Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учёба / 6_Met_rek_sem_zan_Psikh_2013.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
145.41 Кб
Скачать

Література

1. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975.

2. Леонтьев А.Н. Мотивы, эмоции и личность./ Психология личности. Тексты. - М., 1982.

3. Лозиця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. – К.: ЕксОБ, 2000. – С. 25-26.

4. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. Посібник. – К.,2004

5. Трофімов Ю. Л. Психологія: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2000. - С. 407-419.

Тема 4. Психологічний аналіз регулятивної підсистеми особистості План.

 1. Загальна характеристика регуляторних процесів.

 2. Основні поняття саморегуляції, діяльності і поведінки.

 3. Психологічні проблеми надійності особистості.

 4. Психологічне забезпечення надійності професійної діяльності.

 5. Індивідуальний стиль діяльності та професійна придатність.

Методичні рекомендації до вивчення теми:

Мета заняття з даної теми:

 1. Зрозуміти прикладні сенси процесу самореголювання й самоорганізації особистістю своєї поведінки.

 2. Усвідомити значимість слова у складі саморегуляції діяльності та поведінки особистості.

 3. Ознайомитися із загальною характеристикою профпридатності.

 4. Здобути уявлення про агальні та визначальні ознаки індивідуального стилю діяльності.

Питання для обговорення:

 1. Саморегуляції як характеристика найзагальніших передумов діяльності.

 2. Формально-динамічні особливості інтелектуальної поведінки людини як фактори її саморегуляції й активності.

 3. Вплив емоцій на перебіг процесів регуляції особистості.

 4. Регуляторна функція волі в афективній сфері особистості.

Контрольні питання з теми заняття:

 1. Пояснить роль емоційної оцінки у визначенні спрямованості дій особи і її остаточному виборі ситуації.

 2. Проаналізуйте Вашу тактику прийняття рішення.

 3. Назвіть рівні психічного відображення, якими регулюються дії як складові діяльності особистості.

 4. Поясніть роль цілепокладання в особистісній саморегуляції.

 5. Поясніть поняття «надійність професійної діяльності».

Завдання для самоконтролю:

Завдання 1. Яка із наведених груп якостей найбільш точно характеризує волю людини:

 1. Відповідальність, дисциплінованість, принциповість, обов’язковість.

 2. Рішучість, самовладання, упевненість, активність.

 3. Наполегливість, енергійність, упертість, пристрасть.

 4. Організованість, переконаність, працьовитість, авторитетність, самоконтроль.

Завдання 2. Що мають на увазі під поняттям «воля» ?

а) свідома організація та саморегуляція людиною своєї діяльності та поведінки;

б) нічим невизначена сила, що дозволяє людині обирати та здійснювати ту чи іншу дію;

в) наполегливість людини у подоланні труднощів, що перешкоджають досягненню мети.

Завдання 3. Оберіть ті причини, що перешкоджають формуванню вольових якостей:

а) хвороблива поразка лобових часток головного мозку;

б) несприятливі умови життя у дитинстві (гіперопіка, гіпоопіка);

в) фрустрація (перешкоди на шляху досягнення мети);

г) низький соціальний статус.

Завдання 4. Зробіть аналіз складної ситуації з реальної практики (конфлікт з батьками, викладачем, однолітками).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Учёба