Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Управління корпоративними фінансами / Управління корпоративними фінансами Навчальний посібник Маг. 2009.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
1.97 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. У чому полягає роль корпорацій на фінансовому ринку?

 2. Які сегменти включає в себе фінансовий ринок?

 3. Назвіть основних учасників фінансового ринку.

 4. Чим відрізняються первинний і вторинний фінансові ринки?

 5. Які основні параметри характеризують фінансовий ринок як об’єкт управління?

 6. Які види товару пропонуються на внутрішньому фінансовому ринку?

 7. На які цілі використовуються кошти, отримані з фінансового ринку?

 8. Які операції здійснюють корпорації з власними цінними паперами на фондовому ринку?

 9. Яка роль корпоративних облігацій у діяльності АТ?

 10. Які цінні папери крім акцій і облігацій можуть використовувати корпорації у своїй діяльності?

 11. У чому полягають особливості емісії і розміщення акцій на первинному ринку?

 12. Для чого акціонерні товариства можуть викупати власні акції?

 13. Що розуміють під рефінансуванням облігацій?

 14. Які особливості формування корпоративних цінних паперів в Україні?

 15. Визначте основні етапи розвитку фондового ринку в Україні.

 16. Що собою являє державне регулювання фондового ринку?

 17. Які форми державного регулювання ринку цінних паперів можуть застосовуватися в Україні?

 18. У чому полягає регламентація правил реєстрації випусків цінних паперів?

 19. Що передбачає державне регулювання цінних паперів?

 20. Які основні засоби контролю за функціонуванням фінансового ринку?

Тести для самоконтролю знань

 1. Об’єктивною передумовою функціонування фінансового ринку є:

а) неспівпадання потреб в грошових ресурсах у суб’єктів господарювання з наявністю джерел покриття даних потреб;

б) наявність цінних паперів;

в) наявність в національному господарстві реальних власників.

 1. На фінансовому ринку продають і купують такі види цінних паперів:

а) дольові (акції) цінні папери;

б) дольові (акції) і боргові (облігації) цінні папери;

в) боргові (облігації) цінні папери.

 1. Місткість фінансового ринку – це:

а) фактичний річний обсяг продажу певного виду цінних паперів;

б) плановий обсяг продажу певного виду цінних паперів;

в) можливий річний обсяг продажу певного виду цінних паперів при певному співвідношенні попиту і пропозиції на нього.

 1. Якщо попит на фінансові активи нижчий за пропозицію, то це означає, що:

а) на ринку перебувають цінні папери, які не знаходять більше покупців, і ціни на них падають;

б) на ринку покупців більше, ніж цінних паперів, і ціни на них падають;

в) на ринку покупців більше, ніж цінних паперів, і ціни на них зростають.

 1. Між ризиком і доходністю існує наступна залежність:

а) не існує;

б) пряма;

в) обернена.

 1. Кошти, що надійшли акціонерним компаніям з фінансового ринку:

а) підвищують їх фінансову стійкість і платоспроможність;

б) зменшують їх фінансову стійкість і платоспроможність;

в) не впливають на їх фінансову стійкість і платоспроможність.

 1. Протягом якого строку після закінчення терміну підписки ВАТ подає до реєстраційного органу звіт про результати підписки на акції?

а) місяць;

б) 10 днів;

в) 15 днів.

 1. Спред – це:

а) прямі витрати емітента, тобто різниця між ціною, яку отримує емітент, і ціною, за якою андерайтери продають акції;

б) витрати на реєстрацію, оплату праці юристів, аудиторів;

в) витрати керівництва компанії на організацію нової емісії.

 1. В Україні рейтинг цінних паперів визначається:

а) фондовою біржею;

б) Асоціацією позабіржової фондової торговельної системи (ПФТС);

в) Національною депозитарною системою.

 1. В Україні корпоративні ціні папери з’явилися наступним чином:

а) з об’єктивних причин;

б) були штучно ініційовані програмою приватизації та корпоратизації державних підприємств;

в) внаслідок наявності зарубіжних інвесторів.