Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_Bankovskie operacii sam rab.pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
375.72 Кб
Скачать

ДОДАТОК А

Вихідні данні щодо діяльності комерційних банків, млн грн

 

 

 

 

 

Надані кредити

 

 

 

 

 

 

 

Кошти до

Строкові

 

 

 

 

 

 

 

та кошти Готівкові НБУ в рахунки

кредитних в Кошти установах

 

 

 

 

 

 

 

 

запитання

депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банки

 

Короткострокові

Довгострокові

 

Позички кредитним установам

цінні в Вкладення акції ,папери

та кошти Основні капіталовкладення

Дебітори

активи Інші

активів Усього

фонд Статутний

спеціальні та Інші банку фонди

кредитних Кошти установ

осіб Юридичних

осіб Фізичних

кредитних Кошти установ

осіб Юридичних

осіб Фізичних

Кредитори

Прибуток

Нерозподілений прибуток

пасиви Інші

пасивів Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

1

0,423

0,041

2,272

0,0

 

 

0,025

2,778

3,748

0,158

1,175

10,620

2,150

4,069

0,004

0,542

0,118

0,200

0,100

0,228

0,260

0,577

0,000

2,372

10,620

 

2

0,218

0,094

1,710

0,0

 

 

0,000

1,226

0,280

0,746

0,452

4,726

2,990

0,325

0,000

0,393

0,000

0,260

0,000

0,041

0,046

0,323

0,000

0,348

4,726

34

3

0,659

0,034

3,874

0,0

 

 

1,660

0,106

0,256

0,004

2,074

8,667

2,292

0,764

0,000

0,961

0,002

0,000

0,010

0,482

0,061

2,042

0,000

2,053

8,667

4

0,433

0,056

3,185

0,0

 

 

0,228

1,270

1,428

0,269

1,234

8,103

2,491

1,719

0,001

0,632

0,040

0,153

0,062

0,241

0,122

1,001

0,000

1,641

8,103

 

5

0,859

0,229

5,292

0,0

 

 

1,025

4,830

4,708

1,850

2,079

20,872

8,130

4,719

0,004

1,328

0,118

0,757

0,177

0,256

0,352

1,663

0,000

3,368

20,872

 

6

1,536

0,162

7,358

0,0

 

 

1,320

1,338

2,792

0,754

4,600

19,860

7,058

1,853

0,000

2,315

0,004

0,260

0,093

0,978

0,168

2,527

0,000

4,604

19,860

 

7

1,526

0,147

7,245

0,0

 

 

2,117

2,646

3,112

0,543

4,541

21,877

7,317

2,203

0,003

2,225

0,682

0,389

0,235

0,965

0,306

2,217

0,000

5,335

21,877

 

8

0,615

0,159

1,340

0,0

 

 

0,075

4,356

10,406

2,064

2,169

21,184

2,520

9,232

0,012

0,447

0,354

0,180

0,531

0,642

0,642

1,002

0,000

5,622

21,184

 

9

1,323

0,180

4,746

0,0

 

 

2,980

3,060

0,072

2,226

4,866

19,453

1,968

1,520

0,000

1,704

2,540

0,780

0,030

1,404

0,045

4,797

0,000

4,665

19,453

 

10

1,429

3,401

1,325

0,0

 

 

0,000

1,208

0,400

0,780

0,382

8,925

1,067

0,000

0,170

1,663

1,610

0,000

0,000

0,000

0,056

3,596

0,763

0,000

8,925

 

11

0,591

0,111

0,941

0,0

 

 

0,000

0,362

1,097

0,201

0,109

3,412

0,631

0,029

0,000

0,824

0,353

0,000

0,000

0,000

0,012

1,190

0,373

0,000

3,412

36

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Про

Національний банк України: Закон України

від20.05.1999 р.

№ 679-ХІV, зі

змінами та доповненнями[Електронний

ресурс]. – Режим

доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua

2. Про

банки і банківську діяльність: Закон України від07.12.2000 р.

№ 2120-ІІІ, зі

змінами та доповненнями[Електронний ресурс]. – Режим

доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua

3.Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Постанова Правління Національного банку України від28.08.2001 р. № 368

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua

4.Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління Національного банку України від

21.01.2004 р. № 22 [Електронний

ресурс]. – Режим

доступу:

//http://www.zakon.rada.gov.ua

 

 

5.Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України: Постанова Правління Національного банку України від14.08.2003 р. № 337

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua

6.Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Постанова Правління Національного банку України від

01.12.2008 р. № 406 [Електронний

ресурс]. – Режим

доступу:

//http://www.zakon.rada.gov.ua

 

 

 

7.

Про затвердження

положення

про ведення касових операцій у

національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного банку

України

від 15.12.2004 р. №

637 [Електронний ресурс]. – Режим

доступу:

//http://www.zakon.rada.gov.ua

 

 

 

8.Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua

9.Про затвердження Положення про прядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій:

Постанова

Правління

Національного

банку

України 17.07від.2001

р.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua

 

10. Про

затвердження

Інструкції з

організації

перевезення

валютних

цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні: Постанова

Правління Національного банку України від14.02.2007 р. № 45 [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua

 

 

 

 

11. Положення про

 

порядок емісії

спеціальних

платіжних

засобів і

здійснення операції з їх використанням: Постанова Правління Національного

банку України від30.04.2010 р. [Електронний ресурс].

Режим доступу:

//http://www.zakon.rada.gov.ua

 

 

 

 

 

 

37

12.

Про

затвердження

Положення

про

порядок здійснення банками

операцій із векселями в національній валюті на території України: Постанова

 

Правління

Національного

 

банку

України

від16.12.2002 р. [Електронний

 

ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua

 

 

 

 

13.

Про затвердження Положення про процентну політику Національного

 

банку

України: Постанова

Правління

Національного

банку

України

від

18.08.2004 р. № 389 [Електронний

 

ресурс].

Режим

доступу:

 

//http://www.zakon.rada.gov.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Про

окремі

питання

регулювання

 

грошово-кредитного :

ринку

Постанова

Правління Національного

банку

України

від22.12.2008 р. № 422

 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.zakon.rada.gov.ua

 

 

15.

Адамик, Б.П. Національний

банк

і

грошово-кредитна

політика/

Б.П. Адамик. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278 с.

 

 

 

 

 

16.Банківський нагляд: навч. посібник / [В.С. Котковський, С.І. Головко, О.В. Неізвєстна, К.В. Мстоян]. – Львів: ПП «Магнолія 2006», 2011. – 314 с.

17.Банківський нагляд: навч. посібник / [В.І. Міщенко, А.П. Яценюк; В.В. Коваленко та ін.]. – К.: Знання, 2004. – 406 с.

18.Бутинець, Ф.Ф. Аналіз діяльності комерційного банку: навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович. – Житомир: Рута, 2001. – 384 с.

19.Васюренко, О.В. Банківські операції: навч. посібник / О.В. Васюренко. –

К.: Знання, 2000. – 243 с.

20.Васюренко, О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків/ О.В. Васюренко, К.О. Волохата. – К.: ЦУЛ. – 2004. – 396 с.

21.

Вовчак, О.Д.

Банківська

справа: навч. посібник / О.Д. Вовчак,

Н.М. Рущишин. – Львів: Новий Світ – 2000, 2008. – 560 с.

22.

Герасимович,

А.М. Аналіз

банківської діяльності: [підручник] /

А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко. – К.: КНЕУ, 2004.

599 с.

23.Голуб, А. Гроші. Кредит. Банки / А. Голуб, А. Семенюк, Т. Смовженко.

Львів, 2007. – 206 с.

24.Дані офіційного сайта Асоціації українських банків[Електронний ресурс] / Режим доступу: //http://www.aub.org.ua

25.Дані офіційного сайта Міністерства фінансів України[Електронний ресурс] / Режим доступу: //http://www.minfin.gov.ua

26.Дані офіційного сайта Національного банку України[Електронний ресурс] / Режим доступу: //http://www.bank.gov.ua

27.Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах та ін.

К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.

28.Загородній, А. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородний. – К.: Аконт, 2000. – 605 с.

29.Кириченко, О.А. Банківський менеджмент: навч. посібник / за ред. О.А. Кириченко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.

30.Ковбасюк, М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: навч. посібник / М.Р. Ковбасюк. – К.: Скарби, 2001. – 336.

38

31.Костюченко, О.А. Банківське право: підручник / О.А. Костюченко. – 3-тє вид. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 218 с.

32.Коцовська, Р.Р. Банківські операції: навч. посібник / Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.М. Хміль. – УБС НБУ – Знання, 2010. – 390 с.

33. Любунь,

О.С.

Банківський

нагляд:

підручник /

О.С. Любунь,

К.Є. Раєвський. – 2-ге вид., перероб. – К.: ЦНЛ, 2005. – 416 с.

 

 

 

 

 

34. Лютий,

І.О. Банківський

маркетинг:

підручник

/

І.О.

Лютий,

О.О. Солодка. – К.: ЦУЛ, 2010. – 776 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Мельник,

П.В.

Банківські системи

зарубіжних

країн: підручник

/

П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, О.Д. Гордей. – К.: Алерта, ЦУЛ, 2010. – 586 с.

 

36.

Міщенко, В.І. Банківські операції / В.І. Міщенко. – К., 2004. – 705 с.

 

37.

Міщенко, В.І.

Грошово-кредитна політика

в

Україні/

за ред.

В.І. Міщенка. – К.: Знання, 2000. – 305 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Михайловська,

І.М. Банківські

 

операції:

навч.

посібник

/

І.М. Михайловська, А.В. Олійник. – Львів: ПП «Магнолія − 2006», 2011. – 650 с.

 

39.

Мороз, А.М.

Банківські

операції:

 

[підручник]

/

А.М. Мороз,

М.І. Савлук. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Мочерний, С.В. Банківська

система

України/

С.В. Мочерний,

Л.С. Тришак. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 304 с.

 

 

 

 

 

 

 

41.Онищенко, В.О. Основи банківської справи: навч. посіб. – Полтава:

ПДТУ, 1999. – 163 с.

42.Петрук, О.М. Банківська справа: навч. посібник / О.М. Петрук, за ред. Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с.

43.Онищенко, В.О. Ринок банківських послуг: проблеми та інноваційні

напрями розвитку в Україні: [монографія] / В.О. Онищенко, Л.О. Птащенко. –

Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 307 с.

 

 

44.

Статистика: підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна

та ін. − 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

 

45.

Фінансовий

моніторинг

в банку: навч. посібник

/ [С.О. Дмитров,

В.В. Коваленко, А.В. Єжов та ін.]. – Суми: Унів. книга. – 2008. – 336 с.

46.

Центральний

банк та

грошово-кредитна

політика: підручник /

А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна, М.І. Савлук та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

47.

Череп, А.В. Банківські

операції: навч. посібник / А.В. Череп,

О.Ф. Андросова. – К.: Кондор, 2008. – 410 с.

 

39

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]