Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДИоз ОИПП / Методичка самостоятельная работа ОИПП ЭПР ДИ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
352.77 Кб
Скачать

4.3 Оформлення виконання практичного завдання

Чотири підприємства А, Б, В, Г є конкурентами, щодо отримання інвестицій. Наявними є дані про значення основних фінансово-економічних показників діяльності підприємств (таблиця 3).

Таблиця 3

Матриця початкових даних для оцінки інвестиційної привабливості підприємств

НАЗВА ПОКАЗНИКА

Значення показника

А

Б

В

Г

1 Показники рентабельності:

1.1 Рентабельність продукції, %

60,7

4,0

-1,2

1.2 Рентабельність основної діяльності, %

33,0

0,4

-3,4

1.3 Рентабельність активів, %

18,3

0,5

-11,5

1.4 Рентабельність власного капіталу, %

19,7

0,6

-14,6

2 Показники ділової активності

2.1 Коефіцієнт оборотності активів

0,55

1,45

3,43

2.2 Фондовіддача, грн./грн.

1,86

1,34

3,70

2.3 Коеф. оборотності деб. заборгованості

3,86

23,1

21,20

2.4 Коеф. оборотності кред. заборгованості

7,84

9,56

16,16

2.5 Коефіцієнт оборотності матеріально-виробничих запасів

0,52

6,74

22,07

Продовження таблиці 3

3 Показники фінансової стійкості,

ліквідності та платоспроможності

3.1 Коефіцієнт поточної ліквідності

12,46

1,44

1,85

3.2 Коефіцієнт швидкої ліквідності

2,90

0,37

1,16

3.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,08

0,00

0,32

3.4 Коефіцієнт забезпечення поточної діяльності власними оборотними коштами

0,92

0,31

0,46

3.5 Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

0,01

0,01

0,38

3.6 Коеф. маневреності власного капіталу

0,78

0,12

0,21

3.7 Коеф. концентрації власного капіталу

0,94

0,78

0,80

4 Показники потенціалу акцій

4.1 Дивідендна віддача акцій, %

11,8

15,5

0

4.2 Прибуток (збиток) на гривню

акціонерного капіталу, грн./грн.

0,75

0,05

-0,20

4.3 Коефіцієнт платоспроможності, %

15,7

100

0

Необхідно здійснити аналіз інвестиційної привабливості підприємств за допомогою методу суми коефіцієнтів (МСК), методу комплексної оцінки (МКО), методу суми місць (МСМ).

Необхідно навести проміжні розрахунки за кожним методом, а підсумки навести у наступній формі (таблиця 4).

Таблиця 4

Рейтинг інвестиційної привабливості підприємств за окремими показниками, загальний рейтинг та місце підприємства розраховані за різними методами

Показник

Рейтинг показників з урахуванням їх ваги (крім МСМ)

МСК

МКО

МСМ

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

А

Б

В

Г

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

Продовження таблиці 4

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

Rj

Місце

Практичне завдання закінчується узагальнюючим висновком про співвідношення рівнів інвестиційної привабливості підприємств А, Б, В, Г.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.