Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya_po_ekonomike_predpriatia_gotovaya / Kursovaya_po_ekonomike_predpriatia_gotovaya.rtf
Скачиваний:
25
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
2.81 Mб
Скачать

6. Оптова та оптова-відпускна ціна виробів, прибуток і виручка від реалізаціі товару

На підставі даних про повної собівартості одного виробу кожного виду (Сni), нормативу рентабельності і ставки ПДВ визначимо оптову та оптово-відпускну ціни одного виробу кожного виду. (табл.6.1).

Таблиця 6.1

Оптова та оптово-відпускна ціни виробів

Показники

Вироби

Перше

Друге

Повна собівартість, грн.

17207,3

17878,2

Норматив рентабельності,%

25,0

30,0

Прибуток від реалізації, грн.

4301,8

5363,5

Ціна підприємства - виробника, грн.

21509,2

23241,7

Податок на додану вартість, грн.

4301,8

4648,3

Відпускна ціна підприємства-виробника, грн.

25811,0

27890,0

Розрахунок відпускної ціни підприємства - виробника на одиницю продукції визначається за формулою:

Ц = Спов + П + ПДВ , грн. , (6.1.)

де С - повна собівартість продукції , грн. ;

П - прибуток підприємства - виробника , грн.

ПДВ - податок на додану вартість , грн.

Розрахунковий норматив рентабельності використовується як інструмент визначення прибутку , що включається в ціну виробу :

П= , грн., (6.2)

де П - сума прибутку в ціні , грн. ;

 Спов - повна собівартість продукції , грн. ;

 Рн - норматив рентабельності , %.

НДС = , грн., (6.3)

де ПДВ - діюча ставка податку на додану вартість ( 20%).

7. Розрахунок потреби в коштах

7.1. Потреба в оборотних коштах по основних матеріалах і купованих напівфабрикатах

Потреба в оборотних коштах за основними матеріалами визначається за формулою: (7.1)

де Ром - річний витрата основних матеріалів, грн. на обидва вироби;

Дпл - тривалість планового періоду (360 дн.);

Тпот - норма поточного запасу, дн. (Ттек = 40);

Тстр - норма страхового запасу, дн (Тстр = 20);

Тпідг - норма підготовчого запасу, дн (Тподг = 3);

Ттр - норма транспортного запасу, дн (Ттр = 4);

7.2. Потреба в оборотних коштах у незавершеному виробництві

Потреба в оборотних коштах (для 1-го виробу) у незавершеному виробництві визначається за формулою:

, (7.2)

де Bi - випуск i-го виробу за рік, шт.;

Спрi - виробнича собівартість i-го виробу, грн;

Тцi - тривалість виробничого циклу i-го виробу, дн.

(для 1-го виробу - 86 днів, для 2-го - 55 днів);

Кнзi - коефіцієнт наростання витрат для кожного виробу, який розраховується за формулою:

(7.3)

де Зеi - одноразові витрати на початку виробничого циклу. Це, як правило, матеріальні витрати (див. табл. 4.4 стаття 1 за мінусом зворотних відходів (статья2)).

(7.4)

7.3. Потреба в оборотних коштах у готовій продукції

Потреба в оборотних коштах у готовій продукції визначається за формулою:

, (7.4)

де - норма запасу готової продукції за i-му виробу (час необхідне для комплектації і відвантаження продукції споживачеві), приймається в розмірі для 1-го виробу 9 дн. для 2-го 5 дн.

Спi - повна собівартість i-го виробу, грн;

Потреба в оборотних коштах, розрахована прямим методом за основними матеріалами, купованих напівфабрикатах, незавершеному виробництву і готової продукції, становить 70% загальної потреби в оборотних коштах, виходячи з чого і визначається потреба в оборотних коштах у цілому по цеху.

130789,4+242 632 927,75+45 499 118,16 +49 437 077,37 +7 779 264,08

= 345 479 176,80

грн. - це сумарна потреба в оборотних коштах, а загальна потреба становить - 493 541 681,14

грн.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.