Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансова стратегія і тактика управління підприємством Ден. 2011.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
871.42 Кб
Скачать

Питания для самоконтролю

 1. Які ви знаєте методи прогнозування загального обсягу інвестиційних ресурсів?

 2. Назвіть основні етапи прогнозування інвестиційних ресурсів виходячи з можливостей їх формування підприємством в перспективному періоді.

 3. Який ви знаєте методичний інструментарій оцінки вартості фінансових ресурсів?

 4. Який склад основних джерел формування власних фінансових ресурсів підприємства?

 5. Назвіть етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів.

 6. Які ви знаєте основні типи дивідендної політики акціонерного товариства?

 7. Які основні етапи формування дивідендної політики акціонерного товариства?

 8. Назвіть етапи стратегічного управління формуванням залученних фінансових ресурсів.

 9. Які ви знаєте види інвестицій підприємства і задачі стратегічного управління ними?

 10. Як впливають результати інвестиційної стратегії підприємства на зростання його ринкової вартості?

 11. Назвіть основні задачі інвестиційної стратегії підприємства.

 12. Назвіть основні етапи стратегічного управління інвестиціями підприємства.

 13. Наведіть систему основних показників, які використовуються в процесі оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

 14. Назвіть основні принципи стратегічного управління фінансовими ризиками підприємства.

 15. Назвіть етапи оптимізації структури капіталу.

 16. Які основні задачі стратегічного управління грошовими потоками?

 17. Назвіть основні етапи розробки і реалізації політики управління грошовими потоками підприємства.

Бібліографічний список

[5], [6], [7], [9], [13], [14], [19], [24]

Тема 6. Оцінювання стратегії та контролінг за її здійсненням

Мета: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про порядок оцінювання стратегії.

План вивчення теми

1.

Оцінювання фінансової стратегії і задачі управління її реалізацією.

2.

Методи управління реалізацією фінансової стратегії і контроль її виконання.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Оцінка розробленої фінансової стратегії являє собою аналітичний процес, який дозволяє відповісти на питання – чи приведе фінансова стратегія до досягнення підприємством своїх фінансових цілей в умовах можливих змін факторів зовнішнього фінансового середовища.

Вивчаючи питання оцінювання фінансової стратегії слід звернути увагу на основні параметри оцінки розробленої фінансової стратегії підприємства, а саме:

 • узгодженість фінансової стратегії підприємства з його базовою корпоративною стратегією;

 • узгодженість фінансової стратегії підприємства з передбаченими змінами зовнішнього фінансового середовища;

 • узгодженість фінансової стратегії підприємства з його внутрішнім потенціалом;

 • внутрішня збалансованість параметрів фінансової стратегії;

 • реалізованість фінансової стратегії;

 • прийнятність рівня ризиків, пов’язаних з реалізацією фінансової стратегії;

 • економічна ефективність реалізації фінансової стратегії;

 • позаекономічна ефективність реалізації фінансової стратегії.

Основною задачею процесу реалізації фінансової стратегії є створення на підприємстві необхідних передумов для здійснення передбаченої фінансової підтримки його базової корпоративної стратегії і успішного досягнення кінцевих стратегічних цілей його фінансового розвитку.

Вивчаючи дане питання слід ознайомитися із послідовністю процесу управління реалізацією фінансової стратегії підприємства: забезпечення стратегічних змін фінансової діяльності підприємства; діагностика характеру зміни умов зовнішнього фінансового середовища на кожному етапі реалізації фінансової стратегії підприємства; вибір методів управління реалізацією фінансової стратегії підприємства, адекватних характеру поточних змін умов зовнішнього фінансового середовища; побудова ефективної системи контролю реалізації фінансової стратегії підприємства; здійснення корегування програми стратегічного фінансового розвитку підприємства.

Стратегічні зміни являють собою комплекс заходів, направлених на перетворення всіх основних систем управління фінансовою діяльністю до рівня, який забезпечує повну можливість реалізації передбаченої головної фінансової стратегії підприємства. Вивчаючи друге питання теми необхідно звернути увагу на те, що в залежності від рівня параметрів і цілей фінансового розвитку підприємства масштаби стратегічних змін фінансової діяльності характеризуються наступним чином:

 • незмінні внутрішньо організаційні параметри фінансової діяльності;

 • несуттєві стратегічні зміни фінансової діяльності;

 • помірні стратегічні зміни фінансової діяльності;

 • кардинальні стратегічні зміни фінансової діяльності.

До складу основних систем фінансового менеджменту, які потребують стратегічних змін належать: інформаційна система, організаційна культура, організаційна структура управління, система кадрового забезпечення, система стимулювання персоналу, інноваційна система.

Вивчаючи друге питання, необхідно оволодіти такими основними методами розрахунку:

 • метод кореляційного моделювання;

 • метод оптимізаційного моделювання;

 • метод багатофакторного економіко-математичного моделювання;

 • розрахунково-аналітичний метод;

 • економіко-статистичний метод.

Стратегічний фінансовий контроль являє собою процес перевірки виконання і забезпечення реалізації всіх стратегічних рішень в галузі фінансової діяльності з метою реалізації його ефективної фінансової стратегії.

Вивчаючи дане питання необхідно ознайомитися з основними функціями фінансового контролінгу, принципами побудови системи фінансового контролінгу підприємства, змістом і послідовністю етапів побудови системи фінансового контролінгу та моніторингу показників фінансової діяльності, які піддаються контролю.