Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Навчальний посібник Маг. 2009.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Як визначається вартість капіталу і вартість активів з урахуванням фактору часу?

 2. Що собою являє вартість капіталу?

 3. Як визначається теперішня (теоретична) ціна акцій та облігацій?

 4. Як визначається період окупності інвестицій?

 5. У чому полягає економічна сутність ануїтету?

 6. Чим відрізняються звичайний та безстроковий ануїтети?

 7. Як визначають теперішню вартість ануїтету?

 8. У чому полягає ключова мета формування капіталу корпорації?

 9. У чому полягають основні принципи формування капіталу?

 10. Які позитивні і негативні сторони має використання власного і залученого капіталу?

 11. Які позитивні і негативні аспекти має використання позиченого капіталу?

 12. Як використовується показник вартості капіталу в процесі реального інвестування?

 13. Які фінансові і організаційно-правові чинники впливають на вибір джерел фінансування?

 14. Що собою являє середньозважена вартість капіталу?

 15. Як визначається гранична вартість капіталу?

 16. Чим відрізняється „арбітражна” модель оцінки капітальних активів (АРМ) від моделі САРМ?

 17. Як застосовуються показники середньозваженої вартості капіталу і граничної вартості капіталу?

 18. Що характеризує структура капіталу корпорації?

 19. Які основні фактори визначають структуру капіталу?

 20. Які основні фактори впливають на оцінку майна?

Тести для самоконтролю знань

 1. Критерієм ефективності діяльності корпорацій є:

а) примноження капіталу;

б) своєчасність розрахунків з дебіторами;

в) підвищення ліквідності активів.

 1. Інвестиційні рішення ґрунтуються на:

а) базі розрахунку ризику, що передбачається по даних цінних паперах;

б) основі співставлення прогнозованої суми прибутку та можливого одержаного збитку;

в) визначенні вартості активів і капіталу, що залучаються з різних джерел для фінансування активів.

 1. Вартість капіталу – це:

а) розмір прибутку, що отримує корпорація;

б) ціна, яку корпорація має платити за залучення коштів інвесторів і кредиторів, як джерел фінансування;

в) обсяг статутного фонду.

 1. Корпорація, яка використовує тільки власний капітал, має:

а) максимальну фінансову стійкість;

б) високий рівень ліквідності і платоспроможності;

в) мінімальну фінансову стійкість.

 1. Корпорація, яка залучає кошти у формі банківського кредиту, має:

а) низький фінансовий потенціал для свого економічного росту;

б) більш високий фінансовий потенціал для свого економічного зростання;

в) високий рівень ліквідності і платоспроможності.

 1. Гранична вартість капіталу – це:

а) середньозважена вартість кожної грошової одиниці додаткового нового капіталу, який отримує фірма;

б) найвірогідніша ціна, за яку об’єкт може бути проданий на відкритому конкурентному ринку;

в) вартість, за якою об’єкт оцінки може бути реалізований на відкритому ринку в обумовлений термін.

 1. Ринкова вартість капіталу – це:

а) вартість, за якою об’єкт оцінки може бути реалізований на відкритому ринку в обумовлений термін;

б) найвірогідніша ціна, за яку об’єкт може бути проданий на відкритому конкурентному ринку;

в) вартість активів корпорації, відображена в її бухгалтерському балансі.

 1. Принцип корисності полягає в тому, що:

а) визначається поточна величина доходу, який може бути отриманий в майбутньому;

б) чим більше корпорація здатна задовольнити потреби власника, тим більша її вартість;

в) максимальна вартість корпорації визначається найменшою ціною, за якою може бути придбаний інший об’єкт з аналогічною корисністю.

 1. Принцип очікування полягає в тому, що:

а) визначається поточна величина доходу, який може бути отриманий в майбутньому;

б) чим більше корпорація здатна задовольнити потреби власника, тим більша її вартість;

в) максимальна вартість корпорації визначається найменшою ціною, за якою може бути придбаний інший об’єкт з аналогічною корисністю.

 1. Оцінку вартості майна корпорації здійснюють за допомогою таких підходів:

а) дохідного, коефіцієнтного і ринкового (порівняльного);

б) дохідного, витратного і ринкового (порівняльного);

в) витратного, нормативного і ринкового (порівняльного).