Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_Bankovskie operacii sam rab.pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
375.72 Кб
Скачать

Клас «В» – фінансова діяльність задовільна й потребує більш детального контролю. Надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчать про ймовірність несвоєчасного погашення кредитної заборгованості в повній сумі та в строки, передбачені договором, якщо недоліки не будуть усунені. Одночасно спостерігається можливість виправлення ситуації й покращення фінансового стану позичальника.

Клас «Г» – фінансова діяльність незадовільна (економічні показники не

відповідають установленим

значенням) і спостерігають її нестабільність

протягом року; є високий

ризик значних збитків; імовірність повного

погашення кредитної заборгованості та відсотків/комісій за нею є низькою; проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за кредит, помтрібної документації щодо забезпечення, яка свідчить про наявність(схоронність) і його ліквідність тощо.

Клас «Д» – фінансова діяльність незадовільна і є збитковою; показники не відповідають установленим значенням, кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою (або безумовною гарантією), ймовірності виконання зобов’язань позичальником/контрагентом банку практично немає. До цього класу належить позичальник/контрагент банку, що визнаний банкрутом в установленому чинним законодавством порядку.

Практичне заняття № 10. Валютний ринок і операції банків в іноземній валюті

Крос-курс − це співвідношення

між двома іноземними валютами на

основі курсу цих валют щодо якоїсь

третьої

валюти. Найчастіше як третя

валюта використовують долар США.

 

 

Розрізняють пряме і зворотне котирування. У разі прямого котирування

зазначають, скільком національним грошовим одиницям дорівнює одиниця (10,

100, 1000) іноземної валюти; у разі зворотного котирування – навпаки, скільком

одиницям іноземної валюти дорівнює

одиниця(10,

100, 1000) національної

валюти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При

визначенні

та

записі

валютних

курсів

розрізняють

валю

котирування і базу котирування. Валютою котирування є та іноземна валюта,

 

курс якої

визначають, а

базою –

валюта, з якою порівнюють дану грошову

 

одиницю. (Наприклад, у запис і USD/UAH долар США є базою котирування, а

 

гривня – валютою котирування).

 

 

 

 

 

 

1. Клієнт українського банку бажає купити англійські фунти стерлінги за

 

українські гривні. Потрібно визначити курс за цією угодою. Поточні курси

 

англійського фунта стерлінгів(GBP) і української

гривні(UAH) відносно

 

долара США (USD) такі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валютний курс

 

Купівля

 

Продаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USD/GBP

 

 

0,5232

 

0,5924

 

 

 

USD/UAH

 

 

5,0900

 

5,1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

2. Поточні курси австралійського долара(AUD) і швейцарського франка

 

 

(CHF)

відносно долара

США(USD)

відповідно

USD/AUD

=

1,3726

та

 

 

USD/CHF = 1,3211.

Визначити

 

курс

австралійського

долара

відносно

швейцарського франка при прямому і зворотному котируванні.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Відповідно

до

статистичних даних

коливання

 

 

валютних

курсів

(табл. 16) визначте

середні

курси

кожної

валюти

за

звітний,

періо

скориставшись формулами середньої арифметичної й геометричної.

 

 

 

 

 

4. Відповідно до статистичних даних зміни валютних курсів(табл. 16)

 

 

визначте ступінь коливання курсів різних валют, обчисливши розмах варіації,

 

 

середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення.

 

 

 

 

 

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют

 

 

Таблиця 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва валюти

 

 

Банківський

 

 

 

 

 

 

Період

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код

 

 

 

2006

 

2007

2008

 

 

2009

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

доларів США

 

 

USD

 

 

505,00

 

505,00

526,72

 

 

779,12

793,56

 

100

австралійських доларів

 

AUD

 

 

380,32

 

423,29

443,77

 

 

617,14

729,63

 

100

канадських доларів

 

 

CAD

 

 

445,16

 

471,98

493,94

 

 

685,60

770,66

 

100

євро

 

 

 

EUR

 

 

633,69

 

691,79

770,80

 

1086,79

1053,29

 

100

англійських фунтів

 

 

GBP

 

 

557,91

 

588,48

641,78

 

 

969,36

988,66

 

стерлінгів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

японських єн

 

 

JPY

 

 

 

4,34

 

4,292

5,14

 

 

8,345

9,052

 

100

швейцарських франків

 

CHF

 

 

402,78

 

421,16

486,09

 

 

719,50

768,61

 

100

норвезьких крон

 

 

NOK

 

 

 

78,80

 

86,34

93,63

 

 

124,09

263,85

 

100

юанів (Китай)

 

 

CNY

 

 

 

63,33

 

66,40

75,85

 

 

114,06

117,13

 

100

російських рублів

 

 

RUB

 

 

 

18,6

 

19,8

21,1

 

 

24,7

26,1

 

Джерело: Національний банк України: www.bank.gov.ua/Statist/ses.htm

Практичне заняття № 11. Операції банків з цінними паперами

Методичні рекомендації до розрахунку

Провідною

формою

вексельного

кредитування

є достроковий,

 

настання

терміну

платежу, продаж векселя банкові, який позначається

 

термінами «дисконт», «облік» або «врахування».

 

 

 

 

Дисконтування векселів полягає в тому, що банк, купуючи вексель,

 

терміново

сплачує

його вартість пред’явникові за вирахуванням певного

процента від суми номіналу векселя, що називається обліковим процентом.

 

Дисконтуючи вексель, банк здійснює операцію рефінансування, а сам отримує

 

платіж лише з настанням указаного у векселі терміну.

 

 

 

 

Сума,

яка

підлягає

утриманню

 

на

користь

банку

як,

диско

розраховується на підставі відсоткової ставки врахування векселів за формулою

 

 

 

 

С =

К ´ Т ´ П

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 ´ 100

 

 

 

 

 

 

де С – сума дисконту;

33

К – номінальна сума векселя; Т – строк у днях від дня прийняття на облік до дня платежу;

П – ставка врахування у вигляді річних процентів.

Ціну векселя для його тримача при цьому можна визначити, віднявши від номіналу суму дисконту. З використанням дисконтного множника цю саму поточну вартість векселя визначають за формулою

Ц = К ´ (1 -

Т ´ П

) ,

 

360 ´ 100

 

де Ц – ціна, за якою обліковано вексель.

 

1.Визначте суму дисконту по векселю, який надано до банку«Т» для врахування 02.06. Номінал векселя – 2000 грн, термін сплати по векселю– 26.06, ставка дисконту – 16 %. Який існує порядок віднесення суми дисконту на доходи банку?

2.Банк урахував вексель на суму3000 за 70 днів до терміну оплати. Облікова ставка центрального банку −12 %. Маржа банку, що проводити, врахування – 3 %.

Визначити дисконт і вартість векселя, урахувавши темп місячної інфляції, що становить 7 %.

Практичне заняття № 12. Фінансові банківські операції та послуги

1. Підприємство уклало з банком договір факторингу, згідно з яким банк

купує у клієнта право на стягнення .боргуСума

боргу –

1290

тис

грн,

відсоткова ставка за

короткостроковими

позиками– 23

%

річних. Строк

документообігу – до 25 днів, плата

за

обслуговування– 3,5 %. Сума сплати

дебіторських рахунків на цей час– 75 %. Визначте суму доходу банку при

здійсненні операції факторингу.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Банк

уклав

із фабрикою

угоду

про

лізинг

устаткування

вартістю

50 тис грн, причому амортизація цього устаткування передбачена на рівні 95 %.

Строк

угоди –

2 роки,

лізинговий

відсоток – 8 %, періодичність

орендних

платежів – один раз на квартал, причому перший платіж передбачається в момент підписання орендарем протоколу про приймання обладнання.

Потрібно:

·розкрити зміст лізингової угоди;

·описати технологію лізингових операцій;

·визначити розмір орендних платежів.

3. Підприємство уклало з банком спеціальний договір, згідно з яким банк купує в клієнта права на вимогу боргу. Сума боргу становить500 тис грн, відсоткова ставка за короткостроковими позичками– 60 % річних. Строк документообігу – до 20 днів, плата за обслуговування – 0,5 %. Розмір оплати дебіторських рахунків на даний момент дорівнює 60 %.

Потрібно:

34

·розкрити поняття факторингу;

·

яку суму

грошей

одержить

підприємство

в момент

переуступки

боргу?

визначити

розмір

оплати за

користування

кредитом

і комісійну

·

винагороду за виконання факторингової послуги.

4. Банк купив у підприємства«А» право на вимогу боргу(без права зворотної вимоги до клієнта). Розмір вимоги – 100 тис грн, відсоткова ставка за використання кредиту – 40 % річних, розмір авансу, що його потрібно перерахувати клієнтові, – 60 %. Покупець продукції часто затримує платежі підприємству «А»; розмір ризику за несвоєчасність одержання коштів від платника становить 2 відсоткових пункти. Строк документообігу між банками платника і постачальника – 7 днів. Плата за обслуговування – 1 %.

35

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]