Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1663.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
750.08 Кб
Скачать

Курсового проекту

6.2 Вимоги до виконання креслеників

Схема функціонального зонування приміщення фіксує функціонально-планувальне вирішення вибраного приміщення відповідно до технологічних та побутових процесів, передбачуваних у ньому. План подається у межах огороджувальних елементів приміщення (стін, перегородок). Функціональні зони приміщення виділяються кольоровими плямами або різноманітним штрихуванням.

До схеми додаються умовні позначення функціональних зон, наприклад:

– транзитна зона;

– виставкова зона.

План розміщення технологічного обладнання фіксує розташування меблів і обладнання у вибраному приміщенні. Меблі й обладнання підбираються за відповідними каталогами або індивідуального виготовлення згідно із запланованими розмірами. Меблі та обладнання нумеруються відповідно до типу (меблі одного типу мають спільний номер). Їх точна назва, кількість, фірма-виробник фіксується у таблиці „Специфікація на оздоблювальні матеріали, обладнання і кольоровий паспорт приміщення”. План приміщення подається у межах огороджувальних елементів. На плані необхідно вказати загальні розміри з усіх сторін та площу приміщення (див. таблиця 2).

План підлоги приміщення фіксує його архітектурно-планувальне й колористичне вирішення. Кресленик виконується в кольорі з обов’язковим нанесенням: загальних розмірів по підлозі; відміток ділянок, розміщених на різних рівнях; типів оздоблення підлоги (позначають літерами А, Б, В і т.д.); сходів, пандусів тощо. Види оздоблювальних матеріалів для підлоги, їх колір фіксують у таблиці „Специфікація на оздоблювальні матеріали, обладнання і кольоровий паспорт приміщення” (див. таблицю 2).

План стелі інтер’єру демонструє архітектурно-планувальне й колористичне вирішення стелі вибраного приміщення. Кресленик виконується в кольорі з обов’язковим нанесенням: загальних розмірів по стелі; розміщення освітлювальних приладів із прив’язкою їх до стін. Види опоряджувальних матеріалів для стелі, їх колір також заносяться у таблицю „Специфікація на оздоблювальні матеріали, обладнання і кольоровий паспорт приміщення” (див. таблицю 2).

Розгортки стін наочно відображають задум проекту на рівні площинних поверхонь. Розгортки подають в кольорі по всіх стінах і перегородках із приставними меблями й елементами обладнання. На розгортках можна наносити висотні рівні елементів оздоблення, текстові пояснення різноманітних деталей, але так, щоб вони не заважали сприйняттю площинних поверхонь. Види оздоблювальних матеріалів для стін, їх колір фіксуються в таблиці „Специфікація на оздоблювальні матеріали, обладнання і кольоровий паспорт приміщення” (див. таблицю 2).

Таблиця 2 – Специфікація на оздоблювальні матеріали, обладнання

І кольоровий паспорт приміщення

п/п

Зразок кольору,

елемент

Назва

Експлікація

Потреба в матеріалі

1.

Ламінат, фірма Porcelanicos, серія Elegant

підлога

45 м2

2.

Стілець, модель Asconia black, фірма Seat

меблі

18 шт.

Примітка. Опоряджувальні матеріали підбираються з урахуванням функціональних, санітарно-гігієнічних, експлуатаційних і естетичних вимог, які необхідно дотримуватись у даному приміщенні.

Перспектива інтер’єру використовується для перевірки архітектурного задуму і демонструє креслення, яке максимально наближене до реального сприйняття об’ємно-просторового вирішення приміщення в цілому і його матеріально-предметного наповнення. Перспектива виконується обов’язково із застосуванням кольору. Точка зору для побудови перспективи вибирається так, щоб розкрити весь інтер’єр найбільш характерно.

Перспектива інтер’єру повинна будуватися згідно з правилами побудови перспективи приміщення. На перспективному зображенні обов’язково повинні бути показані три вертикальні елементи огородження (стіни І, ІІ і ІІІ). Ця вимога поширюється на фронтальну перспективу і кутову (див. рисунок 6).

Елемент наповнення інтер’єруДля розроблення вибирається, як правило, один із характерних елементів інтер’єру, якій допомагає розкрити загальну ідею образного вирішення приміщення. Це можуть бути елемент пластичного і художньо-композиційного вирішення, меблі, освітлювальний прилад та інше обладнання. Вибір елементу узгоджується із викладачем. Деталь необхідно подавати в кольорі у відповідних креслениках — план, фасад (головний, боковий) і загальний вигляд.

Усі елементи й деталі наповнення інтер’єру, які підібрані за каталогами продукції, заносяться у таблицю „Специфікація на оздоблювальні матеріали, обладнання і кольоровий паспорт приміщення” (див. таблиця 2), де вказується тип елементу, відповідний номер каталога, кількість штук.

а)б)

А — фронтальна перспектива: а) центральна; б) бокова

Б — кутова перспектива

Рисунок 6 — Види перспективного зображення інтер’єру

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]