Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародне оподаткування Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
808.96 Кб
Скачать

Тема 7. Міжнародне співробітництва в боротьбі

з тінізацією економіки

Мета роботи: засвоєння, закріплення та систематизація знань щодо напрямків міжнародного співробітництва в боротьбі з тінізацією економіки

План вивчення теми

1. Офшорні центри і відмивання „брудних” грошей.

2. Розпізнавання операцій, пов’язаних з відмиванням „брудних” грошей.

3. Основні шляхи і методи протидії відмиванню „брудних” грошей.

4. Проблема кримінальної відповідальності за відмивання „брудних” грошей у законодавствах іноземних країн.

5. Функції і діяльність групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ). Роль Ради Європи в боротьбі з відмиванням грошей.

6. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і відмиванням „брудних” грошей в офшорних центрах.

7. Відмивання „брудних” грошей у країнах Центральної і Східної Європи.

Методичні рекомендації

При вивченні теми слід звернути увагу на ті питання, які розглядалися на лекції та з’ясувати поняття „брудних” грошей, відмивання „брудних” грошей як процес, обсяги і масштаби відмивання „брудних” грошей, організацію процедури відмивання „брудних” грошей, стадії процесу відмивання „брудних” грошей, способи відмивання „брудних” грошей, а також роль і місце міжнародного співробітництва в боротьбі з відмиванням „брудних” грошей та детально проаналізувати становлення нормативно – правових основ з питань урегулювання функціонування податкових систем як у промислово-розвинутих країнах, так і країнах із транзитивними економічними системами. При цьому необхідно звернути увагу на механізм антиофшорного регулювання і відмивання „брудних” грошей, процедуру розпізнавання операцій, пов’язаних з відмиванням „брудних” грошей.

Окрім того необхідно розглянути практичні заходи боротьби з інтернаціональною організованою злочинністю. Особливу увагу слід надати з’ясуванню основних шляхів і методів протидії відмиванню „брудних” грошей, проблемам кримінальної відповідальності за відмивання „брудних” грошей у законодавствах іноземних країн, функціям і діяльності групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ), ролі Ради Європи в боротьбі з відмиванням грошей. Крім того у цьому питанні необхідно розглянути проблеми боротьби з організованою злочинністю і відмиванням „брудних” грошей в офшорних центрах, відмиванням „брудних” грошей у країнах Центральної і Східної Європи.

Завдання до самостійної роботи

щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

  1. Вивчити та опрацювати відповідну літературу з питань теми.

  2. Скласти опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю знань

  1. Дайте визначення поняття „брудних” грошей

  2. Що являє собою відмивання „брудних” грошей як процес.

  3. Назвіть стадії процесу відмивання „брудних” грошей в офшорних центрах.

  4. Назвіть способи відмивання „брудних” грошей в офшорних центрах.

  5. Проаналізуйте становлення нормативно – правових основ з питань урегулювання функціонування податкових систем як у промислово-розвинутих країнах, так і країнах із транзитивними економічними системами.

  6. Які функції виконують у процесі своєї діяльності групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ)?

  7. Визначте роль Ради Європи в боротьбі з відмиванням грошей.

  8. Які існують проблеми боротьби з організованою злочинністю і відмиванням „брудних” грошей в офшорних центрах.

Література

(1 - 4, 7 - 10, 12 - 14, 16, 21 - 26, 31)