Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мет_Статистика2012.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.47 Mб
Скачать

Застосування індексного методу в аналізі собівартості продукції

У курсовій роботі проводиться також аналіз собівартості продукції індексним методом за статтями витрат. Для цього використовують дані роботи підприємств у звітному і базисному періодах (табл. 19).

Таблиця 19

Вихідні дані для аналізу собівартості індексним методом

Показники

Базисний період

Звітний період

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

Матеріали

Основна з/п

Експлуат.

машин

Накладні витрати

Матеріали

Основна з/п

Експлуат.

машин

Накладні

витрати

Обсяг продукції

Собівартість

Витрати на одну гривню за статтями

S0

S1

Для аналізу собівартості продукції за індексним методом визначають фактичний рівень витрат на одну гривню обсягу продукції за даний період. Одержуємо відхилення фактичної собівартості від обсягу продукції

,

де – фактична собівартість робіт;

–обсяг продукції;

q – фактично виконаний обcяг робіт у натуральному виразі;

z – фактична собівартість одиниці продукції;

p – ціна одиниці продукції.

Відношення витрат на одну гривню обсягу робіт звітного періоду до базисного носить назву індекс перемінного складу

.

Цей індекс характеризує не тільки зміну собівартості за звітний і базисний періоди, але й вплив змін питомої ваги окремих видів робіт, які мають різний рівень витрат. Для цього скористаємося такою залежністю:

Іпер/скл.=Іф/сІстр,

де Іф/с – індекс фіксованого складу;

Істр. – індекс структури;

Іпер/скл. – індекс змінного складу.

Щоб позбавити впливу змін окремих видів робіт на індекс змінного складу, треба визначити індекс фіксованого складу, в котрому питомою вагою середніх рівнів витрат будуть частки окремих видів робіт базисного періоду в їх загальному обсязі ().

Іф/с=.

За допомогою методу ланцюгових підстановок одержимо результати впливу структурних зрушень

Ізмін./скл.=;

Істр.=.

Статті витрат у собівартості продукції визначаємо в курсовій роботі у процентах від фактичних витрат у звітному і базисному періодах у таких співвідношеннях (табл. 20)

Таблиця 20

Статті витрат у собівартості продукції

Фактична собівартість, тис. грн.

Частка кожної статті в собівартості продукції, %

базис

звіт

базис

звіт

Усього

100

100

У тому числі

Матеріали

45

42

Експлуатація машин

10

12

Основна заробітна плата

25

28

Накладні витрати

20

18

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]