Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
1
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
55.81 Кб
Скачать

Серед традиційних методів економічної статистики виділяються: метод середніх величин, метод угруповань, елементарні методи обробки розрахункових даних, індексний метод.

Математико-статистичні методи вивчення зв'язків включають: кореляційний, регресійний, дисперсійний аналіз.

Методи теорії прийняття рішень поєднують метод побудови дерева рішень, лінійне програмування й аналіз чутливості.

Застосування перерахованих методів здійснюється різними способами (див. мал.).

Серед способів економічного аналізу виділяють традиційні способи, що широко застосовуються й в інших дисциплінах для обробки і вивчення інформації. До них відносяться: способи порівняння, графічної, балансовий, середніх і відносної величин, аналітичних угруповань.

Для вивчення впливу факторів на результати господарської діяльності і підрахунку резервів в аналізі застосовуються способи: детерминированного, факторного аналізу, стохастического факторного аналізу і способи оптимізації показників.

Основними способами детерминированного факторного аналізу є: ланцюгові підстановки, індексний метод, абсолютні і відносні різниці, інтегральний метод, пропорційне розподіл і логарифмування.

Серед способів стохастического факторного аналізу виділяють: кореляційний, дисперсійний компонентний і багатомірний факторний аналіз.

Способи оптимізації показників включають: економіко-математичні методи, програмування, теорія масового обслуговування, теорія ігор і дослідження операцій.

Застосування тих або інших способів залежить від мети і глибини аналізу, об'єкта дослідження і технічних можливостей.

Традиционные способы обработки информации

Способы детерминированного факторного анализа

Способы стохастического факторного анализа

Способы оптимизации показателей

Сравнение

Относительных и средних величин

Графический

Группировки

Балансовый

Цепные подстановки

Индексный метод

Абсолютные разницы

Относительные разницы

Интегральный

Пропорциональное деление

Логарифмирование

Корреляционный анализ

Дисперсионный анализ

Компонентный анализ

Многомерный факторный анализ

Экономико-математические методы

Программирование

Теория массового обслуживания

Теория игр

Исследование операций

Малюнок – Способи економічного аналізу

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке «¥ªæ¨¨ 2