Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОПм 09.1 / Міжнародне оподаткування Ден. Маг 2010.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
808.96 Кб
Скачать

Тема 4. Рух капіталів та оподаткування іноземних інвестицій

Мета роботи: засвоєння, закріплення та систематизація знань щодо форм руху капіталів та механізму оподаткування іноземних інвестицій.

План вивчення теми

1. Наявність системи міжнародних договорів, які передбачають податкові пільги і схоронність інвестицій.

2. Форми податкових стимулів для залучення інвестицій у високотехнологічні та інші галузі, окремі території.

3. Рівень оподаткування в країнах з трансформаційною економікою та його вплив на інвестиційну активність.

4. Податковий режим у вільних (спеціальних) економічних зонах.

Методичні рекомендації

Розглядаючи цю тему, необхідно звернути увагу на форми руху капіталу, а саме: прямі і портфельні інвестиції та з’ясувати їх сутність. При цьому слід визначити роль прямих зарубіжних інвестицій у світовій економіці та стимули залучення іноземного капіталу.

Окремо слід звернути увагу на ті промислово розвинуті країни (імпортерів та експортерів іноземного капіталу), які за обсягом накопичених зарубіжних інвестицій займають провідне місце. У цьому зв’язку доречно проаналізувати фактори, які впливають на інтенсивність припливу іноземних інвестицій у промислово розвинуті країни та наявність системи міжнародних договорів, які передбачають податкові пільги і схоронність інвестицій.

Логічним продовженням у вивченні цієї теми буде детальне опрацювання форм податкових стимулів для залучення інвестицій у високотехнологічні галузі, визначення рівня оподаткування прибутку корпорацій у промислово розвинутих країнах та тенденцій до скорочення податків на прибуток корпорацій і зростання прибутковості від інвестицій.

Окрім того, важливим у вивченні цієї теми буде також і розгляд пільгового порядку застосування амортизації та таких форм прояву лібералізації податкової політики, як пільгове оподаткування окремих галузей економіки, окремих територій. При цьому чималу роль в ефективності інвестицій відіграє індивідуальний прибутковий податок та інші відрахування на соціальні цілі.

Крім того, в межах даної теми, необхідно розглянути проблеми оподаткування і завдання залучення інвестицій в країнах з трансформаційною економікою та з’ясувати фактори, які впливають на інтенсивність припливу іноземних інвестицій в ці країни, зокрема рівень оподаткування та його вплив на інвестиційну активність. Одночасно слід звернути увагу і на систему оподаткування іноземного капіталу, форми податкового стимулювання іноземних інвестицій, які чинні на сьогоднішній день в країнах з трансформаційною економікою, в тому числі і в Україні. При цьому необхідно розглянути податкові режими у вільних (спеціальних) економічних зонах, які існують у світі вже більше шести десятиліть, а також основні види концесій, пільг і стимулів для іноземного капіталу.

Завдання до самостійної роботи

щодо вивчення навчального матеріалу

Після вивчення програмного матеріалу необхідно виконати самостійну роботу:

  1. Вивчити та опрацювати відповідну літературу з питань теми.

  2. Скласти опорний конспект з розглянутих питань.

Питання для самоконтролю знань

1. Назвіть основні форми руху капіталів.

2. У чому полягає сутність прямих і портфельних інвестицій?

3. Проаналізуйте наявні міжнародні договори, які передбачають податкові пільги і схоронність інвестицій.

4. Проаналізуйте наявні податкові стимули залучення іноземного капіталу у промислово розвинутих країнах та в країнах з трансформаційною економікою.

5. Визначте тенденції до скорочення податків на прибуток корпорацій і зростання прибутковості від інвестицій у промислово розвинутих країнах.

6. Проаналізуйте пільговий порядок амортизації у промислово розвинутих країнах.

7. Проаналізуйте пільгове оподаткування окремих галузей економіки у промислово розвинутих країнах.

8. Проаналізуйте пільгове оподаткування окремих територій у промислово розвинутих країнах.

9. Назвіть та проаналізуйте проблеми оподаткування і завдання залучення інвестицій в країнах з трансформаційною економікою.

10. Проаналізуйте систему оподаткування іноземного капіталу в країнах з трансформаційною економікою.

11. Назвіть форми податкового стимулювання іноземних інвестицій в країнах з трансформаційною економікою.

12. Проаналізуйте податкові режими у вільних (спеціальних) економічних зонах.

Література

(1 - 4, 7 - 10, 12 - 14, 16, 21 - 26, 31)