Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kritikasuchteorarkh.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
35.32 Кб
Скачать

8.06010203 Дизайн архітектурного середовища Семестр 10

(назва)

Навчальна дисципліна Критика сучасних теорій архітектури

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

1. Теоретичні концепції «вільного простору» у творчості Мієса ван дер Рое.

2. Критика «нового руху» Ч.Дженксом у книзі «Мова архітектури модернізму».

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії архітектури житлових і громадських будівель

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Лях В. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Дмитренко А. Ю.

( підпис) (прізвище та ініціали)

Форма Н-5.05

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Напрям підготовки _____________________

Спеціальність 8.06010201 архітектура будівель і споруд, 8.06010202 містобудування,

(назва)

8.06010203 Дизайн архітектурного середовища Семестр 10

(назва)

Навчальна дисципліна Критика сучасних теорій архітектури

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23

1. Теорія пропорцій Ле Корбюз’є.

2. Концепція взаємозв’язку архітектури та людини у проектах А.Аалто.

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії архітектури житлових і громадських будівель

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________ Лях В. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________________ Дмитренко А. Ю.

( підпис) (прізвище та ініціали)

Форма Н-5.05

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Напрям підготовки _____________________

Спеціальність 8.06010201 архітектура будівель і споруд, 8.06010202 містобудування,

(назва)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]