Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
заочники гроші.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
264.19 Кб
Скачать

Варіант 24

1. Грошовий оборот, рух грошей як капіталу.

2. Фактори макроекономічного впливу на позичковий процент.

3. Дайте визначення таким поняттям: банк, кредитна спілка, чек, класична банкнота.

4. Задача. Американський інвестиційний банк заборгував англійському банку 5 млн. фунтів стерлінгів. Виграє чи втратить банк-боржник, якщо курс фунта стерлінгів упаде з 2,8 до 2,4 $ ? Чому?

Варіант 25

1. Форми грошей, сучасні гроші як знаки вартості.

2. Види кредитних відносин та рівень їх розвитку в Україні.

3. Дайте визначення таким поняттям: білонна монета, факторинг, забезпечення кредиту, сертифікат золотий.

4. Задача. Розрахуйте швидкість обігу грошей. Грошова маса готівкових і безготівкових грошей – 300 млрд. грн. Валовий продукт – 8100 млрд. грн.

Варіант 26

1. Особливості виникнення та функціонування кредитних грошей.

2. Валютний ринок, основи функціонування.

3. Дайте визначення таким поняттям: ризик банківський, фідуціарна емісія, грошово-кредитний мультиплікатор, банкнота.

4. Задача. При прямому котируванні курс долара до євро буде виглядати так:

USD/€ = 1,3525. Визначити курс долара до євро при непрямому котируванні.

Варіант 27

1. Готівкові гроші. Методи регулювання грошової маси.

2. Особливості грошової системи України, шляхи її становлення.

3. Дайте визначення таким поняттям: конвертованість валюти, електронні гроші, емісія, кредит.

4. Задача. При непрямому котируванні курс фунта стерлінгів до долара буде виглядати так: GBP/USD = 1,5760. Визначити курс при прямому котируванні.

Варіант 28

1. Форми та види кредиту.

2. Неокласична кількісна теорія грошей.

3. Дайте визначення таким поняттям: грошова реформа, казначейські білети, ліквідні активи, факторинг.

4. Задача. При непрямому котируванні курс фунта стерлінгів до євро буде виглядати так: GBP/€ = 1,5760. Визначити курс при прямому котируванні.

Варіант 29

1. Еволюція форм вартості й поява грошей.

2. Платіжний баланс і золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання.

3. Дайте визначення таким поняттям: дефляція, вексель, форфейтинг, цесія.

4. Задача. Депозит у сумі 500 тис. грн. розміщений у банку на 1 рік. Який дохід буде щомісяця отримувати вкладник, якщо процент складає 15% річних?

Варіант 30

1. Закон грошового обігу.

2. Сутність, призначення та види фінансового посередництва.

3. Дайте визначення таким поняттям: центральний банк, сертифікат ощадний, валютний курс, монетаризм.

4. Задача. Розрахуйте швидкість обігу грошей. Грошова маса готівкових і безготівкових грошей – 500 млрд. грн. Валовий продукт – 4100 млрд. грн.

Список рекомендованої літератури

1. Закон України «Про Національний банк України» (зі змінами та доповненнями) № 679 –ХІV від 20.05. 1999 р.

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121- ІІІ (зі змінами та доповненнями).

3. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.01.2004 р. № 723/ ВР (зі змінами та доповненнями).

4. Закон України «Про заставу» від 04.10. 2005 року № 2654- ІV (зі змінами та доповненнями).

5. Закон України « Про забезпечення вимог кредиторів і реєстрацію обтяжень» від 18.11. 2003 р. № 1255 - ІV.

6. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р.

7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

8. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV.

9. Положення « Про порядок регулювання діяльності банків в Україні»: Затв. постановою НБУ від 28.08.2001 р. №368.

10. Положення « Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України»: Затв. постановою НБУ від 16.12.2002 р. № 508.

11. Положення « Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затв. постановою НБУ від 6 липня 2000 р. № 279.

12. Положення « Про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України». Затв. постановою НБУ від 21. 04.2004 р. № 172.

13. Гроші та кредит: підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз; за заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

14. Гроші та кредит: підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 510 с.

15. Гроші, банки та кредит: у схемах та коментарях: навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – 2-ге вид., перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

28