Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Інвестиційний менеджмент Ден. Маг 2013.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.26 Mб
Скачать

Тема 4. Управління фінансовими інвестиціями підприємства

Особливості здійснення фінансових інвестицій підприємства. Основні форми фінансового інвестування підприємства: вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств; вкладання капіталу в доходні види грошових інструментів та фондових інструментів.

Політика управління фінансовими інвестиціями. Формування політики управління фінансовими інвестиціями.

Фактори, що визначають інвестиційні якості окремих фінансових інструментів інвестування. Параметри оцінки інвестиційних якостей акцій та облігацій.

Оцінка ефективності окремих фінансових інструментів інвестування. Основні моделі оцінки реальної вартості окремих видів фінансових інструментів інвестування (акцій, облігацій).

Поняття ризику окремих фінансових інструментів інвестування та його основні особливості. Види ризиків окремих фінансових інструментів фінансування. Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування.

Управління формуванням і реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій. Поняття портфеля фінансових інвестицій, мета формування. Сучасні підходи до типізації інвестиційних портфелів підприємства.

Традиційний підхід до формування портфеля. Принципові положення сучасної портфельної теорії. Формування портфеля фінансових інвестицій на основі сучасної портфельної теорії.

Оперативне управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій. Етапи процесу оперативного управління реструктуризацією фінансових інвестицій.

Тема 5. Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства

Поняття інвестиційних ресурсів. Класифікація інвестиційних ресурсів підприємства і політика управління ними. Особливості процесу формування інвестиційних ресурсів підприємства.

Оптимізація загальної потреби в інвестиційних ресурсах. Методи розрахунку загального обсягу інвестиційних ресурсів. Балансовий метод. Метод аналогій. Метод питомої капіталомісткості.

Схеми фінансування реальних інвестиційних проектів. Повне внутрішнє самофінансування. Акціонування. Венчурне фінансування. Кредитне фінансування. Змішане (дольове) фінансування. Вибір схем фінансування нового бізнесу. Суб’єктивні та об’єктивні фактори, що впливають на вибір конкретної схеми фінансування інвестиційного проекту і джерел формування інвестиційних ресурсів.

Оцінка вартості і структури інвестиційних ресурсів, що формуються підприємством. Сфери використання показників оцінки вартості капіталу. Методичні підходи до оцінки окремих елементів вартості капіталу. Механізм оцінки і управління вартості капіталу.

Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів, що формуються підприємством. Фінансовий леверидж. Основні етапи процесу оптимізації структури капіталу підприємства: аналіз капіталу підприємства; оцінка основних факторів, які визначають формування структури капіталу; оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності; оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості; оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків; формування показника цільової структури капіталу.

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)