Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародне оподаткування Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
808.96 Кб
Скачать

Тема 5. Міжнародне подвійне оподаткування та

механізм його врегулювання

Мета роботи: засвоєння, закріплення та систематизація знань щодо механізму врегулювання міжнародного подвійного оподаткування.

План вивчення теми

1. Розвиток міжнародного бізнесу, інтеграція капіталу та робочої сили. Варіанти дії міжнародного подвійного оподаткування.

2. Види ухилення від податків. Фактори, що впливають на можливості ухилення від податків. Наслідки ухилення від сплати податків.

3. Напрямки боротьби з ухиленням від сплати податків.

4. Основні напрямки усунення міжнародного подвійного оподаткування.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання необхідно з’ясувати умови виникнення міжнародного подвійного оподаткування, а саме: масштаби розвитку міжнародного бізнесу, форм інтеграції капіталу та робочої сили. Окремо слід розглянути сутність міжнародного подвійного оподаткування, його ознаки, існуючі форми та варіанти дії.

У другому питанні необхідно визначити види ухилення від податків та фактори, що впливають на можливості ухилення від податків. При цьому слід звернути увагу на наслідки ухилення від сплати податків.

При вивченні третього та четвертого питання потрібно розглянути основні напрямки боротьби з ухиленням від сплати податків і зокрема усунення міжнародного подвійного оподаткування. Теоретичною базою для визначення таких напрямків є такі важливі принципи: податки мають бути, по можливості, мінімальними; податки не повинні чинити перешкод конкуренції; податки необхідно націлити на більш справедливий розподіл доходів; податкова система повинна сприяти уникненню подвійного оподаткування.

Завдання до самостійної роботи

щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

  1. Вивчити та опрацювати відповідну літературу з питань теми.

  2. Скласти опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю знань

1. Визначте умови виникнення міжнародного подвійного оподаткування.

2. З’ясуйте роль розвитку міжнародного бізнесу, інтеграції капіталу та робочої сили в процесі виникнення міжнародного подвійного оподаткування.

3. У чому полягає сутність міжнародного подвійного оподаткування?

4. Назвіть ознаки та існуючі форми міжнародного подвійного оподаткування.

5. Проаналізуйте варіанти дії міжнародного подвійного оподаткування.

6. Визначте основні напрямки уникнення міжнародного подвійного оподаткування.

7. Назвіть види ухилення від податків та фактори, що впливають на можливості ухилення від податків.

8. З’ясуйте наслідки ухилення від сплати податків.

9. Визначте напрямки боротьби з ухиленням від сплати податків

10. Визначте основні напрямки усунення міжнародного подвійного оподаткування.

Література

(1 - 4, 7 - 10, 12 - 14, 16, 21 - 26, 31)

Тема 6. Офшорні центри у системі міжнародного оподаткування

Мета роботи: засвоєння, закріплення та систематизація знань щодо механізму міжнародного оподаткування в офшорних центрах.

План вивчення теми

1. Юрисдикції з помірним оподаткуванням і нетипові офшорні центри.

2. Офшорні центри: до мінімізації податкових витрат. Втеча від податків і ухиляння від них. Запобігання втечі і ухиляння від податків.

3. Способи використання офшорних центрів.

4. Договори про запобігання подвійного оподаткування як інструмент мінімізації податків. „Шоппінг” податкових угод.

5. Основні методи, які обмежують операції через офшорні центри.

6. Заходи, прийняті різними державами з припинення спроб використання офшорних центрів для відхилення і втечі від податків.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання насамперед необхідно з’ясувати суть і основні риси офшорних центрів, звернути увагу на класифікацію та характеристику типових офшорних центрів (у межах Європи: Нормандські острови: Гернсі і Джерсі; Ліхтенштейн; Гібралтар; офшорні юрисдикції за межами Європи: Сянган (Гонконг); Багамські, Бермудські й Кайманові острови; Невіс), а також юрисдикції з помірним оподаткуванням і нетипових офшорних центрів (Швейцарія; Голландія; Ірландія; Угорщина; країни Середземноморського регіону: Кіпр; Мальта) .

У другому питанні слід розглянути особливості податкової політики в офшорних центрах, їх використання з метою мінімізації податкових витрат та втечі від податків і ухиляння від них. При цьому слід з’ясувати напрями запобігання втечі і ухиляння від податків в офшорних центрах.

При вивченні третього питання потрібно розглянути способи використання офшорних центрів, а саме: механізм перекладу прибутку в офшорні центри (трансферт прибутку за допомогою заниження чи завищення цін); механізм функціонування ротаційної компанії як специфічного виду використання офшорних центрів (при цьому слід звернути увагу на суть і призначення ротаційної компанії, правила заснування та функціонування ротаційної компанії); зміна місця проживання і переміщення як спосіб втечі чи ухиляння від сплати індивідуального прибуткового податку.

При вивченні третього питання необхідно розглянути проблеми подвійного оподаткування в офшорних центрах, проаналізувати договори про запобігання подвійного оподаткування як інструменту мінімізації податків, з’ясувати зміст терміну „Шоппінг” податкових угод.

При вивченні п’ятого та шостого питання слід звернути увагу на основні методи, які обмежують операції через офшорні центри, а також заходи з протидії ухилянню від сплати податків, які прийняті в міжнародному масштабі. Крім того необхідно визначити, яким чином здійснюється внутрідержавне антиофшорне регулювання в США, Англії, Німеччині, Франції, Японії та, які заходи, прийняті різними державами з припинення спроб використання офшорних центрів для відхилення і втечі від податків.

Завдання до самостійної роботи

щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

  1. Вивчити та опрацювати відповідну літературу з питань теми.

  2. Скласти опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю знань

1. У чому полягає суть і які основні риси офшорних центрів?

2. Яким чином здійснюється класифікація офшорних центрів?

3. Дайте характеристику типових офшорних центрів.

4. Визначте юрисдикції з помірним оподаткуванням і нетипові офшорні центри.

5. Визначте напрями здійснення податкової політики в офшорних центрах.

6. Визначте та проаналізуйте способи використання офшорних центрів.

7. Назвіть договори про запобігання подвійного оподаткування як інструменту мінімізації податків в офшорних центрах.

8. Визначте зміст поняття „Шоппінг” податкових угод.

9. Назвіть основні методи, які обмежують операції через офшорні центри.

10. Визначте, які існують заходи з протидії ухилянню від сплати податків в офшорних центрах, які прийняті в міжнародному масштабі?

11. В чому полягає сутність внутрідержавного антиофшорного регулювання?

12. Назвіть, які заходи, прийняті різними державами з припинення спроб використання офшорних центрів для відхилення і втечі від податків?

Література

(1 - 4, 7 - 10, 12 - 14, 16, 21 - 26, 31)