Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
k119 / консп лекций механика.doc
Скачиваний:
103
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
1.74 Mб
Скачать

2. Сили, робота яких залежить лише від початкового і кінцевого положень тіла і не залежить від шляху, по якому рухалося тіло.

3. Сили, робота яких залежить від шляху, по якому рухається тіло.

4. Сили, що не змінюються з часом .

26. Які з перерахованих сил є консервативними?

1. Гравітаційні сили.

2. Сили тертя.

3. Сили, що виникають при пружному ударі.

4. Сили, що виникають при пружному розтяганні пружини.

27. Які з нижче перерахованих сил є неконсервативними?

1. Сили пружності. 2. Сили опору.

3. Сили тертя. 4. Електростатичні сили.

28. Яка формула являє собою визначення механічної роботи?

1. 2. 3. 4.

29. Яка формула придатна для обчислення роботи перемінної сили F на шляху S?

1. 2.3. 4.

30. Які з приведених формулювань виражають закон збереження механічної енергії?

1. Енергія системи не виникає і не зникає, вона тільки переходить від одного тіла до іншого.

2. У неконсервативній системі тіл повна механічна енергія залишається сталою.

3. Повна механічна енергія замкнутої системи тіл, між якими діють тільки консервативні сили, залишається сталою.

4. У замкнутій системі енергія всіх тіл не змінюється в часі.

31. Потужність являє собою:

1. Роботу сили на ділянці шляху.

2. Роботу перемінної сили за кінцевий проміжок часу.

3. Роботу, чинену за одиницю часу.

4. Зміну кінетичної енергії тіла.

32. Відбувається абсолютно пружний удар. При цьому ударі виконується:

1. Тільки закон збереження механічної енергії.

2. Тільки закон збереження імпульсу.

3. Закон збереження імпульсу і закон збереження механічної енергії.

33. Відбувається абсолютно непружний удар. При цьому ударі вико-нується:

1. Закон збереження імпульсу і закон збереження механічної енергії.

2. Тільки закон збереження імпульсу.

3. Тільки загальний закон збереження енергії.

4. Закон збереження імпульсу і загальний закон збереження енергії.

34. Які з приведених нижче тверджень є постулатами теорії відносності?

1. Усі фізичні явища протікають однаково в усіх інерциальних системах

відліку.

2. Події, одночасні в одній системі відліку, також будуть одночасними будь-якій іншій інерціальній системі відліку.

3. Швидкість світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку і не залежить від руху джерела і приймача світла.

4. Рівняння динаміки не змінюються при переході від однієї інерціальної системи відліку до іншої.

35. Яка з формул виражає залежність маси від швидкості в спеціальній теорії відносності?

1. 2. 3. 4.

36. На якому з графіків приведена залежність маси від швидкості в спеціальній теорії відносності?

37. Яка з формул виражає залежність імпульсу частки від швидкості в спеціальній теорії відносності?

1. 2. 3. 4.

38. На якому з графіків приведена залежність імпульсу від швидкості в спеціальній теорії відносності?

39. Яка з формул виражає кінетичну енергію частки в спеціальній теорії відносності?

1.; 2. ; 3. ; 4.

Таблиця відповідей на питання для самостійного контролю знань

номер

питання

номер

відповіді

номер

питання

номер

відповіді

номер

питання

номер

відповіді

номер

питання

номер

відповіді

1

3

11

4

21

4

31

3

2

4

12

4

22

1

32

3

3

1

13

2

23

3

33

4

4

3

14

1

24

3

34

2

5

3

15

1

25

2

35

3

6

4

16

4

26

1,3,4

36

2

7

2

17

2

27

3

37

2

8

3

18

3

28

1

38

4

9

1

19

2

29

1

39

2

10

3

20

3

30

3

40

2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.