Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стратегічне управління / Стратегічне управління Заоч. Маг. 2013.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
455.68 Кб
Скачать

Тема 2. Стратегічне управління: сутність та основні поняття

Передумови застосування стратегічного управління на підприємствах. Характеристика передумов застосування стратегічного управління на підприємствах. Концепція підприємства як «відкритої системи». Порівняльна характеристика «закритого» і «відкритого» типу організації. Фактори, які визначають перехід від стратегічного планування до стратегічного управління.

Сутність та зміст поняття «стратегічне управління». Сутність категорії «стратегічне управління». Роль стратегічного мислення у формуванні стратегічного рівня підприємства. Визначення стратегічного рівня підприємства. Характеристики стратегічно орієнтованого підприємства.

Основні завдання стратегічного управління. Стратегічне бачення та його сутність. Постановка цілей. Розробка стратегії. Втілення та реалізація стратегії.

Тема 3. Середовище господарської організації

Зовнішнє середовище організації. Необхідність аналізу зовнішнього середовища. Компоненти зовнішнього середовища та їх характеристика. Вплив факторів зовнішнього середовища на організацію. Характеристика зовнішнього середовища. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища.

Безпосереднє середовище організації. Характеристика основних елементів безпосереднього середовища підприємства: споживачі, конкуренти, постачальники, товари-замінники, організації-регулятори, профспілки. Методи дослідження елементів безпосереднього середовища.

Внутрішнє середовище організації. Аналіз внутрішнього середовища підприємства. Характеристика основних елементів внутрішнього середовища підприємства: організаційна структура, виробництво, маркетинг, персонал, фінансові ресурси, організаційна культура.

Тема 4. Визначення конкурентоспроможності організації

Сутність та зміст поняття «конкурентоспроможність». Основи теорії «конкурентних переваг». Конкуренція та конкурентоспроможність. Ключові фактори успіху (КФУ) та їх характеристика. Визначення конкурентної позиції підприємства за допомогою КФУ. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства.

Методи аналізу галузі та конкуренції. Основні економічні характеристики галузі. Підходи до аналізу привабливості галузі. Галузева модель конкуренції за М. Портером.

Стратегічні групи. Визначення «стратегічної групи конкурентів». Методика побудови «карти стратегічних груп». Застосування «карти стратегічних груп» в аналізі середовища організації. Матриця конкурентного профілю.

Тема 5. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації

Складання стратегічного балансу та сутність SWOT – аналізу. Основні етапи застосування SWOT – аналізу. Загальні характеристики сильних та слабких сторін, що використовуються в SWOT-аналізі. Загальні зовнішні можливості та загрози, що використовуються в SWOT-аналізі. Матриця SWOT-аналізу. Сутність SNW-аналізу.

Складання та сутність PEST – аналізу. Матриця SPACE. Сутність PEST – аналізу як інструменту стратегічного аналізу. Основні показники PEST – аналізу та їх характеристика. Основні етапи застосування PEST – аналізу. Оцінка стратегії підприємства за допомогою «SPACE-матриці».

Прогнозування в системі стратегічного управління. Функції прогнозування в системі стратегічного управління. Основні завдання прогнозування. Типи прогнозів. Основні методи прогнозування, що використовуються в стратегічному управлінні. Методи розробки сценаріїв (метод посилань, метод системи діаграм, метод критичних полів, метод «заголовків газет», метод «логіки можливого розвитку», матриця перехресного впливу подій).