Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
500.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.18 Mб
Скачать

Зібрати файл...

Ця функція дозволяє об'єднати кілька файлів в один. Помістіть курсор на перший частковий файл і виберіть командуСобрать файл у меню Файл (рис.24). Імена файла повинні бути пронумеровані в зростаючому порядку чи мати букви в такому ж порядку.

Порівняти папки

Команда порівнює вміст папок. Файли, відсутні в одній папці, виділяються в іншій. Операція виконується за допомогою команди Сравнить каталоги в меню Выделение (рис.33).

Відзначити нові, сховати однакові

Порівнює зміст вихідної і цільової папки. Однакові файли ховаються (вони ховаються від користувача, вони НЕ видаляються). Файли, відсутні в одній папці, також виділяються в іншій. КомандаОтметить новые, скрыть одинаковые—в меню Выделение (рис.8).

Пошук файлів

КомандаПоиск файлов в меню Команды (рис.29) дає можливість виконати пошук файлів. У закладку Общие параметры вводиться назва або розширення файла та задається місце пошуку. В закладку Дополнительно за необхідності вводяться додаткові параметри:

 • дати, між якими створений файл;

 • період створення файла (дні, хвилини, тижні, роки і т.д.);

 • розмір файла;

 • атрибути.

Синхронізувати каталоги...

Ця команда порівнює два каталоги з усіма підкаталогами і виконує операцію копіювання між вибраними каталогами. Крім того, можна порівняти зміст каталогу з архівом ZIP. На даний час ніякі інші пакувальники не підтримуються.

Ця функція також корисна для порівняння CD-R з оригіналами. Щоб зробити це, необхідно відзначити опцію "за вмістом". Команда Синхронизировать каталоги...в меню Команды (рис.29).

Указівки до виконання лабораторної роботи

 1. Викликати TOTAL COMMANDER.

 2. Відкрити диск С:\USERS.

 3. Створити дерево каталогів і файлів за додатком 3.

 4. Виконати операції переміщення, перейменування та видалення файлів за завданням.

 5. Створити дерево каталогів і файлів за додатком 4.

 6. Виконати операції копіювання, перейменування, синхронізації каталогів за завданням.

 7. За додатком 4 виконати виділення файлів, установити фільтр та розбити вказаний файл.

 8. Після перевірки викладачем виконання лабораторної роботи каталоги й файли видалити.

Контрольні запитання

 1. Як виконується операція вибору та виділення файлів?

 2. Як перейменувати або перемістити файли/каталоги?

 3. Як видалити файл чи каталог?

 4. Як виконується операція Перегляду змісту файлів?

 5. Як створити копію файла або каталогу?

 6. Як створюється каталог?

 7. Яким чином змінюються атрибути файла?

 8. Як порівняти зміст двох вибраних файлів?

 9. Як виконати операції розбивання та збирання файла?

 10. Як здійснюється пошук файлів?

 11. Як синхронізувати каталоги?

 12. Як виконується операція порівняння каталогів?

Лабораторна робота 3 (4 години)

Робота з файловим вікном Total Commander та виконання операцій із групою файлів

Мета лабораторної роботи : оволодіння навичками управління файловим вікном Total Commander і виконання операцій із групою файлів.

Теоретичні відомості

РОБОТА З ФАЙЛОВИМ ВІКНОМ Total Commander

Група команд, призначених для керування відображенням умісту папок

Стислий, повний режим відображення інформації про файл (папку) та коментарі

У стислому режимі відображення показуються тільки імена файлів і назви папок, у повному режимі-імена файлів, а також їх розміри, дата й час створення та їх атрибути. Коментарі відображають файлові коментарі з файлів files.bbs або descript.ion. Якщо файли опису є в тій же самій папці, Total Commander буде брати опис із привілейованого файла, вказаного в Конфигурация – Операции.

Налагодження лівої і правої панелі виконується за допомогою команд меню Вид.

Показати дерево каталогів

Опція Дерево відкриває вікно дерева каталогів (рис.34). За замовчуванням Total Commander виводить тільки каталоги верхнього рівня дерева подібно до Провідника Windows. Для розширення/звуження гілки дерева використовуйте кнопки + та - на цифровій клавіатурі або натисніть на знак + /- зліва від значка папки.

Швидкий перегляд

Ця команда відкриває вікно LISTER (рис.35) замість одного з файлових вікон. Вікно може бути видалено вибором іншого диска в цьому вікні.

Рознести по вертикалі

Два файлових вікна розташовуються одне над одним, замість поряд (рис.36).

Група команд, яка накладає обмеження на відображення файлів та папок

Все файлы-відображення всіх файлів.

Программы-відображення програм (*.com;*.exe;*.bat;*.pif).

Фільтр..-відкриває діалогове вікно, в якому визначаються типи файлів, які необхідно відобразити і які відокремлені крапкою з комою ";" (рис.37).

Тільки виділені файли-відображення файлів, попередньо виділених користувачем.

Група команд, призначена для впорядкування списку папок та файлів

Команди цієї групи впорядковують файли у папці, використовуючи наступні критерії:

По имени–впорядковує файли за ім’ям згідно з алфавітом;

По расширению–за типом (розширенням) згідно з алфавітом;

По размеру–за розміром на диску, за зростанням;

По времени–за датою та часом їх створення, за зростанням;

Без сортировки–без упорядкування;

В обратном порядке–змінює напрям упорядкування на протилежний;

Обновити джереловідновлює вміст поточного активного файлового вікна та панель диска. Ця команда потрібна в таких ситуаціях:

- при змінні гнучкого диска;

- якщо програма або видалений комп’ютер унесли зміни в поточну папку;

 • інший користувач змінив файли на видаленому ftp сервері, до якого підключений комп’ютер.

Комбінація клавіш: F2 або CTRL+R

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]