Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
анг.doc
Скачиваний:
395
Добавлен:
06.03.2016
Размер:
2.33 Mб
Скачать

Vocabulary

diabetes mellitus ["daIq'bI:tI:z 'melItqs] цукровий діабет

respond [rIs'pOnd] реагувати

pancreatic ["pxNkrI'xtIk] що стосується підшлункової залози, панкриатичний

juvenile (-onset) ['Gu:vInaIl] юнацький, ювенільний

adult-onset diabetes ['xdAlt, q'dAlt] діабет дорослих

diminish [dI'mInIS] зменшуватися, знижуватися

heredity [hI'redItI] спадковість

thirst [Tq:st] спрага

consequence ['kOnsIkwens] наслідок, результат

adipose ['xdIpqus] адипозний, жировий

target ['ta:gIt] мішень

readily ['redIlI] легко, без напруги

sheep [SI:p] вівця

Langerhans islet ['la:Ngqha:ns 'aIlIt] панкреатичний острівець, острівець Лангерганса

confusion [kqn'fjuZ(q)n] розгубленість, порушення орієнтації

Ex. 1. Familiarize yourself with the following material:

Prefixes and term-elements:

post- (after, behind)

postaxial заосьовий

pre- (before, in front of)

prerenalпереднирковий, преренальний

Ex. 2. Read and translate the following words:

A. Postnatal; postoperative; postpone; post-graduate.

B. Preclinical; premedical; precancerous; premolar; preexisting; preposition; preceding; prescribe.

Grammar:

Ex. 3. Familiarize yourself with the data of the following table:

Objective infinitive construction

NOUN or

(Common Case)

PRONOUN

(Objective Case)

INFINITIVE

Doctor(s)

Student(s)

me (тут: я)

him(тут: он)

her(тут: она)

it(тут: он, она, оно)

us(тут: мы)

you(тут: ты,вы)

them(тут: они)

Indefinite (Active)

V

(to write)

Indefinite (Passive)

to be + V3

(to be written)

Continuous (Active)

to be + Ving

(to be writing)

Perfect (Active)

to have + V3

(to have written)

Perfect (Passive)

to have + been + V3

(to have been written)

На українську мову об'єктний інфінітивний комплекс перекладається здебільшого підрядним додатковим реченням. Перша частина комплексу відповідає підмету підрядного речення, а друга частина – присудку.

Об'єктний інфінітивний комплекс вживається після певних груп дієслів:

1. Що виражають бажання, намір, почуття:

to want – хотіти; to wish – бажати; to desire – бажати; should/would like – хотів/ла би;

to hate – ненавидіти; to intend – мати намір та ін.

He wanted us to go to the clinic.

Він хотів,щоб ми пійшли до кліники.

2. Що виражають думку (погляд), припущення, сподівання:

to expect – сподіватися; to think – думати; to believe – вважати; to suppose – припускати; to consider – вважати; to find – знаходити; to know – знати та ін.

We think her to have worked at this hospital.

Ми думаємо, що вона працювала в цій лікарні.

She considers him to be the best surgeon.

Вона вважає його кращим хірургом.

3. Що виражають наказ, прохання, дозвіл, пораду, примус:

to ask – просити; to order – наказувати; to allow – дозволяти; to request – просити;

to permit – дозволяти; to advice – радити, рекомендувати; to recommend – рекомендувати; to cause – примушувати; to force – примушувати; to make – примушувати; to let – дозволяти.

(Після|потім| дієслів to| make| і і to| let| інфінітив вживається без частки|частки,часточки| to|).

The teacher allowed us to use dictionaries.

Вчитель дозволив нам користуватися словниками.

The doctor made the patient lie down.

Лікар примусив хворого лягти.

4. Що виражають|виказують,висловлюють| сприймання за допомогою органів чуттів:

(після цих дієслів інфінітив вживається без частки|частки,часточки| to|):

to| see| – бачити; to| hear| – чути; to| feel| – відчувати|почувати|; to| watch| – спостерігати; to| observe| – спостерігати; to| notice| – відзначати.

I felt the pain become less.

Я відчула, що біль зменшився.

I heard her call my name.

Я почув, що вона покликала мене.

Ex. 4. Read and translate the following sentences:

1. I want my sister to follow a bed regimen. 2. The nurse saw the surgeon enter the operating room. 3. The patient felt the pain decrease. 4. The students watched the doctor examine the patient. 5. The professor expects (розраховувати) the assistant to finish his scientific work ahead of time. 6. We know him to be skilled surgeon. 7. I want you to rewrite the case history. 8. The doctor recommended the room of the patient to be aired every two hours. 9. The nurse heard the patient talk at night. 10. Physicians consider the diabetes mellitus to occur mainly as a result of inadequate secretion of insulin.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]