Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФМ 09 / Інтелектуальна власність Ден. 2011.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
620.03 Кб
Скачать

Ключові поняття і терміни

Поняття торговельної марки

Об’єкти торговельної марки

Суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку

Власник торговельної марки

Термін дії майнових прав інтелектуальної власності

Питання для обговорення

 1. Поняття торговельної марки та її значення в цивільному обігу.

 2. Право інтелектуальної власності на торговельну марку.

 3. Оформлення прав на торговельну марку.

 4. Виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.

 5. Виникнення, припинення, визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

 6. Позначення, які не визнаються торговельними марками.

Питання для повторення

 1. Поняття торговельної марки та її значення в цивільному обігу.

 2. Види торгових марок.

 3. Охорона прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

 4. Термін дії майнових прав інтелектуальної власності

Теми для підготовки доповідей та рефератів

 1. Правова охорона торговельних марок.

 2. Права інтелектуальної власності на торговельну марку.

 3. Оформлення прав на торговельну марку.

 4. Знаки для товарів та послуг та їх охорона.

Ситуаційне завдання

Компанія «Космет» звернулася до господарського суду з позовом до компанії «СІК», третя особа – Державний департамент інтелектуальної власності МОН України (Департамент) про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 777 знаку «Mario france» для товарів та послуг. Відповідно до положень Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків французька компанія «СIK» зареєструвала в міжнародному бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності знак для товарів і послуг «Mario france» щодо класів 03, 04 Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків. Згідно з довідкою Департаменту правова охорона знаку «Mario france» діє на території України у повному обсязі з 01.08.1995 року. Відомості про початок дії правової охорони цього знаку були опубліковані в Україні 01.09.1996 року. За результатами дослідження англійської контори патентних повірених відповідач не використовує в Україні зареєстрований знак, товари класів 03, 04 МКТП з позначенням «Mario france» не вироблялись і не ввозились в Україну. Доказів добросовісного використання знаку «Mario france» в Україні або невикористання в незалежних від відповідача причини відповідач не дав. Позивач має намір використовувати в господарській діяльності знак, схожий зі знаком «Mario france».

Вирішить спір.

Література

Основна література: (1.1); (1.2); (1.3); (1.4); (1.5); (1.6); (1.7); (1.9); (1.12); (1.13) ; (1.14); (1.15).

Додаткова література: (2.1); (2.2); (2.3); (2.4); (2.6); (2.8); (2.11); (2.13); (2.14); (2.15); (2.18).

Семінарське заняття № 4

Тема 4: Право інтелектуальної власності на комерційну тайну

Мета заняття: вдосконалити знання щодо поняття комерційної таємниці та її правових ознак, об’єктів та суб’єктів права інтелектуальної власності на комерційну таємницю, правової охорони комерційної таємниці.

План

 1. Поняття комерційної таємниці.

 2. Майнові права власності на комерційну таємницю та термін їх дії.

 3. Охорона комерційної таємниці.

Методичні рекомендації до семінарських занять

Комерційна таємниця – це технічна, комерційна, організаційна чи будь-яка інша інформація, здатна підвищити ефективність виробництва або будь-якої іншої доцільної соціально корисної діяльності чи забезпечити будь-який інший позитивний ефект. Тому власник комерційної таємниці, безумовно, має право на захист її від неправомірного використання.

Необхідно чітко з’ясувати, яка інформація може бути проголошена комерційною таємницею, хто має право ту чи іншу інформацію проголошувати комерційною таємницею. Водночас слід знати, яка інформація не може бути проголошеною комерційною таємницею. Комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності має відповідати певним правовим ознакам, встановленим законом.

Майновими правами інтелектуальної власності на комерційну таємницю є:

  • право на використання комерційної таємниці;

  • виключне право дозволяти використання комерційної таємниці;

  • виключне право перешкоджати неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерційної таємниці;

  • інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною таємницею, якщо інше не встановлено договором.

А також слід розглянути особливості визначення строку чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.

Незважаючи на високу і безупинно зростаючу значимість цього об’єкта інтелектуальної власності для підприємницької діяльності, на цей час немає окремого закону України про охорону комерційної таємниці. З цієї причини охоронних документів на неї ніхто не видає. До того ж виявити неправомірне використання такої інформації та встановити порушення прав і порушника дуже складно.

Частково правова охорона комерційної таємниці може бути здійснена в рамках Цивільного та Кримінального кодексів України та Законів України “Про інформацію”, “Про науково-технічну інформацію”, “Про підприємства України”, “Про недобросовісну конкуренцію” у частині, що стосується нерозкритої інформації. Однак варто мати на увазі, що нерозкрита інформація може бути об’єктом правової охорони доти, доки вона зберігає свою конфіденційність.

Охорона такої інформації може здійснюватися із застосуванням заходів, що гарантують збереження її конфіденційності. Умови конфіденційності, зокрема, можуть визначатися договором.