Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
03-03-2014_12-12-45 / Конспект лекций.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
260.61 Кб
Скачать

Тема 6. Ліцензійна торгівля

 

Ліцензії - це договори, що наділяють одержувача правом, якого він до того не мав, і ув'язнені з урахуванням правових норм, у яких містяться умови (обмеження) по застосуванню ліцензії.

Ліцензуванням називається процес видачі дозволу на визначену діяльність, наприклад, виробництво відомої продукції.

 Дозвіл у формі ліцензії видається власником права ИС іншій стороні з метою видання, відтворення або покупки (продажу) об'єктів ИС. Власники ИС ліцензують інших осіб на використання або виробництво продукції, наданні послуг або право на використання ноу-хау в обмін на фіксований гонорар або частину від отриманого прибутку.

 Ліцензійна торгівля в сфері ИС обумовлює необхідність оцінки економічної ефективності продажу або закупівлі результатів досліджень і розробок. Підприємства ведуть безперервну боротьбу за придбання і впровадження новацій, причому найбільша увага звертається на технічні новинки і винаходи, що захищені патентами.

 Типові умови ліцензійних договорів полягають у тому, що ліцензіар (продавець ліцензії) зобов'язується передати технічну документацію на ліцензійну продукцію ліцензіату (покупцеві ліцензії) і допомогти йому в налагодженні виробництва. Ліцензіат зобов'язується виплатити ліцензійна винагорода за придбання ліцензії.

 Попередньою домовленістю між двома сторонами, зацікавленими в реалізації ліцензії є опціонна угода,  що оформляється, як правило, у виді окремого договору. Потенційному покупцеві ліцензії надається опціон, тобто право протягом визначеного терміну вирішувати питання доцільності придбання ліцензії на той об'єкт, що зацікавив його або відмовитися від висновку ліцензійного договору.

 Поява на ринку нових об'єктів ИС привело до появи в договірній практиці і ряду нових відносин. До них відноситься договір франчайзинга.  Франчайзинг –  змішана форма великого і малого підприємництва, коли сильні корпорації (франчайзеры) укладають договору з малими фірмами (франчайзами) на право діяти від імені франчайзера. Це особливий різновид договірних відносин, філософія, що відповідає потребам сучасного ринку підприємництва, як нова система організації бізнесу й етики ділових відносинах. Можливість організації бізнесу на основі франшизи досить приваблива, якщо існує чітко виражена стратегія ведення бізнесу.

 Ліцензійна винагорода є найважливішою економічною умовою ліцензійного договору. Винагорода може бути одноразовим  – паушальний платіж, що трапляється рідко, або  періодичним – щорічні/щоквартальні/щомісячні платежі протягом усього терміну дії ліцензійного договору у вигляді відсотка від вартості одиниці виготовленого або проданого продукту – роялті. При визначенні розміру винагороди, насамперед, приймається в увагу прибуток, що буде отримана ліцензіатом, а сама ліцензійна винагорода складає звичайно визначену частину передбачуваного прибутку.

 Економічна ефективність придбання ліцензій може визначатися з урахуванням ефекту, що досягається в ліцензіатів і в споживачів ліцензійної продукції. Це є основною вимогою до оцінки економічної ефективності ліцензійної торгівлі в сфері ИС.

 В Україні торгівля ліцензіями, купівля-продаж прав на ОИС починає використовуватися як забезпечення застави, при інвестуванні/кредитуванні бізнесів-проектів, хоча ще не придбала такого поширення, як в економічно розвитих країнах.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 03-03-2014_12-12-45