Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
49
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
630.27 Кб
Скачать

Задачі для розв’язання

Задача 1

Визначити моду та медіану ціни книг, що продаються на книжковому базарі, аналітичним та графічним методами, за наведеними у таблиці даними (дані умовні). Зробити висновки.

Ціна, грн.

до 30

30 - 50

50 - 70

70 - 90

90 і більше

Разом

Обсяг, шт.

65

220

180

98

27

590

Задача 2

Розподіл жіночого взуття в магазині за його ціною (дані умовні), наведений у таблиці:

Ціна, грн.

до 300

300-400

400-500

500-600

600 і більше

Разом

Кількість, пар

30

150

80

40

20

320


Визначити моду, медіану та квартилі аналітичним та графічним методами. Зробити висновки.

Завдання 3

Інформація щодо розподілу комплектів посуду на складі магазину за їх ціною наведена в таблиці:

Ціна, грн.

10-50

50-100

100-150

150-200

200-250

Разом

Обсяг, шт.

150

120

120

100

60

550

Визначити моду, медіану та 1 і 9 децилі аналітичним та графічним методами. Зробити висновки.

Задача 4

Оцінити розмах варіації ціни порцелянових виробів, що продаються у крамниці, загальну дисперсію та дисперсію частки виробів, ціна яких перевищує 500 грн., за наведеними в таблиці умовними даними:

Ціна, грн.

100-150

150-300

300-500

500-800

800-2000

Разом

Обсяг, шт.

28

25

42

15

5

115

Задача 5

Розподіл працівників підприємства за віком наведений у таблиці. Розрахувати такі показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення віку робітників, лінійний та квадратичний коефіцієнти варіації. Зробити висновки щодо однорідності сукупності. Визначити дисперсію для працівників, вік яких менший за 30 р.

Оцінити форму розподілу на асиметричність та плосковершинність. Зробити висновки.

Вік

до 20

20 – 30

30 – 40

40 – 50

50 і більше

Разом

Число робітників, осіб

15

55

60

50

40

220

Задача 6

Використовуючи ряд розподілу автомобілів автопідприємства за величиною добового пробігу, проаналізувати сукупність на однорідність, форму розподілу на асиметричність та плосковершинність. Визначити дисперсію для автомобілів, добовий пробіг яких перевищує180 км. Зробити висновки.

Добовий пробіг автомобіля, км

до 160

160-180

180-200

200 і більше

Разом

Всього автомобілів

20

28

36

16

100

Задача 7

Результати обстеження 100 сімей, які перебувають у шлюбі 10 років, на наявність та кількість дітей наведені у таблиці:

Число дітей

0

1

2

3

4

5

Разом

Число сімей

12

38

26

15

8

1

100

Визначити загальну дисперсію кількості дітей у сім’ї та проаналізувати наведену сукупність на однорідність. Проаналізувати форму розподілу на асиметричність і плосковершинність. Визначити дисперсію для частки сімей, в яких троє і більше дітей. Зробити висновки.

Соседние файлы в папке 3 ПЗ НМП денна стат 2012