Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
70
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
55.21 Кб
Скачать

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття

Навчальна дисципліна

Педіатрія

Модуль №5

Змістовий модуль №1

Тема заняття №6

Диференційна діагностика синдрому ціанозу та хронічного кашлю. Хронічні бронхолегеневі захворювання у дітей.

Курс

6

Факультет

Медичний №2

1. Актуальність теми:

Хронічні неспецифічні захворювання бронхолегеневої системи за останнє десятиріччя зросли на 10-13%. В структурі захворювань органів дихання відмічається ріст і хронічних неспецифічних бронхітів. Так за даними провідних вчених первинний складає 12-31%, а показник вторинного хронічного бронхіту – від 34% до 52%. Поширеність хронічного бронхіту за статистичними даними дорівнює 1625,4 : 10тис. (2010).

На хронізацію бронхолегеневої патології, а саме первинних хронічних бронхітів, негативно впливають пізнє виявлення хронічних тонзилітів, аденоїдитів, захворювань придаткових пазух носа (синусити), та інші хронічні вогнищеві патологічні процеси. Вторинний хронічний бронхіт, як правило, виникає при вроджених аномаліях (вадах розвитку трахеї і бронхів, агенезіях і гіпоплазіях легень, синдромі Вільямса-Кемпбелла, особливо поширених спадкових захворювань легень)

2. Конкретні цілі:

- Визначати клінічні прояви та причини синдрому ціанозу та хронічного кашлю

- Визначити провідні клінічні симптоми та синдроми при хронічному бронхіті, бронхоектатичній хворобі у дітей.

- Інтерпритація отриманих результатів лабораторних та інструментальних досліджень при хронічному бронхіті, бронхоектатичній хворобі у дітей.

- Відмітити значення бронхоскопічного та бронхологічного методів досліджень

- Проводити диф. діагностику та ставити попередній клінічний діагноз при хронічному бронхіті, бронхоектатичній хворобі у дітей.

- Визначати тактику ведення хворого при хронічному бронхіті, бронхоектатичній хворобі.

- Визначити покази та проти покази до хірургічного лікування

- Демонструвати знання профілактики при хронічних захворюваннях бронхолегевої системи у дітей.

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція).

Назва попередніх предметів

Отримані навички

1. Кафедра анатомія, фізіологія

2. Кафедра біохімії.

3. . Кафедра патологічної анатомії

4.Кафедра пропедевтичної педіатрії.

5. Кафедра факультетської терапії, педіатрії.

6. Кафедра фармакології, клінічної фармакології.

Знати анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи у дітей.

Вибирати найбільш інформативні методи лабораторного обстеження, давати клінічну інтерпретацію одержаних результатів

Визначати морфологічний субстрат при хронічних захворюванях бронхолегеневої системи у дітей.

Збирати анамнез у хворих дітей з захворюваннями бронхолегеневої системи, проводити об’єктивне обстеження дитини.

Застосовувати методику порівняльної і топографічної перкусії. Порівнювати отримані перкуторні і аускультативні зміни.

Застосовувати додаткові методи обстеження.

Написати клінічну історію хвороби.

Визначати основні групи лікарських засобів, що застосовуються для лікування хронічних захворювань бронхолегеневої системи у дітей

Соседние файлы в папке Змістовий модуль 1