Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Новохатний методичка исправленная полная.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
2.94 Mб
Скачать

1.8.2 Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максималь­ного транзиту води в башту методом м.М.Андріяшева

Розрахунок виконано наступним чином: в контури об’єднано кі­льця, що мають однакові знаки нев’язки та з нев’язками, які незначно від­різняються за величиною. Поправочну витрату в контурі Δq знаходимо за формулою

(1.13)

де qmid–середня арифметична витрата води в контурі;

Δh – нев’язка контуру;

Σh – арифметична сума втрат напору в контурі.

Втрати напору на ділянках обчислено за формулою

h=Sq2, (1.14)

де – опір ділянки;

S0 – питомий опір;

δ1 – поправка на неквадратичність;

l – довжина ділянки.

Ув’язку проводимо послідовно етапами. Запис усього розрахунку проведено на розрахунковій схемі (рис. 1.8).

Після попереднього потокорозподілу нев’язки в кільцях склали

Δh1=-0,89м; Δh2=-0,54м; Δh3=+2,93м; Δh4=+1,4м; Δh5=+1,91м.

Перший етап ув’язки. Поєднуємо в контур кільця №№ 3,4,5 як такі, що мають однаковий знак нев’язки та нев’язки одного порядку.

Середня арифметична витрата води в контурі

л/с.

Арифметична сума втрат напору в контурі

Σh=5,86+2,03+1,73+0,19+0,01+0,62+2,93+0,01=13,38м.

40

Нев’язка в контурі

Δhк=5,86+2,03+1,73+0,19-0,01-0,62-2,93-0,01=6,24м.

Поправочна витрата води в контурі

л/с.

Нев’язки в кільцях після першого етапу

Δh1=-0,89м; Δh2=-0,52м; Δh3=+1,36м; Δh4=+0,01м; Δh5=0,0м.

Другий етап ув’язки.У результаті першого етапу кільця №4 та №5 ув’язані. Але кільце № 3 має значну нев’язку і поєднати його в контур з кільцями №1 та №2 неможливо тому, що маємо різні знаки нев’язок. Ув’язуємо окремо кільце №3.

Середня арифметична витрата води в кільці

л/с.

Арифметична сума втрат напору в контурі

Σh=4,73+0,01+3,35+0,03=8,12м.

Поправочна витрата води в контурі

л/с.

Нев’язки в кільцях після другого етапу

Δh1=-0,89м; Δh2=-0,49м; Δh3=+0,48м; Δh4=+0,02м; Δh5=0,0м.

Третій етап ув’язки.Нев’язка більше 0,5м тільки в кільці №1. Ув’язуємо окремо кільце №1.

Середня арифметична витрата води в кільці

л/с.

Арифметична сума втрат напору в кільці

Σh=1,67+0,06+1,06+1,56=4,35м.

41

Поправочна витрата води в контурі

л/с.

Нев’язки в кільцях після третього етапу

Δh1=-0,13м; Δh2=-0,55м; Δh3=+0,48м; Δh4=+0,02м; Δh5=0,0м.

Нев’язка тільки кільця №2 незначно більша 0,5м, тому будемо вважати мережу для періоду максимального транзиту ув’язаною. Нев’язка по контуру Δhк=0,19м<1,5м.

1.8.3 Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору і пожежі інтуїтивним методом

Розрахунок виконано шляхом обчислення втрат напору на ділянках за допомогою таблиць Ф.О.Шевельова. Поправочну витрату води призначаємо інтуїтивно; якщо потрібно, кільця об’єднуємо в контури. Розрахунки ведемо на розрахунковій схемі (рис. 1.9).

Нев’язки в кільцях після попереднього потокорозподілу

Δh1=-0,51м; Δh2=+3,9м; Δh3=+10,156м; Δh4=+0,32м; Δh5=-2,59м.

Перший етап ув’язки. Кільця №2 та№3 мають однаковий знак нев’язки. Утворимо контур з кілець №2 та №3. Пропустимо поправочну витрату води по контуру Δq=45л/с зі знаком, протилежним знаку нев’язки.

Нев’язки першого етапу

Δh1=-0,2м; Δh2=-1,19м; Δh3=+0,48м; Δh4=+0,62м; Δh5=-2,59м.

Другий етап ув’язки. Ув’яжемо окремо кільце №5. Пропустимо поправочну витрату води по контуру Δq=4л/с.

Нев’язки в кільцях після другого етапу

Δh1=-0,2м; Δh2=-1,19м; Δh3=+0,48м; Δh4=+0,52м; Δh5=+0,19м.

43

Третій етап ув’язки. Утворимо контур з кілець №1 та №2. Пропус­тимо поправочну витрату води по контуру Δq=10л/с зі знаком, протилеж­ним знаку нев’язки.

Нев’язки в кільцях після третього етапу

Δh1=+0,47м; Δh2=-0,08м; Δh3=+0,4м; Δh4=+0,52м; Δh5=+0,19м.

Нев’язка тільки кільця №4 незначно більша 0,5м, тому будемо вважати ме­режу для періоду максимального водорозбору і пожежі ув’язаною. Нев’язка по контуру Δhк=1,5м.

Додаток А

Таблиця А.1 – Розподіл добової витрати води за годинами доби для населених пунктів [8]

Години

доби

Водоспоживання у %% від добової витрати води при

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

1,70

1,80

1,90

2,00

0-1

3,50

3,35

3,20

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,90

0,85

0,75

1-2

3,45

3,25

3,25

3,20

2,65

2,10

1,50

1,00

0,90

0,85

0,75

2-3

3,45

3,30

2,90

2,50

2,20

1,85

1,50

1,00

0,90

0,85

1,00

3-4

3,40

3,20

2,90

2,60

2,25

1,90

1,50

1,00

1,00

1,00

1,00

4-5

3,40

3,25

3,35

3,50

3,20

2,85

2,50

2,00

1,35

2,70

3,00

5-6

3,55

3,40

3,75

4,10

3,90

3,70

3,50

3,00

3,85

4,70

5,50

6-7

4,00

3,85

4,15

4,50

4,50

4,50

4,50

5,00

5,20

5,35

5,50

7-8

4,40

4,45

4,65

4,90

5,10

5,30

5,50

6,50

6,20

5,85

5,50

8-9

5,00

5,20

5,05

4,90

5,35

5,80

6,25

6,50

5,50

4,50

3,50

9-10

4,80

5,05

5,40

5,60

5,85

6,05

6,25

5,50

5,85

4,20

3,50

10-11

4,70

4,85

4,85

4,90

5,35

5,80

6,25

4,50

5,00

5,50

6,00

11-12

4,55

4,60

4,60

4,70

5,25

5,70

6,25

5,50

6,50

7,50

8,50

12-13

4,55

4,60

4,50

4,40

4,60

4,80

5,00

7,00

7,50

7,90

8,50

13-14

4,45

4,55

4,30

4,10

4,40

4,70

5,00

7,00

6,70

6,35

6,00

14-15

4,60

4,75

4,40

4,10

4,60

5,05

5,50

5,50

5,35

5,20

5,00

15-16

4,60

4,70

4,55

4,40

4,60

5,30

6,00

4,50

4,65

4,80

5,00

16-17

4,60

4,65

4,50

4,30

4,90

5,45

6,00

5,00

4,50

4,00

3,50

17-18

4,30

4,35

4,25

4,10

4,60

5,05

5,50

6,50

5,50

4,50

3,50

18-19

4,35

4,40

4,45

4,50

4,70

4,85

5,00

6,50

6,30

6,20

6,00

19-20

4,25

4,30

4,40

4,50

4,50

4,50

4,50

5,00

5,35

5,70

6,00

20-21

4,25

4,30

4,40

4,50

4,40

4,20

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

21-22

4,15

4,20

4,50

4,80

4,20

3,60

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

22-23

3,90

3,75

4,20

4,60

3,70

2,85

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

23-24

3,80

3,70

3,50

3,30

2,70

2,10

1,50

1,00

1,00

1,00

1,00

Усього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

  1. ДБН 360-92* Містобудування. Планування і забудова міських і сільсь­ких поселень.

  2. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

  3. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

  4. Новохатний В.Г., Григоренко Н.В. Водопроводные сети и сооружения: Учебное пособие. – К.: УМК ВО, 1989. – 108 с.

  5. Новохатній В.Г. Водопостачання. Системи і мережі: Посібник для студентів спеціальності “Водопостачання та водовідведення”. – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – 91 с.

  6. ТУ У В.2.7-25.2-32926466-002:2005 Трубы напорные из полиэтилена.

  7. Шевелёв Ф.А., Шевелёв А.Ф. Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб. – М.: Стройиздат, 1984. – 116 с.

  8. Белан А.Е., Хоружий П.Д. Проектирование и расчет устройств водоснабжения. – К.: Будівельник, 1976. – 208 с.