Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ ТЕАд кп 2013.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
408.06 Кб
Скачать

2.4.3. Зчіпні якості поверхні дорожнього покриття

Відповідність зчіпних якостей поверхні дорожнього покриття вимогам руху оцінюється коефіцієнтом зчіпних якостей К

,

/2.18/

де ф, доп– відповідно фактичні та допустимі значення коефіцієнта зчеплення поверхні покриття.

Фактичне значення коефіцієнта зчеплення ф, приймається за даними польових випробувань, які подаються у вихідних даних до курсового проекту.

Допустиме значення коефіцієнта зчеплення доп визначається в залежності від умов руху й характеристики ділянки дороги за табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Значення допустимого коефіцієнта зчеплення

Умови руху

Характеристика ділянок дороги

Коефіцієнт зчеплення

легкі

Ділянки прямі або криві радіусом 1000 м і більше, горизонтальні чи з поздовжнім похилом 30 о/оо , з укріпленими узбіччями, без перехрещень в одному рівні, за рівня завантаженості дороги до 0,3

0,45

ускладнені

Ділянки на кривих у плані радіусом 250-1000 м, на спусках і підйомах із похилами 30-60 о/оо , ділянки в зонах звуження проїзної частини (за реконструкції), а також ділянки доріг, віднесені до легких умов, за рівня їх завантаженості 0,3-0,5

0,50

небезпечні

Ділянки з видимістю, меншою за розрахункову, підйоми і спуски з похилами, більшими за розрахункові, зони перехрещень в одному рівні, а також ділянки із завантаженістю понад 0,5

0,55

Умовою відповідності зчіпних якостей поверхні дорожнього покриття вимогам руху є дотримання нерівності

Кр > 1,0

2.5. Оцінювання умов та безпеки руху на дорозі

Відповідність умов та безпеки руху на ділянці дороги у оцінюється за такими показниками:

  1. коефіцієнт аварійності

  2. коефіцієнт забезпечення розрахункової швидкості

2.5.1. Коефіцієнт аварійності

Ступінь безпечності руху визначається шляхом оцінювання транспортно-експлуатаційних показників дороги за сумарним коефіцієнтом аварійностіКав

,

/2.19/

де Каі– частковий коефіцієнт аварійності, який характеризує певну ознаку дорожніх умов.

Частковий коефіцієнт аварійності Каіявляє собою відношення кількості дорожньо-транспортних подій на даній ділянці дороги з деякою характерною для цієї ділянки ознакою до кількості ДТП на еталонній ділянці.

За еталонну прийнята горизонтальна ділянка дороги з двома смугами руху, з шириною проїзної частини 7,5 м, шорстким покриттям і укріпленими узбіччями при добовій інтенсивності руху 5000 одиниць.

Установлені статистичним шляхом значення часткових коефіцієнтів аварійності для різних ознак дорожніх умов наведені у додатку А.

Для отримання наочної картини розподілу коефіцієнтів аварійності та полегшення практичного їх використання з метою призначення заходів для підвищення безпеки руху будують графік коефіцієнтів аварійності (див. рис. 3). Оскільки підсумковий і часткові коефіцієнти аварійності зв'язані залежністю /2.19/, тому чим більше і-тий частковий коефіцієнт аварійності відрізняється від одиниці, тим більшу частку в імовірність виникнення ДТП вносить саме той фактор, що визначає значення цього коефіцієнта.

Звідси слідує, що процедура підбору заходів для підвищення безпеки руху на ділянці дороги полягає у зниженні підсумкового коефіцієнта аварійності шляхом прийняття заходів щодо регулювання тих ознак ділянки дороги, які зумовлюють на цій ділянці найвищі значення часткових коефіцієнтів аварійності. Ознаки ділянки, що підлягають регулюванню, визначають у порядку убуваннязначень часткових коефіцієнтів аварійності.

Узагальнену оцінку безпеки руху на ділянках дороги за коефіцієнтом аварійності Кавздійснюють за критеріями, які наведено у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Характеристика ділянок доріг за станом безпеки руху

Значення коефіцієнта аварійності Кав

Стан безпеки ділянки дороги

0 … < 10

безпечний

10 …< 20

малонебезпечний

20 …< 40

небезпечний

40

дуже небезпечний

Графік коефіцієнтів аварійності

120

100

80

60

40

20

Сумарний коефіцієнт аварійності

Часткові коефіцієнти аварійності

К1

Добова інтенсивність руху автомобілів

К2

Ширина проїзної частини

К3

Ширина узбіч

К4

Поздовжній похил

К5

Радіус кривих у плані

К6

Видимість дороги

К7

Ширина проїзної частини мостів

К8

Довжина прямих ділянок

К9

Тип перетину з примиканням

К10

Перетин в одному рівні

К11

Видимість перетину в одному рівні

К12

Кількість смуг руху на проїзній частині

К13

Відстань від забудови до проїзної частини

К14

Відстань до населеного пункту

К15

Коефіцієнт зчеплення та характеристика покриття

К16

Довжина населеного пункту

К17

Ширина розділювальної смуги

Інтенсивність руху, авт/добу

Ширина проїзної частини, м

Кількість смуг руху

Ширина смуг руху, м

Ширина узбіччя, м

Ширина проїзної частини мосту, м

Коефіцієнт зчеплення

Поздовжні похили, о/оо

Прямі та криві

План траси

Кілометри

1

2

3

4

5

Рис. 3. Графік коефіцієнтів аварійності