Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕПСТВ / П│дручник Гр│шнова.doc
Скачиваний:
46
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
4.64 Mб
Скачать

Глава 7. Людина на ринку праці

7.1. Вибір професії та пошук роботи — важливі етапи соціальної реалізації людини.

7.1.1. Освіта — база професіоналізації і соціальна гарантія.

7.1.2. Врахування нахилів, здібностей при виборі професії і роботи.

7.1.3. Самомаркетинг.

7.2. Напрями пошуку роботи.

7.3. Підготовка і представлення інформації про себе на ринку праці. Складання професійного резюме.

7.4. Трудова кар'єра: поняття, значення, види, планування та реалізація.

7.5. Трудовий контракт: переваги, структура, значення в соціально-трудових відносинах.

Резюме.

Терміни і поняття.

Запитання та завдання для індивідуальної роботи.

Література для поглибленого вивчення теми.

В попередніх главах ми вивчали ринок праці і зайнятість з мак-роекономічного погляду як узагальнені, абстрактні соціально-економічні явища. Разом з тим, ці узагальнені макроекономічні явища мають конкретне втілення у конкретних діях конкретних людей, передусім роботодавців і найманих працівників, включаючи і нас з вами. Ми повинні знати закони регулювання зайнятості й ринку праці для того, щоб ефективно використовувати ці знання в конкретних діях з формування свого людського капіталу, вибору професії та пошуку підходящої роботи, плануванні й реалізації своєї трудової кар'єри, укладанні й виконанні трудових угод і т. ін., загалом — для успішної соціально-трудової реалізації в своєму житті.

Матеріали цієї глави передусім спрямовані на виховання у студента навичок раціональної поведінки на зовнішньому та внутрішньому ринку праці. Після вивчення їх ви повинні вміти визначати свої професійні нахили і здібності, правильно подавати інформацію про себе на ринок праці, цілеспрямовано шукати і знаходити підходящу роботу, планувати і реалізовувати свою трудову кар'єру, укладати трудовий контракт, усвідомлено досягати реалізації своїх інтересів у соціально-трудових відносинах.

7.1. Вибір професії та пошук роботи — важливі етапи соціальної реалізації людини

7.1.1. Освіта — база професіоналізації!соціальна гарантія

З глави 4 ви вже добре знаєте про велике значення освіти та професійної підготовки у справі забезпечення високої якості робочої сили і конкурентоспроможності працівника на ринку праці. Вам відомо також, що сучасні умови соціально-економічного розвитку формують нові вимоги до якості робочої сили, відповідність яким визначає конкурентоспроможність працівника на зовнішньому і внутрішньому ринку праці.

Оскільки ви нині навчаєтесь у вищому навчальному закладі, то, безсумнівно, високо оцінюєте значення вищої освіти для успіху в подальшому житті (в протилежному випадку ви не стали б витрачати час, сили і кошти на інвестиції в людський капітал). Тому ви вже не лише правильно оцінюєте і розумієте важливість здобуття високого рівня освіти, але й активно працюєте в правильному напрямі нарощення власного людського капіталу. Залишається лише окреслити значення освіти як бази професіоналізації та соціальної гарантії.

Чим вищий рівень освіти має людина, чим більше вона знає і чим краще вміє вчитися, тим швидше (за інших рівних умов) вона може засвоїти додаткові професійні навички, оволодіти новою професією, зорієнтуватися в зміні ситуації, прийняти правильне рішення і т. п. Тобто в сучасних швидкозмінних економічних і технологічних умовах високий рівень освіти означає передусім готовність людей до динамічного професійного життя, що є основою конкурентоспроможності. Це пояснює, чому ми називаємо освіту базою професіоналізації.

Водночас освіта нині стає важливою соціальною гарантією. Не маючи належного рівня освіти, людина може взагалі не знайти підходящої роботи, не реалізуватися в професійному житті. Чим вищий рівень освіти має людина, тим менше у неї конкурентів на ринку праці, отже — тим ширший у неї вибір. Працівник з високим рівнем освіти може претендувати на роботу, яка вимагає високої кваліфікації. Разом з тим, він може погодитися тимчасово і на простішу роботу, якщо його приваблюють інші її параметри (заробіток, режим роботи, місцезнаходження і т.ін). Людина ж з невисоким рівнем освіти може розраховувати лише на просту декваліфіковану роботу, яка нерідко буває важкою, шкідливою, небезпечною, неприємною і т. п. Іншими словами, освіта розширює можливості вибору людини на ринку праці, підвищує її шанси на успішну трудову реалізацію та пристойні трудові доходи і зменшує ймовірність залишитися без роботи.

Таким чином, отримання високого рівня освіти стає необхідним етапом успішної професійної реалізації в сучасних умовах.

Соседние файлы в папке ЕПСТВ