Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_banki_diplom_Microsoft_Word.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
300.03 Кб
Скачать

1.2 Нормативно-правові аспекти теми дослідження

Розв’язання питань окремих тем дипломних робіт тісно пов’язане з урахуванням регламентуючих норм законів, інструкцій, положень, які регламентують діяльність банківських установ. У таких темах окремим параграфом доцільно викласти критичний огляд діючого законодавства та нормативної бази. При проведенні критичного огляду необхідно виявити ті норми, які працюють неефективно, або негативно впливають на стабілізацію банківської системи в цілому, та окремих комерційних банків. При цьому слід чітко визначити зміст таких норм і давати їм відповідну точну правову й економічну оцінку.

Якщо тема не передбачає глибокого розгляду законодавчих та нормативних актів, то правове регламентування щодо неї можна викласти в попередньому параграфі.

1.3 Огляд методів і методик визначення предмета дослідження та відповідних показників за питаннями, що розглядаються в дипломній роботі

При викладенні цього питання необхідно розглянути існуючі методи і методики дослідження, розрахунку відповідних показників, проаналізувати їх переваги й недоліки, обґрунтувати доцільність методик, які будуть використані в дипломній роботі. При розгляді та під час аналізу змісту методик, що використовуються в зарубіжній практиці, потрібно визначити можливість їх адаптації до умов функціонування економіки України.

Рекомендований обсяг розділу – 20– 25 сторінок.

ІІ Другий розділ

Другий розділ дипломної роботи – практично-аналітичний. Він спрямований на висвітлення організації діяльності комерційного банку в межах питань теми дипломної роботи. Другий розділ роботи виконується на підставі звітного, статистичного та іншого матеріалу, зібраного на базовому банку під час проходження студентом переддипломної практики. Його рекомендується використовувати для проведення загального аналізу фінансово-економічної діяльності комерційного банку та спеціального фінансового аналізу відповідно до теми дипломної роботи. При цьому методи й напрями спеціального фінансового аналізу повинні базуватися на теоретичних концепціях, обґрунтованих у першому розділі дипломної роботи. Одержані результати аналізу мають висвітлювати як позитивні, так і негативні сторони фінансово-економічної діяльності банківської установи та виявити фактори, що дозволять поліпшити стан фінансових показників, які досліджуються, і комерційного банку в цілому.

Орієнтовна структура другого розділу може бути наступною.

2.1 Організація фінансової діяльності та корпоративного управління у комерційному банку

Висвітлення цього питання передбачає проведення якісного аналізу економічної діяльності банківської установи. При його здійсненні рекомендується звернути увагу на основні види діяльності комерційного банку, його форму власності, навести його організаційну структуру з урахуванням мережі філій, дати загальну характеристику менеджменту й маркетингу.

У цій частині роботи доцільно коротко охарактеризувати найбільш важливі функції корпоративного управління фінансовою установою, показати їх інформаційні зв’язки з основними функціональними та лінійними структурами управління банком. Визначити місце предмета дипломного дослідження в структурі функцій фінансового управління. Розглянути основні процедури фінансового управління в межах реалізації фінансових питань предмета дипломного дослідження. Показати вплив питання, що є предметом дослідження, на результати фінансової діяльності комерційного банку, такі, як обсяг чистого прибутку, процентний дохід, процентні витрати, торговельний дохід, чисті витрати на формування резервів тощо.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]