Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MYeTODIChKA.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
369.66 Кб
Скачать

Ключові терміни та поняття

Візантія, вождь, вождівство, державна релігія, етнос, етногенез, Києво-Печерська Лавра, князь, князівство, літопис, митрополит, монастир, писемна культура, племінний союз, плем’я, поганство, православ’я, релігійна реформа, релігія, родова община, руси, слов’яни, суспільство, суспільний устрій, феодальна роздробленість, хрещення, християнство, церква, церковні суди, язичництво.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2006. – С.40-44, 50-64, 74-78.

Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1989. – 150 с.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004.- С. 34-51.

Гавриленко І.М. Історія України: Модульний курс. – Полтава: АСМІ, 2007. – С. 20-50

Iсторiя України / За ред. В.А.Смолія. – К., 1997. – С. 22-26, 30-31, 35-40, 48-49.

Iсторiя України. Курс лекцiй: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г.Мельник. - К., 1991.- Кн.1.- С.35-40, 46.

Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів усіх спеціальностей.. Вип.3.– Полтава, 1998.- С.3-9.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 30-35, 42-43, 47-50, 53-54.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков I.Т. Археологiя та стародавня iсторiя України: Курс лекцiй.- К., 1992. – С. 342-349.

Додаткова:

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. - К.,1991. – 250 с. Грушевський М.С. Хто такi українцi i чого вони хочуть. - К.,1991. – 258 с.

Котляр М.Ф. Введення християнства в Київській Русі та його наслідки. – К.,1985. – 320 с.

Моця О.П., Ричка В.М. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996. – 170 с.

Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1996. – 312 с.

Ксерокопії на кафедрі:

Вовк Т.А.,Отрощенко В.В. Проблеми давньої та середньовiчної iсторiї України // Укр. iстор. журн. - 1997.- №2.

Железный А. Первоначальные этнические корни украинцев (новый взгляд) //Товарищ. -1997. -№35.

Железный А. Накануне образования Киевской Руси //Товарищ. -1997. -№46, 47.

Железный А. Кем были древние Русы? //Товарищ. -1997. -№ 40, 43.

3 (2 год.)

  1. 1. Галицько-Волинське князівства – державна організація „Малої Русі”.

  2. 2. Литовсько-Руське князівство в історії України.

Ключові терміни та поняття

Боярство, Волинська земля, Галицька земля, королівство, магдебурзьке право, „Мала Русь”, митрополія, монголо-татарська навала, Південно-Західна Русь, удільне князівство, феодальна роздробленість, централізація, ярлик. Велике Князівство Литовське, експансія, етнічна неоднорідність, колонізація, Литва, Литовські статути, Литовсько-Руське князівство, магдебурзьке право, магнати, монголо-татарська навала, Річ Посполита, унія, централізація, шляхта.

Література

Основна:

Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академвидав, 2006. – С. 88-100.

Гавриленко І.М. Історія України: Курс лекцій. – Полтава: АСМІ, 2004. –С. 3-53.

Історія України. Курс лекцій: У 2-х книгах / Кер. автор. кол. Л.Г. Мельник. – К., 1991. – Кн.1. – С. 69-85.

Історія України / За ред. В.А. Смолія. – К., 1997. – С. 50-70.

Крип`якевич І.П. Історія України. – Львів: Світ, 1992. – С. 75-92, 119-166.

Субтельний О. Україна: історія. – К., 1992. – С. 61-68, 70-72.

Додаткова:

Грушевский М.С. Очерки истории украинского народа. – К., 1991. – 720 с.

Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990. – 450 с.

Iсторiя України: запитання i вiдповiдi. Вип.2. – Полтава, 1994. – С.13-15.

Крип`якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984. – 180 с.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х т. – К., 1992. – Т.1. – С. 305-422.

Чубатий М. Державно-правове становище українських земель Литовської держави під кінець ХІV ст. – К.,1991. – 150 с.

Ксерокопії на кафедрі:

Думин С.В. Другая Русь (Великое княжество Литовское и Русское) // История Отечества: люди, идеи, решения. – М.,1991. – С. 76-126.

4 (2 год.)

  1. 1. Політика полонізації в ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Братства і сеймова боротьби проти неї.

  2. 2. Проблема походження козацтва і Запорізької Січі в історичній науці.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]