Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародне оподаткування Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
808.96 Кб
Скачать

Змістовий модуль 2. Особливості та перспективи розвитку міжнародного оподаткування

Тема 3. Податки в міжнародній торгівлі

Мета роботи: засвоєння, закріплення та систематизація знань щодо ролі податків у міжнародній торгівлі.

План вивчення теми

1. Політика фритредерства та протекціонізму.

2. Вибір стратегії державного регулювання зовнішньої торгівлі.

3. Митний тариф, його ставки для ввезених та вивезених товарів.

4. Міждержавне регулювання міжнародної торгівлі.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання необхідно розглянути сутність політики фритредерства та протекціонізму, детально проаналізувати форми її прояву. При цьому слід звернути увагу на те, які зарубіжні країни світу притримуються політики фритредерства, а які політики протекціонізму та як це відбивається в економіці та соціальному житті країни.

При вивченні другого питання слід розглянути процеси вибору стратегії державного регулювання зовнішньої торгівлі та його інструменти: тарифні (засновані на використанні митного тарифу), нетарифні (квоти, ліцензії, субсидії, демпінг тощо).

У третьому питанні необхідно з’ясувати, що являє собою митний тариф, його ставки для ввезених та вивезених товарів. При цьому слід звернути увагу на механізм нарахування мита, який застосовується у більшості країн світу та його функції (фіскальну, протекціоністську, балансувальну), а також проаналізувати класифікацію митних тарифів та мита, визначити сутність спеціального мита, антидемпінгового мита, компенсаційного мита.

Проблеми міждержавного регулювання міжнародної торгівлі необхідно розглянути при вивченні четвертого питання та проаналізувати діяльність таких міжнародних економічних організацій як: Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ); Конференція ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД), Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). При цьому слід з’ясувати, яким чином здійснюється в межах діяльності цих організацій урегулювання питань міжнародного оподаткування. Окремо необхідно розглянути особливості проведення податкової політики у зовнішній торгівлі країн з транзитивною економікою. В цілому, розглядаючи четверте питання, необхідно засвоїти, що першочерговими завданнями податкової політики у зовнішній торгівлі як промислово – розвинутих країн, так і країн з транзитивною економікою є: забезпечення надходжень фінансових коштів до державної скарбниці; фінансування соціальної сфери; здійснення перерозподілу доходів; стабілізація економічної кон’юнктури в країні; забезпечення необхідних темпів економічного зростання.

Завдання до самостійної роботи

щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

  1. Вивчити та опрацювати відповідну літературу з питань теми.

  2. Скласти опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю знань

1. Яким чином здійснюється державне і міждержавне регулювання міждержавної торгівлі?

2. У чому полягає сутність політики фритредерства та протекціонізму?

3. Як здійснюється вибір стратегії державного регулювання зовнішньої торгівлі?

4. Яким чином здійснюється державне регулювання зовнішньої торгівлі та, які його інструменти?

5. Що таке митний тариф та, які його ставки для ввезених та вивезених товарів?

6. Які функції виконує мито?

7. Здійсніть класифікацію митних тарифів та мита.

8. У чому полягає сутність спеціального мита?

9. У чому полягає сутність антидемпінгового мита?

10. Що таке компенсаційне мито?

11. Яким чином здійснюється міждержавне регулювання міжнародної торгівлі.

12. Які функції виконує Генеральна угода про тарифи і торгівлю (ГАТТ)?

13. Які питання вирішені на Конференції ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД).

14. Визначте функції Комісії ООН з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

15. Які особливості податкової політики у зовнішній торгівлі країн з транзитивною економікою?

Література

(1 - 4, 7 - 10, 12 - 14, 16, 21 - 26, 31)