Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Інтелектуальна власність Ден. 2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
620.03 Кб
Скачать

Семінарська робота студентів

Поточне оцінювання семінарської роботи студентів за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється в 5 балів.

Критерії оцінювання:

 • Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі – 2 бали.

 • Наявність та повний обсяг термінологічного словнику – 2 бали.

 • Наявність та повний обсяг опорних схем – 1 бали.

Самостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійна роботи студентів за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється в 10 балів.

 • Повнота відповіді 0-10 балів.

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів за модулем 2 виконується у межах наукової тематики кафедри гуманітарних дисциплін, індивідуальних планів викладачів. Шкала оцінювання становить: 20 балів.

Критерії оцінювання:

 • Наявність та відповідність правилам написання і оформлення анотації та рецензії до періодичних видань соціально-економічного характеру (максимальна оцінка 5–балів).

 • Наявність підбору та оформлення законодавчих актів - (максимальна оцінка –5 балів) (максимальна оцінка –5 балів).

 • Написання реферативного огляду, тез доповіді, доповіді до захисту реферату за темами: (максимальна оцінка –10 балів).

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Результати поточного контролю знань та компетенцій студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу.

6.1. Перелік питань до заліку

 1. Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства.

 2. Види інтелектуальної діяльності.

 3. Глобальна інтелектуальна революція ХХ-ХХ1 століть.

 4. Поняття права інтелектуальної власності.

 5. Історичний розвиток правових норм щодо інтелектуальної власності в Європі та в Україні.

 6. Поняття інтелектуальний капітал, інтелектуальні активи та інтелектуальна власність.

 7. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність.

 8. Об’єкти та суб’єкти інтелектуальної власності.

 9. Майнові права інтелектуальної власності та термін їх дії.

 10. Захист інтелектуальної власності.

 11. Авторське право та його об’єкти.

 12. Автори-творці об’єктів права інтелектуальної власності.

 13. Виникнення авторського права.

 14. Особисті немайнові та майнові права на об’єкти авторського права.

 15. Об’єкти суміжних прав.

 16. Реєстрація авторського права в Україні.

 17. Захист авторського права в Україні та міжнародний досвід.

 18. Державне управління інтелектуальною власністю в Україні.

 19. Патентне право та його об’єкти.

 20. Об’єкти промислової власності.

 21. Майнові права на об’єкти промислової власності та термін їх дії.

 22. Патентні повірені та процедура патентування.

 23. Промислові зразки та їх міжнародна класифікація.

 24. Знаки для товарів і послуг та їх охорона.

 25. Визначення торговельної марки згідно законодавства України.

 26. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.

 27. Процедура знаків для товарів та послуг в Україні.

 28. Охорона права на торговельну марку.

 29. Визначення комерційної тайни.

 30. Міжнародна класифікація товарів і послуг.

 31. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну тайну.

 32. Охорона комерційної тайни.

33. Промислове шпигунство та конкурентна розвідка.