Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kritikasuchteorarkh.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
35.32 Кб
Скачать

8.06010203 Дизайн архітектурного середовища Семестр 10

(назва)

Навчальна дисципліна Критика сучасних теорій архітектури

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30

1. Теоретичні пошуки в угрупуванні «Баухауз».

2. Тріада Вітрувія та її вплив на архітектурні процеси ХХ ст.

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії архітектури житлових і громадських будівель

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Лях В. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Дмитренко А. Ю.

( підпис) (прізвище та ініціали)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]