Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Модуль 2утилизация2.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
262.14 Кб
Скачать

2.5 Заходи по захисту повітряного басейну міського середовища

Включають:

 • організація СЗЗ

 • архзітектурно – планувальні рішення

 • інженерно – організаційні заходи

 • безвідходні і маловідходні технології

 • технічні рішення і технології очистки викидів.

СЗЗ повинні встановлюватися для об’єктів, які є джерелами виділення в навколишнє середовище шкідливих речовин, щоб відділяти від житлової забудови. Розміри СЗЗ – в залежності від потужності підприємства:

Нормативні розміри СЗЗ : клас небезпеки підприємства

3000 1А

1000 1Б

500 ІІ

300 ІІІ

100 ІV

50 V

СЗЗ не можна розглядати як резервне місце для розширення прмпідприємства. На території СЗЗ можуть бути об’єкти більш низького класа шкідливості, ніж підприємтво (гаражі, склади тд). Територія СЗЗ повинна бути благоустроєна і озеленена. Від селітебної зони – полоса деревно – кущових насаджень шириною не менше 50 м, а при ширині зони 100 м – не менше 20.

Розмір СЗЗ до границі жилої забудови потрібно встановлювати: для підприємств – від джерела викиду, де фізичний вплив – де розміщене обладнання, для електростанцій, котелень – від димових труб.

Розміри СЗЗ уточнюються при розрахунку розсіювання речовин.

Архітектурно – планувальні рішення: вибір ділянки під будівництво (рівна площадка), взаємне розміщення підприємства і селітебної зони (роза вітрів), обладнання зелених зон (фітомеліорація), які є біофільтрами

Інженерно – організаційні:

 • Зниження інтенсивності і організація руху автотранспорту (об’їздні дороги)

 • Збільшення висоти димових труб (краще розсіювання), але не більше 150м (не економічно, і дуже високі збільшується загальне забруднення повітря (на високі відстані)).

 • Збільшення швидкості газів в димовій трубі (краще підйом, розсіювання)

Мало і безвідходні технології – найбільш перспективний захід, корінним чином зменшити загальне забруднення довкілля. Найбільш перспективні:

 • Перехід підприємств теплоенергетики з твердого палива на природний газ (менше сажі, сірчаних викидів)

 • Відказ від використання етилованого бензину, а в якості автомобільного палива – природній газ

 • Удосконалення топливних енергетичних котлів, оптимізація процеса спалювання (знизить викиди азоту)

 • Зниження енергоємності підприємств і використання вторинних ресурсів у вигляді гарячої води і гарячих газів.

Технічні заходи. Основні на підприємствах. Існують різні методи очистки від твердих, рідких, газоподібних домішок. Розроблена велика кількість обладнання і апаратури, досягнута високоефективна очистка.

Для очистки від твердих і рідких: інерційна очистка газів, мокра очистка, фільтрація, електростатичне осадження.

Для очистки газо і парових компонентів: адсорбція, абсорбція, термічна і термокаталітична очистка, біохімічні реактори.

До основних вимог, що ставляться до апаратів очистки: відноситься висока ефективність і експлуатаційна надійність. Потрібно враховувати, що чим вище необхідна ступінь очистки газів і чим менше частинки, що вловлюються, тим більші питомі капітальні затрати на обладнання і його експлуатацію.

Для забезпечення оптимального вибору технології і конструкції апарата очистки викидів проводиться техніко – економічна оцінка, яка проводиться порівнянням показників впроваджуємого об’єкту очистки з іншими аналогами.

Газоочисне обладнання, як правило не дає прямого доходу. Можна використовувати вловлюємий продукт, що дасть прибуток.Тому основний аспект – передбачення збитку забруднення довкілля.

Ефективність оистки газів – відношення кількості вловлюємого забрудника до кількості, що поступає в аппарат.