Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_1.doc
Скачиваний:
175
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
352.26 Кб
Скачать
  1. Причини національно-визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої (1648-1657)

Соціальні. До середини XVII сг. загострилася соціально-економічна ситуація, пов’язана з трансформацією поміщицьких господарств у фільварки. Це сприяло посиленню кріпосної залежності, оскільки прибутки феодалів тепер прямо пов’язувалися з нещадною експлуатацією селян. Значно зросла панщина, яка у Східній Галичині і на Волині досягла 5—б днів на тиждень. У той же час невпинно зростали податки. Свавілля і влада польських магнатів і шляхти були безмежними. Ще однією невдоволеною соціальною верствою було реєстрове козацтво, якене досягло, усіх прав і привілеїв шляхти. У складній ситуації опинилося й міщанство, яке мусило платити податки, відпрацьовувати повинності та фактично було позбавлене самоврядування. Українська православна шляхта користувалася значно меншими політичними правами, ніж польська. Національно-політичні. Відсутність власної державності, обмеження українців у правах, проголошення їхньої неповноцінності, асиміляційні процеси — все це підводило до того, що як самостійний суб'єкт український народ міг зійти з історичної сцени. Причому імперська доктрина Польщі проголосила, буцімто українські землі споконвіку належали їй, а тепер на законних засадах Люблінської унії 1569 р. до неї повернулися. Релігійні. Політика національного і культурного поневолення українців Річчю Посполитою базувалася на католицизмі. Насильницьке покатоличення населення, утиски православної церкви, конфіскація церковного майна і земель об’єднали у русі спротиву широкі верстви людності, незважаючи на розбіжність економічних і соціальних інтересів. Суб’єктивні. Особиста образа і бажання помститися за розорений польськими панами хутір Суботі в та збезчещену сім’ю самого Богдана Хмельницького.

  1. Трансформація політичних поглядів б.Хмельницького в ході національно-визвольної війни українського народу.

Понад 4 століття український народ стогнав під тяжким пануванням іноземних феодалів, але не скорився й героїчно боровся за своє визволення. Козацтво, яке стало провідником національно-визвольної боротьби, інтенсивно формувало зародки національної державності, спромоглося до 1648 р. виробити у загальній формі лише ідею обмеженої автономії. Починаючи повстання, ні Б. Хмельницький, ні його соратники не мали програми боротьби за створення незалежної держави, основною їхньою метою було скасування закону  р., який значно скоротив козацькі привілеї, а народ використовувався як засіб для досягнення цієї мети. Певну роль відіграла й особиста образа, завдана Б. Хмельницькому підручними Конецпольського. Але після воєнних перемог 1648 р. у Б. Хмельницького змінилися політичні погляди . Гетьман почав усвідомлювати спадкоємне право Української держави на територіальну спадщину Київської Русі і висловлював прагнення повністю звільнити Україну від польсько- шляхетського панування і встановити державну незалежність. Давній лад перестав існувати, на його місці треба було встановити новий. Саме в той час гетьман Богдан Хмельницький зрозумів, що він не просто ватажок збунтованих селянсько-козацьких мас, а вождь усього українського народу, який веде героїчну боротьбу як за національно-політичне визволення, так і за рішення важливих соціально- економічних питань. Перш за все - за землю і волю. Так, вперше за кілька років боротьби з польською шляхтою, з’явилась думка про створення Української козацької держави, яка і стала унікальним явищем в епоху світового феодалізму. Велич Богдана Хмельницького в тому і полягає, що він створив могутню українську козацьку державу, без якої неможливе було б відродження української державності вже

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]