Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1561.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
1.77 Mб
Скачать

Рекомендована література:

 • Безотосний М.Г. Україна в добу сталінщини: історія опору. – К., 2002.

 • Великая Отечественная война. 1941–1945: Военно-исторические очерки. – М., 1998. – Кн. 1, 2; М., 1999. – Кн. 3, 4.

 • Другая война: 1939–1945. – М., 1996.

 • Коваль М. Україна: 1939–1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

 • Коваль М. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945). – К., 1999.

 • Новітня історія України: 1900–2000. – К., 2000.

 • Сергійчук В. ОУП–УПА в роки війни: Нові документи і матеріали. – К., 1996.

 • Сторінки історії Компартії України: запитання і відповіді. – К., 1990. – С. 230–242, 260–265.

 • Сторінки політичної історії України. – К., 1990. – С. 210–246.

 • Шаповал Ю. Україна 20–50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К., 1993.

 • Шаповал Ю.І. Сталінізм і Україна. – К., 1992.

Допоміжна література:

 • Боротьба і діяльність ОУН під час війни // Український історичний журнал. – 2000. – № 2.

 • Історія України: Документи. Матеріали: Посібник / Уклад., комент. В.Ю.Короля. – К., 2002. – С. 319–366.

 • Історія України: запитання і відповіді / Автори: В.І.Горбань, М.М.Поліщук, І.І.Дерев’янко та ін. – Полтава, 1993. – Вип. І. – С. 37–42.

 • Історія України: запитання і відповіді / Автори: В.І.Горбань, Г.М.Аванесян, В.Я.Береза та ін. – Полтава, 1994. – Вип. ІІ. – С. 47–50.

 • Касьянов Г.В. Ідеологія ОУН: історико-ретроспективний аналіз // Український історичний журнал. – 2004. – № 1. – С. 29–42.

 • Киричук Ю. Історія УПА. – Тернопіль, 1991.

 • Ковалюк В.Р. Культурологічні та духовні аспекти «радянізації» Західної України (вересень 1939 – червень 1941 рр.) // Український історичний журнал. – 1993. – №№ 2–3.

 • Коваль М.В. Друга світова війна та історична пам’ять // Український історичний журнал. – 2000. – №№ 3,4.

 • Коваль М.В. 1941-й рік. Проблеми історичної пам’яті // Український історичний журнал. – 2001. – № 3.

 • Маркусь В. Приєднання Закарпатської України. 1944–1945. – К., 1992.

 • Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях і відповідях для студентів всіх спеціальностей / Автори: В.І.Горбань, М.М.Полі­щук І.І.Дерев’янко та ін. Полтава, 1997. – Вип. ІІІ. – С. 24–30.

 • Мірчук П. Українська повстанська армія 1942–1952. – Львів, 1991.

 • Нюрнбергский процесс: Сборник материалов в 2-х томах. – М., 1954.

 • ОУН і УПА у другій світовій війні // Український історичний журнал. – 1994. – №№ 2–4.

 • Патриляк І.К. Військові плани ОУН (б) у таємній Інструкції Революційного проводу (травень 1941 р.) // Український історичний журнал. – 2000. – № 2.

 • Патриляк І.К. Націоналістичний партизанський рух на території Західної України влітку 1941 р. // Український історичний журнал. – 2000. – № 4.

 • Преступные цели – преступные средства: Документы об оккупационной политике фашистской Германии на территории СССР (1941–1944 гг.). – М., 1985.

 • Преступные цели гитлеровской Германии в войне против Советского Союза: Документы и материалы. – М., 1987.

 • Українське питання у міжнародній політиці напередодні та на початку другої світової війни // Дзвін. – 1990. – № 7.

 • УПА розправляється з наїзниками (Із дій УПА) // Український історичний журнал. – 1994. – № 5.

 • Федорів Р. Могила на Україні: жертви сталінських репресій на території західних областей у 1939–1941 рр. // Дзвін. – 1990. – № 7.

 • Якушевский А.С. Советско-германский договор о ненападении: взгляд через годы // Страницы истории советского общества. – М., 1989. – С. 254–273.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]