Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Фінансова стратегія і тактика управління підприємством Ден. 2011.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
871.42 Кб
Скачать

Бібліографічний список

[3, 10, 12, 17, 20, 22, 23, 25]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема 5. Стратегія і тактика управління капіталом та прогнозування формування виробничого і фінансового ресурсного потенціалу підприємства

Тема заняття. Стратегія і тактика формування власного і позикового капіталу підприємства.

Мета заняття: засвоєння, закріплення, поглиблення та систематизація знань про сутність стратегії і тактики управління капіталом.

План заняття

  1. Перевірка знань з теми.

  2. Рішення завдань практичної роботи.

  3. Обговорення висновків.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття: калькулятори, ПК.

Методичні рекомендації до практичного заняття

При виконанні практичних завдань необхідно визначитися із поняттями капітал, управління капіталом, фінансових ресурсів підприємства, їх класифікацією, принципами формування.

Слід звернути увагу на те, що під фінансовими ресурсами підприємства розуміють сукупність акумульованих власних і залучених грошових коштів та їх еквівалентів у формі цільових грошових фондів, призначених для забезпечення діяльності підприємства. Система цільових грошових фондів, в розрізі яких здійснюється формування фінансових ресурсів підприємства, по своєму економічному змісту можуть бути агреговані в наступні три групи – фонд відшкодування; фонд споживання; фонд накопичення.

Класифікація фінансових ресурсів підприємства, яка використовується в процесі стратегічного управління їх формування, здійснюється за такими ознаками: форма власності (власні та залучені); група джерел залучення по відношенню до підприємства (фінансові ресурси, що формуються із власних джерел та із зовнішніх джерел); часовий період залучення (довгострокове та короткострокове).

Основні принципи формування фінансових ресурсів:

  • врахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства;

  • виділення в в загальному обсязі фінансових ресурсів інвестиційної їх частини;

  • забезпечення оптимальної їх структури формування фінансових ресурсів з позицій фінансової безпеки підприємства.

При вивченні першого питання також слід звернути увагу на питаннях: методів прогнозування загального обсягу інвестиційних ресурсів; методичних інструментаріїв оцінки вартості фінансових ресурсів, що формуються; стратегії формування власних фінансових ресурсів; стратегії фомування залучених фінансових ресурсів.

При вивченні третього питання розглядаються:

  • стратегія управління фінансовими ризиками;

  • стратегія управління структурою капіталу;

  • стратегія управління грошовими потоками;

  • антикризова фінансова стратегія підприємства.

Практичні завдання

Завдання 1. Згідно інформації з фінансової звітності розробити стратегію підприємства щодо забезпечення фінансової рівноваги підприємства

Завдання 2. Виходячи з бухгалтерської звітності оцінити стратегію підприємства щодо його сталого розвитку.

Завдання 3. Визначити стратегію підприємства щодо забезпечення фінансовими ресурсами підприємства за даними бухгалтерської звітності.

Завдання 4. Визначити стратегію підприємства щодо управління фінансовими ресурсами підприємства за даними бухгалтерської звітності.