Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
22
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
378.49 Кб
Скачать

Таблиця 5.4.1 Норми витрат праці інженерно-технічних працівників (ітп) і робітників на рудорозбирання гірської породи і відбір проб з виділених фракцій у людино-днях на 1 бригадо-зміну

Номер

рядка

Найменування посади, професії, категорія кваліфікації, тарифний розряд

Норма

1

2

3

І Т П

1

Геолог ІІ категорії

0,10

2

Технік ІІ категорії

1,00

3

Р а з о м ІТП

1,10

Робітники

4

Робітник ІІ розряду

(сортувальник і завантажувач)

2,00

5

В с ь о г о

3,10

Таблиця 5.4.2

Норми витрат матеріалів на рудорозбирання гірської породи

І відбір проб з виділених фракцій

На 100 бригадо-змін

Номер

рядка

Найменування матеріалу, характеристика

Одиниця

виміру

Норма

1

2

3

4

1

Бирка фанерна

шт.

100,0

2

Електроенергія

кВт-год

147,0

3

Папір для письма

кг

1,0

4

Цвяхи будівельні різні

кг

0,5

5

Шпагат

кг

0,5

Таблиця 5.4.3

Норми зносу інструменту, малоцінного інвентаря та спорядження при рудорозбиранні гірської породи і відборі проб з виділених фракцій

На 100 бригадо-змін

Номер рядка

Найменування предмета, характеристика, марка

Норма зносу у відсотках

Кількість, шт.

1

2

3

4

1

Брезент захисний Б3 2 х 3 м

33

1

2

Ваги шкальні РН-50Ш13П-1

10

1

3

Відро оцинковане

100

2

4

Грохот ручний 20 мм

25

1

5

Грохот ручний 50 мм

25

1

6

Грохот ручний 150 мм

25

1

7

Кайло гірниче одностороннє К-2

50

1

8

Кувалда 2 кг

20

1

9

Кувалда 5 кг

25

1

10

Кувалда 8-10 кг

20

1

11

Мікрокалькулятор

10

1

12

Лист підбиральний

3

1

13

Лопата совкова Л-25

100

1

14

Молоток слюсарний 0,8 кг

50

1

15

Рулетка металева ручна 20 м

20

1

16

Сокира теслярська А-2

50

1

17

Ящик мірний дерев’яний

100

2

5.5 Обробка (промивка) за допомогою лотка початкових проб,

відібраних при бурінні свердловин

5.5.1 С к л а д (з м і с т) р о б о т и: підготовка до промивання проб, промивка проб, збір шліха (лабораторної проби), доводка лабораторної проби, висушування концентрату (аналітичної проби), віддування золота з шліха, пакування і маркування концентрату, заміна води у зумпфі, підраху-нок вмісту корисного компоненту на інтервал випробування, очищення інструмента від залишків матеріалу попередньої проби.

У м о в и р о б о т и: матеріалом початкової проби слугує пухкий керн свердловин колонкового буріння або роздроблений матеріал з свердловин ударно-канатного буріння, обробка (промивка) проби на лотку здійснюється з метою визначення вмісту благородних металів (золота) з доводкою лабора-торної проби до “чорного” шліха або рідкісних металів з доводкою лабора-торної проби до “сірого” шліха. В ненормалізовану (зимову) пору року здійснюється заготівля і піднесення палива (дров), очищення від снігу та відтаювання проб, заготівля льоду і снігу для води, підігрів води, опалення виробничого приміщення.

5.5.2 Норми часу на обробку (промивку) за допомогою лотка початко-вих проб, відібраних при бурінні свердловин містяться у таблиці 5.5.1, норми витрат праці інженерно-технічних працівників і робітників - у таблиці 5.5.2, норми витрат матеріалів і норми зносу інструменту, малоцінного інвентаря та спорядження наведені відповідно у таблицях 5.5.3 і 5.5.4.

5.5.3 Використання устаткування або приладів, які відносяться до основних фондів, а також виробничого автомобільного транспорту нормами на обробку (промивку) проб пухкого керна бурових свердловин не передба-чається.

Таблиця 5.5.1

Норми часу на обробку (промивку) за допомогою лотка початкових проб, відібраних при бурінні свердловин

У бригадо-змінах

Но-

мер

ряд-ка

Вид буріння свердловин

Довжина інтервалу з якого підбира-ється проба

Оди-ниця виміру

Благородні метали

Рідкісні метали

Кліматичний період року

норма-лізовані

ненор-малізо-вані

норма-лізо-вані

ненор-малізо-вані

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Колонкове (пухкий керн)

1,0

100 м

3,92

4,46

4,86

5,58

2

- “ -

0,5

100 м

8,46

9,62

10,72

12,20

3

- “ -

0,2

100 м

14,80

16,18

17,60

19,88

4

Ударно-канатне

0,4

100проб

5,98

6,82

7,12

8,12

Таблиця 5.5.2

Норми витрат праці інженерно-технічних працівників (ІТП) і робітників на обробку (промивку) за допомогою лотка початкових проб, відібраних при бурінні свердловин

У людино-днях на 1 бригадо-зміну

Но-

мер

ряд-ка

Найменування посади, професії, категорія кваліфікації, тарифний розряд

Кліматичний період року

нормалізовані

ненормалізовані

1

2

3

4

І Т П

1

Геолог ІІ категорії

0,05

0,05

2

Технік ІІ категорії

0,50

0,50

3

Р а з о м ІТП

0,55

0,55

Робітники

4

Промивальник геологічних проб

ІV розряду

1,00

1,00

5

Підсобний робітник ІІ розряду

1,00

2,00

6

Р а з о м робітники

2,00

3,00

7

В с ь о г о

5,55

3,55

Таблиця 5.5.3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Rozdil 05 ВІДБІР ТА ОБРОБКА ПРОБ ГІРСЬКИХ ПОРІД