

Педіатрія

Модуль №

5

Змістовий модуль №

2

Тема заняття 13

Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей. Ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити. Синдром гіпермобільності суглобів.

Курс

6

Факультет

Медичний №2

1.АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Хронічні артрити, до яких відносяться ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити у дітей і підлітків це серйозна медико-соціальна проблема в зв’язку з високою частотою розповсюдженості серед ревматичних захворювань в даному віковому періоді, прогресуючим характером перебігу, раннім розвитком порушень функціональної спроможності систем організму і значною інвалідизацією з боку опорно-рухового апарату і органу зору. ЮРА є однією з основних проблем сучасної ревматології. В різнобічному вивченні цього захворювання скупчились такі основні теоретичні проблеми медицини, як імунопатологія, імунокомплексне запалення, аутоімунні ураження, імуногенетика. Успіхи у вивченні проблеми ЮРА і, особливо, в лікуванні таких хворих, мають позитивний вплив на розвиток ревматології та інших галузей медицини.

Розповсюдженість ЮРА зустрічається в усіх країнах світу і коливається від 0,1% до 5%. При цьому встановлено, що ЮРА зустрічається значно частіше, ніж знаходиться на обліку в спеціалізованих кабінетах поліклінік. Значний і відсоток діагностичних помилок. Найбільші труднощі при поставці діагнозу ЮРА відмічається протягом першого року захворювання. Тільки в 23,4% випадків діагноз ЮРА встановлюється при першому зверненні до лікаря, але і через рік від початку перших симптомів хвороби діагностичні помилки спостерігаються у 27,5% хворих, що свідчить про складність ранньої діагностики захворювання в дитячому і підлітковому віці. В останні роки увага дослідників звертається до вивчення причин хвороби, ролі інфекції, кліматичних впливів, значимості спадковості і статі у виникненні ЮРА. Тому, зважаючи на все вище викладене, представляється необхідним детальне ознайомлення з даною проблемою.

2. Конкретні цілі:

 1. Визначати можливі причини розвитку найбільш поширених патологічних синдромів у дітей з хронічними артритами (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити).

 2. Визначати тактику ведення хворих з хронічними артритами (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити).

 3. Проводити клінічний огляд хворого з хронічним артритом (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити).

 4. Планувати обстеження хворої дитини з хронічним артритом (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) та інтерпретувати отримані результати.

 5. Проводити диференційну діагностику хронічних артритів (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) у дітей та ставити попередній клінічний діагноз.

 6. Ставити діагноз і призначати лікування дітям з хронічними артритами (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити).

 7. Здійснювати прогнози (для життя, для здоров’я, для працездатності) дітям з хронічними артритами (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити).

 8. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації в дитячій кардіоревматології.

Конкретні цілі:

Початковий рівень знань-умінь.

 1. Провести обстеження хворих і виділити основний синдром при артритах (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) та при синдромі гіпермобільності сулобів .

 2. Скласти план обстеження хворого, оцінити дані лабораторних і інструментальних досліджень

 3. Провести диференційну діагностику при артритах (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) та при синдромі гіпермобільності сулобів .

 4. Поставити попередній діагноз синдром при артритах (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) та при синдромі гіпермобільності сулобів.

 5. Уточнити етіологічний чинник і пояснити основні патогенетичні механізми розвитку синдрому при артритах (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) та при синдромі гіпермобільності сулобів .

 6. Визначити лікувальну тактику при дифузних захворюваннях сполучної тканини.

 7. Вибрати раціональну схему диспансеризації хворого при артритах (ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити) та при синдромі гіпермобільності сулобів

1. Збирати анамнез у хворих з дифузними захворюваннями сполучної тканини, проводити об'єктивне обстеження дитини - кафедра пропедевтичної педіатрії.

2. Вибирати найбільш адекватні методи лабораторного і інструментального обстеження, давати клінічну інтерпретацію одержаних результатів - кафедра фізіології, біохімії, патологічної фізіології, факультетської педіатрії

3. Оцінити функціональний стан серцево-судинної системи - кафедра фізіології, пропедевтичної педіатрії

4. Інтерпретувати морфологічний субстрат при захворюваннях сполучної тканини - кафедра патологічної анатомії

5. Написати клінічну історію хвороби - кафедра факультетської терапії, педіатрії

6. Визначити основні групи фармакологічних препаратів, вживаних в ревматології - кафедра фармакології