Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_1.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
852.27 Кб
Скачать

92

Конспект лекцій за курсом

«Інформатика і основи програмування»

Укладачі: Добровольський Юрій Миколайович

Єфіменко Костянтин Миколайович

Підп. в печать 20.06.10 р.

Формат 60х84 1/16.

Папір KumLux.

Різографічна печать.

Умов. печ. а. 5,70

Умов. кр.-отт. 5,75

Обл.-вид. а. 5,80

Тираж 50 екз.

Замовлення № 20/10

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет” 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58