Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Anatomiya.doc
Скачиваний:
381
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
46.51 Mб
Скачать

М’язи шиї (mm. Coli)

Вони мають складне походження, розташовані кількома шарами.

Пiдшкiрний м’яз шиї (platysma). Початок: грудна фасцiя на рiвнi II ребра. Прикрiплення: край тіла нижньої щелепи, привушнa фасцiя, жувальна фасцiя, м’язи кута рота. Функцiя: натягає шкiру шиї, полегшує кровотiк по пiдшкiрних венах шиї, тягне кут рота вниз i назад.

Груднинно-ключично-соскоподiбний м’яз (m. sternocleidomastoideus). Початок: двома головками – вiд ручки груднини i грудинного кiнця ключицi. Прикрiплення: соскоподiбний вiдросток скроневої кiстки, верхня каркова лінiя. Функцiя: нахиляє голову i шию в бiк скорочуваного м’яза, повертаючи лице в протилежний бiк. У разі двобічного скорочення закидає голову назад. Якщо голова зафіксована тягне ключицю та груднину вгору (пiднiмає грудну клiтку; мал. 95).

Надпiд’язиковi м’язи (musculi suprahyoidei).

Двочеревцевий м’яз (m. digastricus) має переднє черевце (venter anterior) та заднє черевце (venter posterior), які з’єднанi промiжним сухожилком. Початок: переднє черевце – двочеревцева ямка нижньої щелепи; заднє черевце: соскоподiбна вирiзка скроневої кiстки. Прикрiплення: за допомогою фасцiальної петлi промiжний сухожилок фiксується до тiла i великого рогу пiд’язикової кiстки. Функцiя: пiднiмає пiд’язикову кiстку, а в разі її фiксацiї опускає нижню щелепу.

Щелепно-пiд’язиковий м’яз (m. mylohyoideus). Вiн у виглядi широкої тонкої пластинки утворює дно ротової порожнини, тобто є дiафрагмою ротової порожнини. Початок: щелепно-пiд’язикова лiнiя, нижньої щелепи. Прикрiплення: тiло пiд’язикової кiстки. Сухожилковi волокна обох м’язiв по середнiй лiнiї утворюють щелепно-пiд’язикове шво (raphe mylohyoidea). Функцiя: пiднiмає пiд’язикову кiстку, тягне її вперед, в разі її фiксацiї опускає нижню щелепу.

Мал. 95. М’язи шиї, вигляд з правого боку.

1. m. mylohyoideus;

2. venter anterior et venter posterior musculi digastrici;

3. m. sternohyoideus;

4. m. sternothyroideus;

5. m. sternocleidomastoideus;

6. venter superior musculi omohyoidei;

7. venter inferior musculi omohyoidei;

8. mm. scaleni anterior, medius et posterior.

Пiдборiдно-пiд’язиковий м’яз (m. geniohyoideus). Для того, щоб його показати на препаратi, розрiжте щелепно-пiд’язиковий м’яз вздовж щелепно-пiд’язикового шва i вiдгорнiть його назовні. Початок: пiдборiдна ость нижньої щелепи. Прикріплення: тіло під’язикової кістки. Функцiя: пiднiмає i тягне вперед пiд’язикову кiстку, а в разі її фiксацiї опускає нижню щелепу. На задньому черевці двочеревцевого м’яза знайдiть шило-пiд’язиковий м’яз.

Шило-під’язиковий м’яз (m. stylohyoideus). Його пронизує сухожилок двочеревцевого м’яза. Початок: шилоподiбний вiдросток скроневої кiстки. Прикрiплення: тiло пiд’язикової кiстки. Функцiя: тягне пiд’язикову кiстку вгору i назад.

Підпід’язикові м’язи (musculi infrahyoidei).

Розгляньте підпід’язиковi м’язи на препаратi. Усi вони (за вийнятком груднинно-щитоподiбного м’яза) прикрiплюються до пiд’язикової кiстки.

Груднинно-пiд’язиковий м’яз (m. sternohyoideus). Початок: задня поверхня ручки груднини, капсула груднинно-ключичного суглоба, грудинний кiнець ключицi. Прикрiплення: тiло пiд’язикової кiстки. Функцiя: опускає пiд’язикову кiстку.

Груднинно-щитоподiбний м’яз (m. sternothyroideus) розташований пiд груднинно-пiд’язиковим м’язом. Початок: задня поверхня ручки груднини, хрящ І ребра. Прикрiплення: коса лiнiя щитоподiбного хряща. Функцiя: опускає щитоподiбний хрящ.

Щито-пiд’язиковий м’яз (m. thyrohyoideus). Початок: коса лiнiя щитоподiбного хряща. Прикрiплення: тiло i великий рiг пiд’язикової кiстки. Функцiя: зближає мiж собою щитоподiбний хрящ i пiд’язикову кiстку.

Лопатково-пiд’язиковий м’яз (m. omohyoideus). Має верхнє та нижнє черевця (venter superior et venter inferior), що з’єднуються мiж собою сухожилком. Початок: нижнє черевце – верхня поперечна зв’язка лопатки. Прикрiплення: верхнє черевце – тiло пiд’язикової кiстки. Функцiя: тягне вниз i назад пiд’язикову кiстку. Натягає фасцiю, що покриває внутрiшню яремну вену, а тому розширює цю вену, сприяючи таким чином кровотокові в ній.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]